CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ ĐOÀN THỂ

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điểu Huỳnh Sang chuyển giao nước sát khuẩn cho đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng các huyện biên giới. Nguồn ảnh: Báo Bình Phước

Phụ nữ Bình Phước: Hậu phương vững chắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

 •   13/08/2021 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 38
Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn cho cuộc sống của mọi người dân. Trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đang chung tay tập trung cho công tác phòng chống dịch. Không nằm ngoài cuộc, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Phước đã và đang thực hiện rất nhiều các hoạt động với đa dạng hình thức, cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò là hậu phương vững chắc, chung sức, chung lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
(Ảnh: mattran.org.vn)

Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 •   10/08/2021 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 59
Trong những năm qua, căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thông qua cuộc vận động, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng liên quan tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất chuyên canh trang trại cây công nghiệp, cây ăn trái, trang trại gia súc, gia cầm,... trong đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư tích cực tham gia hưởng ứng, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực trong giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên địa bàn dân cư.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển ngành chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Một số kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”

 •   17/07/2021 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 66
Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”(gọi tắt là Đề án 1217).Qua 03 năm thực hiện Đề án, nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, MTTQ, đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định Quốc phòng – an ninh. Các phong trào ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất, chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn ngày càng sát với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Ông Tạ Quang Huyên – Giám đốc Công ty Hoàng Sơn – xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng ủng hộ 1 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

 •   28/06/2021 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 68
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, ở tỉnh ta, cả hệ thống chính trị đang chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống đại dịch. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19. Vận động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.
Nông dân huyện Lộc Ninh, đang chăm sóc rau trồng theo hướng “sạch” để cung ứng ra thị trường

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2020”

 •   09/06/2021 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 61
Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. Ngày 07/02/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 192/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2020”. Sau 10 năm triển khai thực hiện, với vai trò nòng cốt của Hội Nông dân tỉnh cùng với sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, lực lượng nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo tại huyện Lộc Ninh và Bù Đốp. Nguồn ảnh: Hội LHPN tỉnh Bình Phước

Hiệu quả từ Chương trình: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020

 •   19/05/2021 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 81
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ các dân tộc khu vực biên giới góp phần xóa mù chữ, hạn chế trẻ em bỏ học, hướng dẫn phụ nữ tổ chức cuộc sống, phát triển kinh tế và giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ thường xảy ra tại địa bàn biên giới như: mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, ma túy, tội phạm; xuất, nhập cảnh trái pháp luật qua biên giới…
Lãnh đạo huyện Bù gia Mập dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết.Nguồn Báo Bình Phước

MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÂY NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT VÀ AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI NGHÈO

 •   12/05/2021 12:24:00 AM
 •   Đã xem: 87
Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã hiện thực hóa chương trình giảm nghèo bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống Trong đó đáng chú ý là công tác vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” tạo nguồn lực hỗ trợ nhà ở và an sinh xã hội cho hộ nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.
Ảnh Minh Họa. Internet

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đối với hoạt động của Đảng

 •   22/04/2021 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 108
Như chúng ta đã biết, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội là những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của xã hội ta, đây là các tổ chức quần chúng của Đảng, là bộ phận để tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong các tầng lớp nhân dân. Trong thực tế, sức mạnh của Đảng chỉ có thể được phát huy cao nhất thông qua tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Bởi vì thông qua thực tiễn mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân, Đảng mới xây dựng được đường lối chính trị đúng đắn làm định hướng cho mọi quá trình phát triển tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019

Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

 •   20/04/2021 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 112
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn và chú trọng thực hiện nhiệm vụ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao tặng dê giống cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh và Bù Đốp.Nguồn Báo Bình Phước

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu

 •   07/04/2021 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 118
Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã được tạo điều kiện để phát huy nội lực và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, từ đó giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần được nâng lên. Từ năm 2016 đến cuối năm 2020 giảm 3.073 hộ nghèo dân tộc thiểu số, giảm 47% số hộ nghèo (Đầu năm 2016: 6.490 hộ; Cuối năm 2020: 3.417 hộ).
Hộ nghèo gia đình chị Điểu Thị Rế, thôn 9, xã Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới.Nguồn TTX

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP LÀM TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 •   24/02/2021 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 146
Trong những năm qua Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã nỗ lực tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân bằng nhiều chủ trương, nghị quyết và chính sách xóa nghèo và phát triển kinh tế, nhất là chú trọng thực hiện trong vùng đồng bào DTTS.
Biểu trưng (logo) tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn. Nguồn Internet

Tuổi trẻ qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành, gánh vác sứ mệnh lịch sử của đất nước

 •   23/02/2021 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 156
Hàng năm, cứ tới tháng 3 – tháng mà tuổi trẻ cả nước luôn hăng hái thi đua lập thành tích để chào mừng ngày truyền thống vẻ vang – ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Với tên gọi “ Tháng thanh niên”, tháng 3 chính là dịp để tổ chức Đoàn khẳng định sứ mệnh thiêng liêng cao cả: là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng. Trải qua 90 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang: đó chính là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt trong các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.
Một cửa hàng sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp tại huyện Đồng Phú

Hiệu quả từ mô hình “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đồng Phú

 •   23/02/2021 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 159
Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng hộ huyện, đời sống của Nhân dân được cải thiện và nâng lên.Tuy nhiên, dưới tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan tỉ lệ hộ nghèo nói chung và hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, thu nhập thấp, trên địa bàn huyện Đồng Phú vẫn còn, nhiều chị thiếu việc làm, thu nhập không ổn định.Có nhiều hội viên,phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, thu nhập thấp có ý tưởng, kế hoạch sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ nhưng lại thiếu vốn, thiếu hướng đi mới để có thu nhập và làm giàu chính đáng. Xác định được những khó khăn và nhu cầu chính đáng của hội viên, phụ nữ cũng như xác định thực hiện hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là “Trao cần câu hơn xâu cá”, với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của chị em phụ nữ và tạo cơ hội tốt để chị em vươn lên.
Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử các vị lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II, Hà Nội, ngày 15/7/1960.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

 •   23/02/2021 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 638
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ rằng: Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là một cuộc vận động chính trị quan trọng, nhằm phát huy vai trò làm chủ thật sự của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân… Do ý nghĩa thực tiễn trọng đại đó, các cuộc vận động tổ chức bầu cử phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 10 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở

Tổ chức Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

 •   07/02/2021 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 121
Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo mọi người đều được vui Tết, đón Xuân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết nguyên đán Tân sửu năm 2021, Đồng thời, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trước Tết đảm bảo quyền lợi của người lao động; phấn đấu không có doanh nghiệp nợ lương của người lao động, khuyến khích người sử dụng lao động trả lương tháng thứ 13 cho người lao động; Đồng thời, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; nắm bắt kịp thời tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, xử lý kịp thời những phát sinh của người lao động về quyền lợi xảy ra trong dịp Tết.
Lãnh đạo BĐBP Bình Phước và Hội LHPN tỉnh trao biên bản ký kết chương trình phối hợp

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới trên địa bàn tỉnh

 •   22/01/2021 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 151
Từ sự chỉ đạo Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 do TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp triển khai trong cả nước, trong thời gian qua, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ toàn tỉnh đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế với nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực.
Các chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng

VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG VIỆC THAM GIA PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

 •   13/01/2021 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 104
Trong những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn đã đáp ứng một phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. KTTT trong nông nghiệp, nông thôn phát triển đã hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển; đóng góp vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thông qua các mô hình KTTT trong nông nghiệp, nông thôn đã thúc đẩy sức sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành hàng nông nghiệp vào hội nhập kinh tế quốc tế.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh chứng kiến các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021

Ban Chỉ đạo CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, gắn với một địa chỉ nhân đạo”: Thực hiện tốt việc kết nối, chia sẻ, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

 •   06/01/2021 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 111
Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, gắn với một địa chỉ nhân đạo” ( gọi tắt là Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Nhân đạo), Hội Chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, ở địa phương điều tra, khảo sát, lập hồ sơ trợ giúp 2.553 địa chỉ trong tổng số 3.596 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với việc hỗ trợ bằng tiền, Ban Chỉ đạo các cấp đã vận động các nhà hảo tâm xây mới và sửa chữa nhà ở, tặng xe lăn/xe lắc, hỗ trợ vốn sản xuất giúp các đối tượng từng bước ổn định cuộc sống; cấp huyện, thị, thành và cơ sở Hội ngoài việc vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị, đoàn thể trực tiếp nhận đỡ đầu, trợ giúp cho đối tượng theo hướng phát triển bền vững với tinh thần "Mọi người cần trợ giúp đều nhận được sự trợ giúp thích hợp".
Hội viên cựu chiến binh Lộc Ninh trao đổi kinh nghiệm trồng tiêu giúp nhau giảm nghèo bền vững. Nguồn ảnh: Bình Phước Online

Hội Cựu chiến binh tỉnh:Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của Cựu chiến binh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

 •   24/12/2020 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 142
Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh tỉnh được Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tỉnh ủy giao. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay380
 • Tháng hiện tại10,139
 • Tổng lượt truy cập153,301
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 116 | lượt tải:51

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 244 | lượt tải:54

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 215 | lượt tải:58

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 163 | lượt tải:125

Thông báo 02-TB/BCĐ

triệu tập đại biểu dự hội nghị quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo

lượt xem: 264 | lượt tải:66
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây