lich BDVTU tuan 12

lich BDVTU tuan 12

Số kí hiệu VB 12
Ngày ban hành 15/03/2020
Thể loại Lịch
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Dân vận
Người ký Trưởng ban

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
-----
Thứ hai (16/3):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự họp Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 21020. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
Nội dung:Hội nghị quán triệt, triển khai:(1)Báo cáo tình hình và triển khai công tác tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; (2) công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai làm 1000 km đường bê tông theo cơ chế đặc thù; (3)công tác giảm nghèo bền vững năm 2020, triển khai thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; (4) công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
* Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước tham mưu chuẩn bị các tài liệu, văn bản liên quan của Ban Dân vận về triển khai làm 1000 km đường bê tông; triển khai thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số cho Lãnh đạo ban dự hội nghị.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng banlàm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (17/3):
Sáng:
- 06 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnhtiếp ăn sáng cùng Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Địa điểm: Khách Sạn Bom Bo.Xe 93A-5969.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương do Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn.Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969. (điều chỉnh)
Nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 02 tháng đầu năm 2020; tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị Văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh.
* Đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào – Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội tham mưu chuẩn bị các tài liệu văn bản liên quan cuộc họp cho đồng chí Trưởng ban.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Đại hội Đảng bộ phường Tiến Thành,TP. Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Trụ sở Đảng ủy phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài. Xe 93A-2278
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (18/3):
Sáng:
- 07 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnhtham gia Đoàn do Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Tỉnh đoàn nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đoàn (26/3/1931 – 26/3/2020).Địa điểm: Hội trường Tỉnh Đoàn. Xe 93A-5969.
* Cùng dự: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban chủ trì họp Ban Biên tập Website Dân vận Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Nội dung: Thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên BBT, Quy định nhuận bút, chuẩn bị các nội dung, điều kiện ra mắt Website Dân vận Bình Phước.
* Thành Phần: Thành viên Ban Biên tậptheo Quyếtđịnh số 177-QĐ/BDV, 12/3/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Chiều:
- 15 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, tham gia Đoàn do Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
- 15 giờ 30’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham gia Đoàn do Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc Ban Giám đốc sở Văn hoá –Thể thao và Du lịch tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Địa điểm: Hội trường Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (19/3):
Sáng:
- 07 giờ 30’:Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 05 năm 2020 (hình thức online qua phần mềm họp không giấy (Tài liệu được tải lên phần mềm họp không giấy, các thành viên dự họp nghiên cứu và cho ý kiến trực tiêp trên phần mềm). Thời gian từ 14h00’ đến 17h00’.
*Nội dung: (1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội.(2)Văn phòng Tỉnh ủy thông qua Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’:Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban họp Tổ tuyên truyền phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020. Địa điểm: Hội trường A- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xe 93A-2278.
Thứ sáu (20/3):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’:Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn. Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn. Xe 93A-2278.
* Đồng Chí Đoàn Công Tứ - Chuyên viên tham mưu chuẩn bị tài liệu (bài phát biểu (nếu có) cho lãnh đạo Ban.
 
T/L.TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG
Đã ký

Bùi Văn Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
VB 44 31/10/2021 lich BDVTU tuần 44
VB 40 04/10/2021 Lịch BDVTU tuần 40
VB 39 04/10/2021 Lịch BDVTU tuần 39
VB 38 04/10/2021 lịch BDVTU tuần 38
VB 37 12/09/2021 lịch BDVTU tuần 37.2021
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 90 | lượt tải:39

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 227 | lượt tải:95

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 613 | lượt tải:87

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 540 | lượt tải:91

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 267 | lượt tải:200
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay470
  • Tháng hiện tại11,186
  • Tổng lượt truy cập268,005
HCM
Biển đảo VN
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây