Ý ĐẢNG – LÒNG DÂN, NIỀM TIN, KHÁT VỌNG VÀ SỰ MONG ĐỢI CỦA NHÂN DÂN VÀO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thứ bảy - 24/04/2021 22:51 194 0
Toàn Đảng, toàn Dân đã bước vào những tháng đầu của năm Tân Sửu 2021. Trong năm 2021 này, chúng ta chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại. Công cuộc đổi mới vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã tròn 35 năm. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tổng kết thực tiễn chặng đường gần một phần ba thế kỷ đổi mới. Đảng ta đã khái quát những bài học kinh nghiệm quý báu. Một trong những bài học đó, nổi bật và đặc sắc là bài học “đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực  cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức  mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc  Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”

Sau 35 năm đổi mới, mở cửa, hội nhập để phát triển và hiện đại hóa đất nước với Thế mới, Lực mới, Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội thành công rất tốt đẹp, đã thông qua những quyết sách quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới về lý luận, về năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Nghị quyết Đại hội soi sáng con đường phát triển của nước ta trong thời kỳ mới, tạo ra động lực chính trị - tinh thần quan trọng để toàn Đảng, toàn dân phát huy mọi năng lực sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” .

Thành công của Đại hội XIII là sự kiện nổi bật đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của Đảng và nhân dân ta vào năm 2021 này và những năm tiếp theo. Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu, yêu cầu phát triển đất nước tới văn minh, hiện đại, phát triển bền vững ngày càng to lớn bao nhiêu, càng cho thấy vai trò quyết định của dân, sức sáng tạo của dân - chủ thể đích thực của phát triển lịch sử càng nổi bật bấy nhiêu. Chưa bao giờ việc củng cố và giữ vững mối liên hệ bền chặt giữa Đảng với dân cũng như công tác dân vận của Đảng, của Nhà nước và hệ thống chính trị lại trở nên cần thiết, hệ trọng và bức xúc như bây giờ. Tinh thần đó toát lên trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gợi mở nhiều điều sâu sắc cho chúng ta về công tác dân vận trong tình hình mới. Chung quy lại, công tác dân vận - một lĩnh vực trọng yếu của Đảng, Nhà nước của toàn bộ hệ thống chính trị. Nhân dân không chỉ là đối tượng và còn là chủ thể trong công tác quan trọng này. Nhân dân làm dân vận trong nội bộ cộng đồng dân cư từ cơ sở không chỉ để tăng cường đoàn kết và đồng thuận, để thực hành dân chủ và tự quản mà còn tham gia vào xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước các cấp, để giám sát, kiểm tra cán bộ, có tiếng nói phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp tới cuộc sống của dân. Chỉ khi nào thực hiện xã hội hóa rộng lớn công tác dân vận, kết hợp hoạt động dân vận từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tạo ra một sự cộng hưởng sức mạnh giữa ý Đảng với lòng Dân, với vai trò chủ động, tích cực của người dân thì khi đó việc kiểm soát quyền lực, không để quyền lực bị biến dạng, tha hóa mới có thể thực hiện có kết quả. Ý nghĩa sâu xa của vấn đề này chính là dân chủ và thực hành dân chủ mà từ lâu Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, “thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”. Nếu thực sự thấm nhuần dân chủ thì gần dân, tin dân, trọng dân phải đặt lên hàng đầu trong thái độ và hành vi ứng xử với dân của cán bộ, đảng viên, công chức. Phải học và thực  hành thật sự phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và nêu gương của Hồ Chí Minh. Nói tóm lại, thực hành dân chủ phải xuất phát từ dân, vì dân, đấu tranh cho quyền lợi của dân, giúp đỡ, nâng cao dân chúng lên, tạo mọi cơ hội và điều kiện để dân bộc lộ sáng kiến, sáng tạo, phát triển mọi năng lực sẵn có của dân. Tôn trọng dân nên phải thấm nhuần vai trò chủ thể và tính chủ động của dân, “không làm bất cứ điều gì trái ý dân”. Làm điều lợi, tránh điều hại tới dân như một yêu cầu, một thước đo về hiệu quả của mọi việc lớn nhỏ hàng ngày. Phải đấu tranh tẩy sạch lãng phí, tham ô, nhất là tham nhũng như đấu tranh chống lại cái ác, cái xâu lớn nhất, gây phản cảm lớn nhất trong dân, nó đối lập với dân chủ. Luật pháp phải thẳng tay trừng trị tham nhũng như trừng trị một tội ác phản dân, hại nước, làm hoen ố thanh danh của chế độ, làm suy yếu Đảng cầm quyền. Trong Đảng, bên cạnh Điều lệ Đảng phải được thực hiện nghiêm chỉnh trong toàn Đảng, như một bộ luật tối cao của Đảng, tuyệt đối không có ngoại lệ, cần phải tiến hành giáo dục công phu, bền bỉ về đạo đức và văn hóa, xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy phạm đạo đức trong Đảng với sự giám sát của dân.

Đó là những vấn đề cần làm và làm tốt để thực hành dân chủ, dân vận, làm cho dân chủ động xây dựng chính thể, xây dựng Đảng và Nhà nước; Đảng và Nhà nước làm tốt chức năng, nghĩa vụ, thẩm quyền của mình để phục vụ dân, đề vì dân. Không có thực tế nào có sức thuyết phục mạnh hơn, lớn hơn là thực tế chuyển biến thực sự về Đảng trong sạch vững mạnh, về Nhà nước dân chủ pháp quyền liêm chính trong sự cảm nhận đánh giá trực tiếp của người dân về tổ chức bộ máy, về đạo đức nhân cách của cán bộ, đảng viên, công chức hàng ngày làm việc tiếp xúc với dân. Làm được như vậy nhất định sẽ tạo ra những biến đổi thực sự hợp lòng dân. Đó cũng chính là sự kỳ vọng và mong đợi của nhân dân vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn tin: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây