Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ hai - 12/12/2022 16:56 325 0
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UV.BTV Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh trao biểu trưng cho 2 gia đình tiêu biểu  thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú riềng trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Nguồn ảnh: Báo Bình Phước
Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UV.BTV Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh trao biểu trưng cho 2 gia đình tiêu biểu thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú riềng trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Nguồn ảnh: Báo Bình Phước
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQVN các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện cuộc vận động theo tinh thần Thông tri hướng dẫn 25 của UBTW.MTTQ Việt Nam; UBMTTQVN các cấp tích cực vận động nhân dân thi đua lao động, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng góp phần xây dựng Bình Phước giàu về kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, cụ thể như:

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh, MTTQVN và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân đóng góp công lao động, của cải, vật chất để làm đường, xây dựng cầu, cống các loại, đặc biệt là các tuyến đường xanh, sạch, đẹp để phục vụ đời sống nhân dân (UBMTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả nội lực của nhân dân thông qua việc vận động với hơn 18.172 triệu đồng, hiến 59.558m2 đất, 14.231 ngày công để đối ứng thực hiện các công trình dân sinh tại địa phương).

Ngoài việc UBMTTQVN các cấp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện; bên cạnh đó đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát việc đăng ký thực hiện khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa năm 2022 (Kết quả, toàn tỉnh có 97% khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự", khu dân cư bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn hóa; 97% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa).

Trong năm, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn chọn 22 khu dân cư làm điểm Ngày hội đại đoàn kết để mời lãnh đạo tỉnh, các sở ban, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng về chung vui với nhân dân. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chọn 44 khu dân cư để mời lãnh đạo cấp huyện, phòng ban chuyên môn về dự; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn cử lãnh đạo cấp ủy dự ngày hội ở 844 khu dân cư trên toàn tỉnh.

Phong trào giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo và nhân đạo từ thiện được MTTQVN các cấp thực hiện có hiệu quả. (Vận động hộ khá giúp đỡ 2.775 hộ khó khăn cho vay không lấy lãi về tiền mặt, hỗ trợ nhau về ngày công lao động, về cây, con giống (giúp vốn với 5.329 triệu đồng, giúp công với 5.012 ngày, giúp con giống với 4.072 con, giúp cây giống với 10.016 cây).

Phát huy công tác khuyến học, khuyến tài ở khu dân cư, UBMTTQVN các cấp đã vận động nhân dân xây dựng Quỹ khuyến học trong dòng họ, trong khu dân cư nhằm chăm lo học tập cho con em, khuyến khích phát triển tài năng tại địa phương. Trong năm, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động của 622 quỹ và hỗ trợ 4.584 học sinh với 3.468 triệu đồng.

Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội: MTTQVN và tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp với tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, cũng như lên đường nhập ngũ, luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Song song đó, MTTQVN và tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp với ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (Kết quả: UBMTTQVN các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên giáo dục, cảm hóa 187 người chậm tiến, hỗ trợ 102 người cai nghiện tại địa phương, duy trì 2.384 tổ an ninh tại các khu dân cư, cung cấp cho ngành công an 918 nguồn tin có giá trị trong việc phòng chống tội phạm, hỗ trợ cơ quan chức năng bắt 147 đối tượng vi phạm pháp luật, vận động 36 đổi tượng ra đầu thú, bắt và giao cho nộp cho công an 45 đối tượng vi phạm pháp luật. giao nộp 127 vũ khí gây nổ...).

Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện; Ban Thường trực UBMTTQVN đã phối hợp với Thường Trực Ban điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh chỉ đạo cơ sở thực hiện theo quy định, trong năm đã tiến hành lấy ý kiến sự hải lòng của người dân tại 7 xã về đích xây dựng nông thôn mới và 9 xã đề nghị công nhân nông thôn mới nâng cao. Kết quả: phiếu khảo sát hải lòng của người dân luôn đạt tỷ lệ từ 97% đến 99%, người dẫn đếu thấy hải lòng với cách đánh giá và công nhận của Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện và không có phản ánh về kết quả trên. Song song đó, định kỳ UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức thẩm định lại kết quả trên.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch số 281/KH-MTTQ- BTT ngày 30/8/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2022 để triển khai đồng loạt trong hệ thống MTTQVN các cấp; các nội dung được triển khai cụ thể, thiết thực và ý nghĩa đã thủ hút đông đảo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân tham gia ủng hộ (huyện Đồng Phú tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được 4,5 tỷ đồng; huyện  Lộc Ninh phối hợp tổ chức trao tặng 1.402 phần quà, 50 chiếc xe đạp cho 50 em học sinh hiếu học có hoàn khó khăn, 10 xe lăn cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, nạn nhân chất độc da cam, các em học sinh có cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, tổng trị giá 572, 8 triệu đồng;  huyện Bù Gia Mập: phối hợp với tổ chức thành viên cơ quan ban ngành tổ chức vận động trao tặng 1.113 phần quà trị giá khoảng 364 triệu đồng; 9,5 tấn rau, củ và 50.000đ tiền mặt cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; trao tặng 220 phần quà gồm sữa, cặp và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo).

Về triển khai “Quỹ vì người nghèo” được UBMTTQVN các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt, Quỹ đã hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, cây con giống vật nuôi, các gói an sinh nhằm giúp người dân có động lực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết quả: Tính đến thời điểm hiện tại số dư Quỹ Vì người nghèo là 82,5 tỷ đồng, trong đó: Số dư đầu kỳ Quỹ vì người nghèo là 21,4 tỷ đồng; năm 2022, quỹ Vì người nghèo các cấp vận động được 61,1 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo đã chỉ hỗ trợ 77,8 tỷ (cụ thể như: xây dựng 914 căn nhà đại đoàn kết trị giá 73,4 tỷ đồng; sửa chữa 56 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 2,1 tỷ đồng; giúp phát triển sản xuất 1,2 tỷ đồng; giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 353 triệu; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo 243 triệu; các hoạt động hỗ trợ khác 840 triệu đồng...). Với những hoạt động trên toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bên vững góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh (Tiêu biểu là UBMTTQVN tỉnh đã thực hiện hỗ trợ quà tết Nhâm Dần 2022: 840.000.000 đồng (tương đương 1.310 phần quà); Hỗ trợ xây dựng nhà cho 8 huyện, thị xã: 826 căn nhà, trị giá 66.080 triệu đồng ; Hỗ trợ sửa chữa 9 căn, trị giá 239.046.050 đồng cho hộ nghèo ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long; Hỗ trợ Dê giống cho các hộ dân liền kề khu vực biên giới: 120.000.000 đồng; Chi hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn: 220.000.000 đồng).

Công tác vận động và hỗ trợ nhân dân do thiên tai, sự cố gây ra được UBMTTQVN các cấp vận động trong Quỹ cứu trợ hoặc lồng ghép vào Quỹ an sinh xã hội để triển khai thực hiện. Riêng UBMTTQVN tỉnh có Quỹ Cứu trợ và đến thời điểm hiện nay đã vận động được 31.898 triệu đồng, trong năm đã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố xảy ra với số tiền 19.208 triệu đồng, hiện tồn dư 12.690 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, người dân đã tích cực xây dựng mô hình phát triển kinh tế, mô hình hỗ trợ nhau cây, con giống vật nuôi, góp vốn.  Tiêu biểu như: Mô hình “Doanh nghiệp góp vốn, đỡ đầu thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng trang trại”, mô hình hỗ trợ “phụ nữ khởi nghiệp”; mô hình góp vốn xoay vòng; mô hình vần công; song song đó người dân cùng với các cấp chính quyền xây dựng hiệu quả nhiều mô hình an ninh, các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, đặc biệt là mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (Mô hình xây dựng 1.000 km đường nông thôn mới theo cơ chế đặc thù; mô hình tổ an ninh nhân dân; mô hình phụ nữ với “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp”, mô hình tuyến đường hoa; mô hình Thanh niên đồng hành với người yếu thế...).

Những kết quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ là động lực để MTTQ các cấp tiếp tục vận động Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - Ban DV Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,795
  • Tháng hiện tại79,250
  • Tổng lượt truy cập1,257,239
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây