Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thứ sáu - 17/03/2023 23:23 998 0
Thời gian qua. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an trong tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch công tác dân vận năm 2023; phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023; tuyên truyền PCTP, TNXH và vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng Công an tỉnh… tăng cường công tác xã hội, từ thiện, giao lưu kết nghĩa, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tuyệt đối không tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự, không nghe theo kẻ xấu xúi dục, đồng thời tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Chơn Thành hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VneID (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước Online)
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Chơn Thành hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VneID (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước Online)
Cấp ủy các phòng, trại, cơ quan, Công an 11 huyện, thị xã, thành phố và 111 xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các đơn vị) tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ các nội dung, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận; các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác dân vận của Trung ương, Tỉnh ủy, Bộ Công an và những tài liệu, bài viết, phóng sự được đăng tải, phát sóng trên báo, đài Trung ương, địa phương và Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Bình Phước về những kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận... Từ đó, từng cán bộ chiến sĩ liên hệ công tác của bản thân để vận dụng phù hợp, có hiệu quả trong công tác chuyên môn; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong tiếp xúc, làm việc với nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân ở các địa bàn trọng điểm chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, địa phương; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Công tác thực hiện quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính và sửa đổi lề lối làm việc:
- Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quán triệt chỉ đạo các chi, đảng bộ, đơn vị thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an theo các văn bản quy định của Bộ Công an. Công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được đảm bảo đúng quy định, có khu vực tiếp dân riêng, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát và thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ, làm việc; các thủ tục và điều kiện có liên quan được niêm yết công khai để Nhân dân biết và thực hiện; cán bộ chiến sĩ làm công tác này luôn giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong người Công an nhân dân, có thái độ lịch sự, niềm nở khi tiếp xúc với Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tiếp nhận, giải quyết công việc theo quy định; không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu với Nhân dân, tạo niềm tin và điều kiện tốt nhất để Nhân dân phát huy quyền làm chủ.

- Duy trì hoạt động bộ phận 01 cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Công an tỉnh Bình Phước; tiếp nhận giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phòng cháy chữa cháy.  Bố trí nhân sự, hạ tầng thiết bị, kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ điện tử để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; các đơn vị trực tiếp giải quyết công việc hành chính với các cá nhân, tổ chức như: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đều bố trí cán bộ chiến sĩ làm việc cả ngày thứ 7 hàng tuần (theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính) nhằm đảm bảo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính.(Phòng Cảnh sát giao thông tiếp công dân đến đăng ký 52 xe ô tô; hoàn thành hồ sơ xử phạt VPHC 649 trường hợp với số tiền 757.000.000đ; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và giải quyết 91 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trả 517 hộ chiếu phổ thông qua đương bưu điện nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho nhân dân; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD, con dấu, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại bộ phận một cửa Công an tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định).

Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao quà tiếp sức đến trường
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:
- Trong quý I/2023, Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương tiếp 38 lượt công dân, qua đó tiếp nhận, xử lý đơn của 10 trường hợp. Đã hướng dẫn 28 trường hợp liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết theo thẩm quyền; Thanh tra Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận 01 vụ việc, 78 đơn, trong đó có 16 đơn không thuộc thẩm quyền và 62 đơn thuộc thẩm quyền, gồm: 04 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo, 02 đơn kiến nghị phản ánh và 48 đơn tố giác tội phạm; giải quyết 72/125 đơn thuộc thẩm quyền (quý trước chuyển qua 63 đơn, tiếp nhận mới 62 đơn), gồm: 02 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị phản ánh, 60 đơn tố giác tội phạm. Hiện còn 01 vụ việc và 53 đơn, gồm: 02 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 05 đơn kiến nghị, phản ánh và 41 đơn tố giác tội phạm. Quá trình tiếp nhận và giải quyết các đơn thư của công dân được thực hiện đúng quy định, đồng thời kết hợp công tác tiếp nhận, giải quyết công việc với việc nắm tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của quần chúng nhân dân, qua đó tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để Nhân dân biết và thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:
Các đơn vị xây dựng kế hoạch phân công cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và nắm tình hình có liên quan đến ANTT. Thông qua đó tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, tố giác tội phạm, cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, đảm bảo ANTT. (Các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền 3456 đợt cho 13.000 người dân, cán bộ chủ chốt và tuyên truyền viên cơ sở, cấp phát 1.600.000 tờ rơi phòng, chống các loại tội phạm; phối hợp với Đài truyền thanh tại các huyện, thị xã, thành phố phát hơn 65.650 giờ tuyên truyền các chuyên đề: Những hành vi vi phạm về phòng chống tội phạm, phòng chống cháy, nổ; mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; mua bán người; giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng chống tội phạm công nghệ cao; bạo lực học đường,  phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phụ nữ... Ngoài ra còn tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh 12 chuyên mục An ninh Bình Phước với 18 phóng sự, 28 tin; đăng trên Báo Bình Phước 02 bài, 109 tin; Báo CAND 02 bài, 30 tin; kênh truyền hình Bộ Công an (ANTV) 02 bài, 05 tin; Cổng TTĐT BCA 02 tin; Cục X03 08 tin; Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh 01 bài, 202 tin phản ánh các hoạt động của lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc).

Công tác kết nghĩa, xã hội từ thiện:
Tiếp tục duy trì và tăng cường thực hiện hiệu quả công tác giao lưu kết nghĩa, công tác từ thiện xã hội bằng những hoạt động thiết thực, lồng ghép thăm hỏi, tặng quà, (Các phòng, trại, cơ quan thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố vận động và tổ chức trao tặng 11.770 phần quà với tổng trị giá 5.920.280.000đ. Tiếp tục duy trì phụng dưỡng người già neo đơn, người có công với Cách mạng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Duy trì “Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và các hoạt động khác qua đó góp phần đảm báo an sinh xã hội, tạo điều kiện để Nhân dân vui xuân đón Tết và công tác dân vận). Đồng thời, thường xuyên tổ chức nắm tình hình địa bàn, trao đổi thông tin về tình hình ANTT ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Qua đó kịp thời tham mưu và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định tình hình, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng Công an với Nhân dân, để Nhân dân tích cực ủng hộ và tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH ngay từ cơ sở.

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", hình ảnh người chiến sĩ CAND ngày càng được tô đẹp trong lòng nhân dân bởi những hành động rất dung dị như nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất; đẩy mạnh công tác điều tra, phá án, giúp người dân tìm lại tài sản. Điều này thể hiện sự nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn tin: Đoàn Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay1,954
  • Tháng hiện tại79,409
  • Tổng lượt truy cập1,257,398
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây