NGHIỆP VỤ

Đ/c Huỳnh Thị Hằng - PBTTT Tỉnh ủy và Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước chủ trì hội nghị

92 NĂM, CÔNG TÁC DÂN VẬN TIẾP TỤC ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC COI TRỌNG, KHẲNG ĐỊNH CÔNG TÁC DÂN VẬN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 •   10/10/2022 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 514
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 92 năm qua dân vận và công tác dân vận luôn được Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo lên sức mạnh nội sinh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới công tác dân vận tiếp tục được Đảng, Nhà nước coi trọng.
Quang cảnh tại lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP: Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 156 Bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

 •   28/09/2022 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 393
Sáng nay 27-9, Tại Hội trường Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước đã tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đợt 2 năm 2022 dành cho 156 Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phúc Bảy và Hoàng Cư Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí UV.BTV Đảng uỷ Khối.
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 TRONG HỆ THỐNG BAN DÂN VẬN CẤP ỦY

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 TRONG HỆ THỐNG BAN DÂN VẬN CẤP ỦY

 •   28/04/2022 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 510
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta.
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN VẬN

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN VẬN

 •   22/04/2022 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 509
Thông tin, báo cáo vốn là nhu cầu tự thân trong quá trình hoạt động của mỗi cơ quan, mỗi cấp lãnh đạo, chỉ đạo, mỗi tổ chức. Thông tin, báo cáo còn là chế độ quy định trong quan hệ công tác: Cấp dưới báo cáo với cấp trên; cơ quan tham mưu báo cáo với cấp ủy; trao đổi thông tin về hoạt động với các cơ quan, đơn vị liên quan; cung cấp tài liệu cho các cơ quan nghiên cứu,…
Cán bộ, công chức Sở Tư Pháp hướng dẫn quy trình thủ tục cấp bản sao điện tử từ số gốc,chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cán bộ công chức và người dân trên địa bàn thị xã Phước Long: Nguồn Báo Bình Phước

BÌNH PHƯỚC: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 •   15/04/2022 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 412
Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về công tác cải cách hành chính, ngay từ cuối năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm căn cứ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC và tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm tác nghiệp; tăng cường việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ quá hạn, cụ thể:
ảnh minh họa

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIÊU CHÍ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

 •   24/02/2022 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 443
Nguyên tắc thực hiện lấy dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật; việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại buổi làm việc

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BTL BINH ĐOÀN 16 VÀ BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐẮC NÔNG VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN VẬN

 •   24/02/2022 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 342
Ngày 22/02/2022, tại Binh đoàn 16, Ban Dân vận Tỉnhủy có buổi làm việc với BTL Binh đoàn 16 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2019 - 2021, thống nhất định hướng một số nội dung công việc trọng tâm trong những năm tiếp theo. Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và đồng chủ trì hội nghị.
Tìm hiểu điểm mới về phương châm công tác dân vận trong nghi quyết Đại hội XIII của Đảng

Tìm hiểu điểm mới về phương châm công tác dân vận trong nghi quyết Đại hội XIII của Đảng

 •   17/09/2021 11:49:00 PM
 •   Đã xem: 684
Đại hội XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.
BÌNH PHƯỚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

BÌNH PHƯỚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

 •   17/09/2021 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 417
Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác dân vận. Kết quả, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới; hiệu quả hoạt động được nâng cao. Công tác dân vận của chính quyền và công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng. Công tác tôn giáo và dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, giải quyết kịp thời nhiều việc mới, việc khó, phức tạp về tôn giáo; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Việc phối hợp công tác dân vận ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
MẤY Ý KIẾN GÓP BÀN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY

MẤY Ý KIẾN GÓP BÀN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY

 •   27/07/2021 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 472
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua. (nguồn: Internet)

Tìm hiểu về cải cách hành chính trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 •   07/04/2021 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 1243
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị cao trong điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay6,178
 • Tháng hiện tại94,375
 • Tổng lượt truy cập1,272,364
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây