NGHIỆP VỤ

BÌNH PHƯỚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

BÌNH PHƯỚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

 •   17/09/2021 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 4
Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác dân vận. Kết quả, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới; hiệu quả hoạt động được nâng cao. Công tác dân vận của chính quyền và công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng. Công tác tôn giáo và dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, giải quyết kịp thời nhiều việc mới, việc khó, phức tạp về tôn giáo; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Việc phối hợp công tác dân vận ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
MẤY Ý KIẾN GÓP BÀN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY

MẤY Ý KIẾN GÓP BÀN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY

 •   27/07/2021 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 62
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua. (nguồn: Internet)

Tìm hiểu về cải cách hành chính trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 •   07/04/2021 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 511
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị cao trong điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH TIẾP TỤC LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH TIẾP TỤC LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

 •   24/01/2021 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 172
Công tác Dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung làm tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác vận động quần chúng của Đảng, trong đó công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Ảnh: Sấm giảng Thi văn giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Nguồn internet

Tìm hiểu về giáo lý, giáo luật và lễ nghi của Phật giáo Hòa Hảo

 •   06/01/2021 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 1411
Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939 tại làng Hòa Hảo (thị trấn Phú Mỹ), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hiện nay Phật giáo Hòa Hảo thành lập hệ thống giáo hội 2 (hai) cấp gồm: Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo và Ban Trị sự cấp xã, phường nhằm giúp đồng đạo sinh hoạt tôn giáo theo Hiến chương và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình theo quy định của pháp luật.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thăm, tặng quà Tòa Giám mục Phú Cường nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020

Nội dung cơ bản về giáo lý của đạo Công giáo

 •   24/12/2020 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 900
Giáo lý đạo Công giáo được chứa đựng trong Kinh thánh, gồm hai bộ: Cựu ước và Tân ước. Đạo Công giáo cho rằng Kinh thánh là những lời mạc khải của Thiên chúa đối với loài người, là mẫu mực tối cao của đức tin phải được đề cao và tôn sùng như thánh thể chúa. Giáo hội được Chúa Giê-su tạo dựng có nhiệm vụ truyền giảng kinh thánh, vì vậy truyền đạo là một nhiệm vụ thiêng liêng mang ý nghĩa “Thánh truyền”.
Bàn thờ cúng gia tiên của người Việt.Nguồn Internet

Tìm hiểu về thờ cúng tổ tiên và thờ Anh hùng dân tộc của người Việt

 •   16/12/2020 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 1399
Tín ngưỡng dân gian của người Việt là tín ngưỡng đa thần, dựa trên quan niệm vạn vật hữu linh. Trong quan niệm của xã hội truyền thống, xung quanh con người là thế giới thần linh bao bọc, nó có thể mang tới điều tốt lành hay rủi ro cho con người. Mọi hành động của con người đều hướng tới việc cầu xin các lực lượng siêu nhiên này trợ giúp, che chở, để cầu lành tránh dữ. Tín ngưỡng dân gian của người Việt gắn liền với hệ thống các thần thoại, truyền thuyết, thần tích, các di tích đền miếu, các nghi lễ, phong tục và lễ hội, tạo thành một hệ thống văn hóa vừa mang tính vật thể và phi vật thể. Cũng vì vậy nó gắn chặt với đời sống văn hóa của cộng đồng, đảm bảo tính bền chắc, bền vững. Nhiều hình thức tín ngưỡng, như thờ Thành hoàng, thờ cúng Tổ tiên, Đạo mẫu,… có khả năng tự đổi mới để thích ứng với những điều kiện xã hội mới, kể cả xã hội hiện đại.
Tín đồ đạo Cao Đài dự lễ. Nguồn Internet

Tìm hiểu về giáo lý, luật lệ, lễ nghi của đạo Cao Đài

 •   09/12/2020 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 2630
Đạo Cao Đài là một tôn giáo nội sinh, xuất hiện năm 1926 ở Nam Bộ, tín đồ chủ yếu là nông dân; sự ra đời của đạo Cao Đài là một tất yếu khách quan nó phản ánh thực trạng xã hội lúc bấy giờ, và sự bế tắc về tư tưởng, sự suy thoái của các tôn giáo, đạo lý đương thời.
Ảnh nguồn internet: Hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

Phương pháp phân loại hiện tượng tôn giáo mới hiện nay

 •   16/11/2020 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 1227
Hiện nay có nhiều hiện tượng tôn giáo mới (thường được gọi là đạo lạ, tà đạo) đang hoạt động, việc xác định được đặc điểm của hiện tượng tôn giáo mới là một cơ sở quan trọng để nhận diện, phân loại hiện tượng tôn giáo mới, trên cơ sở đó xây dựng được phương pháp ứng xử với các hiện tượng tôn giáo mới cho phù hợp.
Nhà thờ Tinh Lành xã Thọ Sơn, Huyên Bù Đăng

Cơ cấu tổ chức đơn vị cơ sở của đạo Tin lành hiện nay

 •   09/11/2020 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 1712
Trong đời sống tín ngưỡng, đạo Tin lành là một tôn giáo đặc biệt đề cao lý trí trong đức tin, cho rằng sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin chứ không phải vì những “hình thức ngoại tại” (tức là không phải vì các luật lệ lễ nghi). Do đó, luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo của đạo Tin lành đơn giản, không cầu kỳ, rườm rà như đạo Công giáo.
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy dự hội nghị tập huấn báo cáo viên cấp tỉnh

BÌNH PHƯỚC LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

 •   08/10/2020 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 120
Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bình Phước luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng qua việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; triển khai quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, định hướng thông tin tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bộ phận một cửa xã Tân Thành- Đồng Xoài giải quyết thủ tục hành chính cho người dân- Ảnh Báo Bình Phước Online

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần nâng cao trách nhiệm công tác dân vận của chính quyền

 •   08/09/2020 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 135
Chúng ta biết rằng, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đồng Xoài đạt giải trong hội thi “Dân vận khéo” năm 2019

Hướng Dẫn Nghiệp vụ: Xây dựng mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 •   22/06/2020 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 333
Công tác Dân vận ngày nay trong điều kiện có chính quyền, có công cụ thông tin, truyền thông mạnh, có mạng internet... nhưng vẫn rất cần sự sâu sát, lắng nghe, bàn bạc với dân. "Dân vận khéo" là phải sát dân, phù hợp với đặc điểm, lợi ích của từng đối tượng, từng con người. Chính vì thế, việc triển khai công tác dân vận đối với công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, dân tộc, tôn giáo... có những điểm khác nhau, phải nhuần nhuyễn về cả nội dung và phương pháp.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay380
 • Tháng hiện tại10,143
 • Tổng lượt truy cập153,305
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 116 | lượt tải:51

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 244 | lượt tải:54

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 215 | lượt tải:58

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 163 | lượt tải:125

Thông báo 02-TB/BCĐ

triệu tập đại biểu dự hội nghị quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo

lượt xem: 264 | lượt tải:66
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây