Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm 2020

Thứ năm - 11/06/2020 23:27 410 0
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 222 - KH/TU, ngày 03/3/2020 về triển khai thực hiện Kết luận số 65 - KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW về công tác dân tộc. Căn cứ nội dung Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy, đảng ủy trưc thuộc đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.
Lãnh đạo Binh đoàn 16 tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số
Lãnh đạo Binh đoàn 16 tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số
UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2019; triển khai Kế hoạch số 32/KH - UBND ngày 14/02/2020  về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 và Kế hoạch số 129/KH - UBND ngày 12/5/2020 về thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay,  bình quân số tiêu chí đạt được của 90 xã là 16,55 tiêu chí, có 48/90 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 38 xã khó khăn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới).
Đặc biệt, các ngành, các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện Nghị quyết số 42/NQ - CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí cho 11/11 huyện, thị xã, thành phố; đã chuyển 65 tỷ 329 triệu đồng về cho 11/11 huyện, thị, thành phố để thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng theo đúng quy định.   
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục hướng về cơ sở, nhất là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan tuyên truyền, vận động  đồng bào dan tộc thiểu số thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là các giải pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid – 19 và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 42/NQ - CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ, chia sẻ khó khăn trong cộng đồng dân cư. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở hội, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tích cực tham gia cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Công tác dân vận của lực lượng vũ trang chú trọng các hình thức kết nghĩa giữa các đơn vị với các thôn ấp vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giớ của tỉnh còn nhiều khó khan; xây dựng mói quan hệ gắn kết hộ và liên kết làng để giúp nhau phát triển kinh tế giữa hộ người kinh với hộ đồng bào DTTS trong vùng dự án của các đơn vị kinh tế - quốc phòng. Nội dung công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên các địa bàn.
Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác dân tộc  góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguồn tin: Tấn Nhu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây