Tỉnh Đoàn Bình Phước: Sơ kết kết quả triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2025

Thứ tư - 06/03/2024 08:58 147 0
Chiều nay (06/3), được sự ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự Hội nghị Sơ kết kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 – 2025 do Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức.
Đ/c Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đánh giá cao những nỗ lực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong thi đua, thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đã đạt Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn, Bằng khen đơn vị xuất sắc công tác Hội. Đồng chí khẳng định, đó là một kết quả rất đáng tự hào cho những cố gắng của Tỉnh Đoàn, thể hiện sự quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn, Hội trong năm qua.
 
1
Toàn cảnh Hội nghị
Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với tỉnh Bình Phước, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,34%, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ, đứng thứ 11 của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 93,94 triệu đồng, tăng 9,53% so với năm 2022. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư thực hiện đã và đang góp phần tạo diện mạo mới cho tỉnh. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân dân, trong đó không thể không nhắc đến đội ngũ thanh niên – những người trẻ tuổi, năng động, dám nghĩ dám làm, chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngày 30/9/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ban hành các Đề án, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình hành động số 17 như: Hội Nông dân với việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, mỗi xã một sản phẩm; Hội Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,… và Đoàn Thanh niên thực hiện nhiệm vụ “Thanh niên Bình Phước tình nguyện, tiên phong, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 - 2025”. Đồng thời Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 390 ngày 25/6/2022 về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 - 2025.

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kết luận số 390. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động tham mưu Kế hoạch, Quyết định ban hành Đề án  “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 - 2025” với 10 chỉ tiêu. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành 6/10 chỉ tiêu đề ra trong nửa đầu giai đoạn. Đây là một kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ tin rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các đồng chí sẽ hoàn thành thắng lợi 100% chỉ tiêu đề ra khi kết thúc giai đoạn.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã rất tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực tiễn công tác Đoàn - Hội - Đội, vận động đoàn viên thanh niên tích cực, thi đua ứng dụng chuyển đổi số, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, các gương thanh niên tiêu biểu áp dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong các lĩnh vực như: Thanh niên Đặng Dương Minh Hoàng (thị xã Phước Long) áp dụng thành công chuyển đổi số trong nông nghiệp, được lọt top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; thanh niên Đỗ Văn Phúc (huyện Bù Gia Mập) áp dụng chuyển đổi số trong việc kinh doanh hoa Cẩm cù trên sàn thương mại điện tử, đạt giải Ba cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức; thanh niên Dư Thị Thanh Xuân (thị xã Bình Long) với nhiều mô hình, sản phẩm sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy, đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng;… Qua đó, đồng chí Trịnh Thanh Tuệ đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đi đầu ứng dụng khoa học công nghệ, định hướng, hỗ trợ đoàn viên thanh niên áp dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh, lập nghiệp khởi nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế cần được quan tâm khắc phục kịp thời. Một bộ phận người dân có thái độ chưa tích cực với việc tham gia đăng ký tài khoản dịch vụ công và tải app VNeID do lo sợ sẽ bị đánh cắp thông tin. Tâm lý người dân còn e ngại trong chuyển đổi số, sợ khai báo trực tuyến không an toàn, lộ bí mật. Bên cạnh đó, một số người dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số lớn tuổi, chưa quen với việc tiếp cận, sử dụng điện thoại thông minh hoặc vùng sâu vùng xa, chưa có mạng Internet, chưa có điện thoại thông minh… dẫn đến việc tiếp cận các nội dung chuyển đổi số còn nhiều khó khăn, chưa đảm bảo. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số như máy tính, điện thoại thông minh, trình độ công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Kinh phí, ngân sách của tỉnh còn hạn chế, chưa bố trí, hỗ trợ được nguồn ngân sách riêng cho các cấp bộ Đoàn trong quá trình triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã nêu rõ: Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ làm nền tảng để nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào năng suất lao động, hàm lượng khoa học và công nghệ. Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Do đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Kết luận 390 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025, đồng chí Trịnh Thanh Tuệ đề nghị đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kết luận số 390-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, nhân lực,…để các cấp bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Hai là, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của người dân, đoàn viên thanh niên; tuyên truyền mạnh mẽ về vai trò của việc ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc; vận động, hướng dẫn thanh niên tích cực học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong học tập, lao động.

Ba là, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật, tập huấn chuyển đổi số trên các lĩnh vực như: nông thôn mới, khởi nghiệp... cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và nhân dân nhằm nâng cao kiến thức, trình độ về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số.

Bốn là, duy trì và phát triển mạnh hơn nữa các đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số xã hội cấp tỉnh và cấp huyện; phát huy vai trò của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên khối hành chính sự nghiệp trong việc hỗ trợ nhân dân sử dụng điện thoại di động thông minh và đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Năm là, UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý nhà nước, trong các hoạt động chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách; phối hợp, hỗ trợ các nội dung về lĩnh vực chuyên môn đối với tổ chức Đoàn các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đột phá của tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ hi vọng rằng, trong thời gian tới, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, nhạy bén, làm chủ khoa học công nghệ, tích cực ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong các lĩnh vực gắn với các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,315
  • Tháng hiện tại69,220
  • Tổng lượt truy cập1,552,462
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây