MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA MTTQVN TỈNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ sáu - 24/06/2022 23:05 253 0
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết năm 2022 và tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Phú Riềng.
Lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết năm 2022 và tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Phú Riềng.
MTTQVN tỉnh tiếp tục thực hiện Kết luận số 01/KL - ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc; phối hợp thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc Hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 1719/QĐ – TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 12/2018/QĐ – TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch để tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 99 vị già làng, người có uy tín tiêu biểu tham dự. Hội nghị đã xem một phóng sự dài 10 phút về nội dung hoạt động nổi bật trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021; nghe các tham luận trình bày về những mô hình hay, cách làm hiệu quả của già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình giao lưu, trao đổi trực tiếp với các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu xung quanh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác phòng chống dịch Covid – 19; các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị đã biểu dương 99 vị già làng, người có uy tín tiêu biểu.  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức gặp mặt các già làng, người có uy tín tiêu biểu. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các già làng, người có uy tín tiêu biểu được 339 đợt, với 2493 người tham dự, tặng 473 phần quà, trị giá 256 triệu đồng.
Trên cơ sở Kế hoạch số 100/KHPH – MTTQ – SNN – LMHTX – MTTQBĐ  ngày 28/8/2020 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bù Đăng về phối hợp triển khai thí điểm mô hình trồng xen canh cây bơ trong vườn cây điều và cây cà phê năm 2022, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phối hợp duy trì mô hình trong đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về các hoạt động nổi bật của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên và Mặt trận các cấp vận động được 138.255 phần quà trị giá 56.373.332.000 đồng trao tặng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, trích quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ 987 phần quà, trị giá 487 triệu đồng; vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 100.199 phần quà, trị giá 39.352.892.000 đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động được 37.039 phần quà, trị giá trên 16 tỷ đồng.
Nhân dịp Tết CholChnamThmay của đồng bào Khmer, lễ Ramadham của đồng bào Chăm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức đi thăm, tặng quà cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tặng 965 phần quà, trị giá trên 490 triệu đồng.
Về công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số: Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng 1000 km đường giao thông nông thôn của tỉnh và Kế hoạch số 337/KH – UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 120/KH – BVĐ ngày 06/6/2022 về kiểm tra, thẩm định đối tượng hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết của các huyện, thị năm 2022 thuộc chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện. Năm 2022, dự kiến quỹ vì người nghèo tỉnh tiếp tục hỗ trợ xây 857 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 68 tỷ 560 triệu đồng. Trong đó, có 624 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở thuộc chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2022, trị giá 49 tỷ 920 triệu đồng và 233 căn hỗ trợ cho hộ nghèo trong chương trình giảm nghèo bền vững của các huyện, thị, trị giá 18 tỷ 640 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2022) MTTQVN tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tham dự lẽ khởi công và tặng quà cho các hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh.  
          Biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Về hoạt động giám sát, triển khai giám sát việc thực hiện chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phối hợp giám sát tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; giám sát triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
Về phản biện xã hội, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch phản biện đối với dự thảo nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.
Nhằm phát huy vai trò già làng, người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 06/2008/CT – TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 12/2008/QĐ – TTg ngày 06/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 1768/QĐ – UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 2473/QĐ – UBND tỉnh ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức rà soát, bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín dồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo nguyên tắc “đúng tiêu chí, tự nguyện, bình đẳng, đoàn két, tôn trọng giữa các dân tộc”; phối hợp lựa chọn, bình xét và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 94 vị già làng tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ; phê duyệt điều chỉnh danh sách 364 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.  

Nguồn tin: Phan Thị Thảo - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,477
  • Tháng hiện tại69,382
  • Tổng lượt truy cập1,552,624
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây