CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ ĐOÀN THỂ

Nhân kỉ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2022), Bình Phước tuyên dương Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2022

MTTQVN TỈNH: MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TRONG NĂM 2022  

 •   04/12/2022 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 8
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra; tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì; tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Một số kết quả nổi bật như sau:
Hình ảnh các thành viên Câu lạc bộ Zumba - Dance tỉnh Bình Phước

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh: Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ, định hướng tổ chức hoạt động tình nguyện cho các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.

 •   29/11/2022 07:27:00 PM
 •   Đã xem: 19
Để tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong tỉnh đã và đang thành lập, phát triển các mô hình Câu lạc bộ, Đội, Nhóm theo sở thích, nghề nghiệp trong thanh niên. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần tạo sân chơi, môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, định hướng lối sống đẹp cho tuổi trẻ.
Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do UVBTV- Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh giám sát Ban Thường vụ thành ủy Đồng Xoài theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Tỉnh ủy Bình Phước. Nguồn Báo Bình Phước

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TRONG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2022

 •   28/11/2022 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 22
Trong năm 2022 MTTQVN các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với nhiều nội dung nổi bật, như: tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; phối hợp tiếp xúc cử tri; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 Nguồn ảnh: Bình Phước Online

Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   25/11/2022 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 16
Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và sự đồng thuận của xã hội về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển nhanh chóng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, đời sống tinh thần vật chất của Nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được tăng cường, khuyến khích người dân vươn lên làm giàu chính đáng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không để xảy ra điểm nóng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Đoàn đại biểu Hội phụ nữ tỉnh dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

HỘI PHỤ NỮ TỈNH: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

 •   25/11/2022 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 19
Thực hiện chủ đề năm 2022 “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, để nghị quyết được triển khai sâu rộng và đi vào thực tiễn cuộc sống của hội viên, phụ nữ, các cấp Hội đã đa dạng hóa các hình thức triển khai nghị quyết, như: lồng ghép triển khai nghị quyết với sinh hoạt định kỳ, tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết, hội thi tuyên tuyền viên giỏi, rung chuông vàng.... Mặt khác, các cấp Hội tập trung thực hiện tốt các hoạt động đồng hành cùng cơ sở, đồng hành cùng hội viên trong các hoạt động và phong trào thi đua, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và vận động các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu tại cuộc giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp. Nguồn: Báo Bình Phước.

VAI TRÒ CỦA MTTQVN CÁC CẤP TRONG VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 •   24/11/2022 12:40:00 AM
 •   Đã xem: 19
Trong năm 2022 Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở phối hợp với các đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nội dung trong Pháp lệnh 34/2007/PL - UBTVQH11 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá nội dung của Pháp lệnh vào các tiêu chí Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đã phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước tặng quà cho người lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

Tổ chức Công đoàn: Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động

 •   18/11/2022 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 28
Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) là quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với CNVCLĐ đó được ghi trong điều 10 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992; điều 1 Luật Công đoàn năm 2012 và điều 188 Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012. Đây còn là mong muốn, nguyện vọng của CNVC, LĐ là chức năng số một của tổ chức công đoàn.
Quang cảnh hội nghị

ỦY BAN MTTQVN TỈNH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQVN (18/11/1930-18/11/2022); TUYÊN DƯƠNG CHỦ TỊCH UBMTTQVN CẤP XÃ, TB CTMT TIÊU BIỂU CẤP TỈNH VÀ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2023

 •   18/11/2022 01:02:00 AM
 •   Đã xem: 18
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 26 năm tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 – 01/01/2023), 93 măm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Sáng 18/11/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); Tuyên dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2019 – 2022 và vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
Đoàn công tác Ban Dân tộc tặng lẵng hoa chúc mừng UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thăm, chúc mừng 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

 •   16/11/2022 08:41:00 PM
 •   Đã xem: 21
Chiều ngày 16/11, Lãnh đạo Ban Dân tộc do ông Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn cùng các ông, bà đại diện phòng ban chuyên môn Ban Dân tộc đến thăm, chúc mừng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).
Đ/c Hà Anh Dũng – UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Đồng Xoài phát biểu trong ngày hội đại đoàn kết khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.

TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TỪ KHU PHỐ, ẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI.

 •   14/11/2022 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 186
Trong thời gian này, tại thành phố Đồng Xoài không khí tất bật và vui tươi, nhộn nhịp đang hiện diện khắp các khu phố, ấp với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thành phố Đồng Xoài nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Bình Phước: Số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở tăng nhanh sau 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

 •   13/11/2022 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 30
Trong 10 năm qua cùng với sự hội nhập và phát triển nhanh của kinh tế - xã hội, pháp luật lao động có nhiều thay đổi, quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp, các vấn đề xã hội mới xuất hiện, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid 19 xuất hiện những năm gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức công đoàn tỉnh được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở (CĐCS) tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng”. Công đoàn các cấp đã có sự phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền dự ngày hội đại đoàn kết và tặng quà cho nhân dân Thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

LÃNH ĐẠO TỈNH DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NHÂN KỈ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2022)

 •   13/11/2022 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 27
Nhân kỉ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam (18/11/1930 – 18/11/2022), từ ngày 04/11 đến ngày 18/11/2022, các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều nội dung hoạt động như: tổ chức các trò chơi dân gian, các tiết mục văn nghệ, … thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhân dịp này, UBND các cấp đã trao giấy chứng nhận danh hiệu khu phố văn hóa; trao giấy khen cho các hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu; tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.
Đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

 •   11/11/2022 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 29
Sáng nay, ngày 11/11/2022, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2022; triển khai, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/ TU, ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Ủy ban trung ương MTTQ VN tổ chức ngày 13/4/2022.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 •   08/11/2022 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 37
Ngày 26/10/2022, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Quang cảnh Hội nghị

Bù Đốp: Khu dân cư ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình tổ chức điểm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022

 •   08/11/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 35
Sáng 4-11, Khu dân cư ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lựa chọn tổ chức điểm Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Ông Bùi Minh Soái, TUV, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh; Ông Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nông Hồng Thức, Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện đến dự chung vui.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giảm nghèo của tỉnh. Nguồn ảnh Báo Bình Phước

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW

 •   29/10/2022 06:18:00 PM
 •   Đã xem: 121
Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy vai trò và uy tín của MTTQ Việt Nam các cấp; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố và phát triển. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM, HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2022) VÀ TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP DÂN VẬN"

 •   13/10/2022 11:50:00 PM
 •   Đã xem: 225
Sáng ngày 14/10/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2022 gắn với Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho các cá nhân có thành tích đóng góp trong sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.
Các đại biểu dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 •   10/10/2022 09:18:00 PM
 •   Đã xem: 49
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra 2 ngày 12, 13/10/2022. Để chào mừng Đại hội, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Chào cờ; viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và thắp hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Tuấn - Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước.
Đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tỉnh đoàn Bàn giao công trình thanh niên Tuyến đường Thắp sáng đường quê năm 2022

 •   06/10/2022 12:27:00 PM
 •   Đã xem: 48
Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng ngày 05/10/2022, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức bàn giao các công trình thanh niên Tuyến đường Thắp sáng đường quê tại xã Minh Đức (huyện Hớn Quản) và xã Minh Lập (thị xã Chơn Thành).

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay1,332
 • Tháng hiện tại4,729
 • Tổng lượt truy cập385,231
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 186 | lượt tải:67

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 359 | lượt tải:124

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 712 | lượt tải:113

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 661 | lượt tải:126

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 371 | lượt tải:291
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây