Lịch làm việc BDVTU tuần 28/2022

Lịch làm việc BDVTU Tuần 28/2022

Số kí hiệu 28
Ngày ban hành 10/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/07/2022
Thể loại Lịch
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Dân vận
Người ký ĐInh Ngọc Sinh

Nội dung

     TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
            BAN DÂN VẬN
                        *
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        
   Bình Phước, ngày 11 tháng 7 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần 28 năm 2022 (từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)
-----
Thứ hai (11/7)
Sáng:         
- 07 giờ 45: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (Thời gian 02 ngày 11/7 và 12/7/2022). Địa điểm: Tại Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh. Xe 93A - 5969.
- 07giờ 30: Các Đồng chí Phó Ban làm việc tại Trụ sở cơ quan
Chiều:
- 14 giờ 00: Đồng chí Maly Phước - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Họp Đoàn khảo sát công tác Dân vận. Địa điểm: Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy
Cùng dự có các đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ngưu Tấn Nhu – Chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước
- 14 giờ 00: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng ban dự buổi làm việc với Đoàn giảng viên Khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II. Địa điểm: tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ ba (12/7)
Sáng:
- 07giờ 45: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiếp tục dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh. Xe 93A - 5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Maly Phước - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Trưởng đoàn Đoàn khảo sát công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(Theo Kế hoạch số 62-KH/BDVTU  ngày 26/4/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy). Địa điểm: Huyện Bù Đăng
Thành phần: Các đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ngưu Tấn Nhu – Chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước (Giao phòng Đoàn thể và Các hội chuẩn bị xe và kinh phí cho đoàn).
Chiều:
- 16 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy chương trình Hội nghị lần thứ chín, khóa IX; sơ kết giữa NK và sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Hội trường cơ quan UBMTTQVN tỉnh.
- 13 giờ 30: Các đồng chí Phó ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (13/7)
Sáng:
- 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A 5969
- 07 giờ 30: Đồng chí Maly Phước - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực dự Hội nghị lần thứ 9 – BCH Đảng bộ huyện Bù Gia Mập (mở rộng). Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập
- 08 giờ 00: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đồng chí Ma Ly Phước Dự Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh kết nối đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy và các xã, phường, thị trấn. Địa điểm: Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh. Xe 93A- 5969. Theo LLV Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy và KH số 97-KH/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- 13 giờ 30: Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại trụ sở
Thứ năm (14/7)
Sáng:
- 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 9-Khóa IX. Địa điểm: Hội trường cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh. Xe 93A 5969.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Maly Phước - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Trưởng đoàn Đoàn khảo sát công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(Theo Kế hoạch số 62-KH/BDVTU  ngày 26/4/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy). Địa điểm: Huyện Hớn Quản
Thành phần: Các đồng chí Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ngưu Tấn Nhu – Chuyên viên phòngDân vận các cơ quan Nhà nước (Giao phòng Đoàn thể và Các hội chuẩn bị xe và kinh phí cho đoàn).
- 08 giờ 00: Đồng chí Trần Ngọc Thành – Chuyên viên phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước (Thành viên Hội đồng tư vấn DT-TG) dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 9-Khóa IX. Địa điểm: Hội trường cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh
- 15 giờ 00: Các đồng chí Đinh Ngọc Sinh – Phó Trưởng Phòng Đoàn thể và các hội, Nguyễn Thị Anh Đào – Phó Trưởng Phòng Đoàn thể và các hội, Phan Thị Thảo – Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước đi kiểm tra Hội trường chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh
Thứ sáu (15/7)
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh. Xe 93A 5969
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Phó Trưởng ban và toàn thể CBCC dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (Giao Phòng đoàn thể và Các hội phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Dân vận Nhà nước chuẩn bị các nội dung và điều kiện cho hội nghị). Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh
(Các Đ/c có mặt tại Trụ sở Ban Dân vận đúng 06 giờ 15’ để cùng ăn sáng và xuất phát).
Chiều:
- 13 giờ 30: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở
                                                                                                                                                               T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                            

 

 File đính kèm

Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 255 | lượt tải:77

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 427 | lượt tải:129

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 760 | lượt tải:123

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 690 | lượt tải:134

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 408 | lượt tải:305
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay587
  • Tháng hiện tại3,129
  • Tổng lượt truy cập432,173
HCM
Biển đảo VN
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây