lich BDVTU tuan 13

lịch BDVTU tuan 13

Số kí hiệu VB 13
Ngày ban hành 22/03/2020
Thể loại Lịch
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Dân vận
Người ký Trưởng ban

Nội dung


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
-----
Thứ hai (23/3):
Sáng:
- 06 giờ 00’:Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2020).Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.Xe 93A-5969.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.Địa điểm: Hội Trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
- 08 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp kỳ họp thứ XI (bất thường) khóa IX, Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm:Hội Trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ quan chủ trì họp BCĐ.Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Nội dung: Thông qua kế hoạch công tác năm 2020 và Thông báo phân công nghiện vụ thành viên BCĐ (tài liệu dự thảo đã gửi trước đề nghị các đ/c nghiên cứu góp ý)
* Thành phần: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Trưởng phòng, Phan Thị Thảo – Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các Hội.
Thứ ba (24/3):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì điểm cầu họp Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh phiên 19 (mở rộng) bằng hình thức trực tuyến.Địa điểm: Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông. Xe 93A-5969.
*Thành phần: Các đồng chí Tỉnh ủy viên là trưởng các đoàn thể; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Tp. Đồng Xoài và các cơ quan còn lại thuộc tỉnh.
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh phiên 19 (mở rộng) bằng hình thức trực tuyến. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 
*Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
* Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; tình hình, kết quả tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội; thực hiện chất vấn trong Đảng.
- 11 giờ 00’: Đồng chí Lê Dũng Toàn - Phó bí thư chi bộ dự bữa cơm thân mật nhân dịp Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (25/3):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng 1000 km đường giao thông nông thôn năm 2019. Địa điểm: Phòng họp G – UBND tỉnhXe 93A-5969.
* Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước tham mưu chuẩn bị các tài liệu có liên quan cho Lãnh đạo ban dự hội nghị.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2020.Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin - Truyền thông.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bí thư chi bộ chủ trì họp chi ủy định kỳ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
          * Thành phần: Các đồng chí Lê Dũng Toàn – Phó bí thư, Phan Thị Thảo – Chi ủy viên.
Thứ năm (26/3):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
- 09 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 08/2020.Địa điểm:Phòng họp C – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
* Nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng,  nhiệm vụ Quý II/2020; các kiến nghị, đề xuất.
* Đồng chí Đoàn Công Tứ - Chuyên viên tham mưu chuẩn bị tài liệu cho Lãnh đạo ban dự họp.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Họp Hội đồng bình chọn danh hiệu danh hiệu “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 45 tuổi” tuyên dương nhân dịp Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2020). Địa điểm: Phòng họp cơ quan MTTQVN tỉnh.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự họp phòng chuyên môn. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Cán bộ, công chức Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước.
Thứ sáu (27/3):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnhủy nhiệm kỳ 2020 -2025(phiên chính thức).Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự họp phòng chuyên môn. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Cán bộ, công chức Phòng Đoàn thể và các hội. 
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
 
  T/L.TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÒNG
đã ký
 Bùi Văn Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
VB 44 31/10/2021 lich BDVTU tuần 44
VB 40 04/10/2021 Lịch BDVTU tuần 40
VB 39 04/10/2021 Lịch BDVTU tuần 39
VB 38 04/10/2021 lịch BDVTU tuần 38
VB 37 12/09/2021 lịch BDVTU tuần 37.2021
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 63 | lượt tải:24

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 182 | lượt tải:81

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 464 | lượt tải:73

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 404 | lượt tải:76

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 225 | lượt tải:159
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay700
  • Tháng hiện tại9,330
  • Tổng lượt truy cập213,137
HCM
Biển đảo VN
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây