DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể dục, thể thao tại chùa Sóc lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN, XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO CỦA BCH QUÂN SỰ TỈNH

 •   28/09/2022 07:29:00 PM
 •   Đã xem: 10
Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quân đội, trực tiếp là Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác dân vận hàng năm với những nội dung công việc cụ thể như: Công tác dân vận trong các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất, trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh…Làm tốt công tác huấn luyện dã ngoại, kết hợp công tác dân vận trên địa bàn.
Đ/c Ma Ly Phước- TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy- Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Phước Long

PHƯỚC LONG: Cần tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi thông tin, khảo sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nhằm có những giải pháp để phục vụ tốt nhất cho người dân

 •   21/09/2022 12:27:00 PM
 •   Đã xem: 23
Đó là ý kiến đề nghị của đ/c Ma Ly Phước- TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy- Trưởng đoàn kiểm tra tại buổi kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Phước Long.
Cán bộ dân vận nắm tình hình tại cơ sở

NẮM VỮNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN GIÚP CƠ SỞ NGĂN CHẶN SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐIỂM NÓNG

 •   19/09/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 19
Nắm vững phương pháp xử lý tình huống công tác dân vận nhằm mục đích góp phần tạo nên sự thống nhất về tư tưởng chính trị, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương
Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

 •   19/09/2022 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 17
Từ ngày 13 đến 16/9, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTD BVANTQ) cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTVTU – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nguồn Báo Bình Phước.

Kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022

 •   19/09/2022 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 16
Trong 8 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Đoàn thanh niên, hội phụ nữ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Bộ đội Biên phòng tỉnh bên mâm cơm ấp áp với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH TRONG QUÝ III/2022

 •   17/09/2022 06:29:00 PM
 •   Đã xem: 26
Trong quý III/202, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49 - NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới"; Chỉ thị số 49 - CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Nghị quyết số 702 - NQ/ĐU ngày 29/6/2015 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT - TU của Tỉnh ủy Bình Phước về việc “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới; Chỉ thị của Tư lệnh BĐBP về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới". Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đưa nội dung vận động quần chúng vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tiến hành công tác vận động quần chúng cho bộ đội.
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó ban Dân vận tỉnh ủy cùng lãnh đạo Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 bàn giao nhà đại đoàn kết do Binh đoàn 16 hỗ trợ kinh phí xây dựng năm 2022

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BINH ĐOÀN 16 TRONG QUÝ III/2022

 •   17/09/2022 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 49
Trong quý III/2022, Ban Dân vận Binh đoàn 16 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận, TTĐB nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7); kỉ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); phối hợp với các địa phương, Nhà trường rà soát, đề nghị hỗ trợ các đối tượng thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” năm 2022; bổ sung hồ sơ địa bàn, xác định nhu cầu, đối tượng bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc, nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại diện Sở GTVT trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông vận tải

 •   17/09/2022 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 19
Sáng ngày 15/9, đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Xuân Trang- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại hội nghị

UBND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÊU GỌI ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 •   17/09/2022 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 30
Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội năm 2022 với 9 dự án đáp ứng nhu cầu cho khoảng 50.000 công nhân, người lao động.
Lãnh đạo huyện Bù Đốp, xã Hưng Phước, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Ban Điều hành và Nhân dân ấp 4 chụp hình lưu niệm tại cột mốc 65

BÙ ĐỐP: NHÂN DÂN ẤP 4 XÃ HƯNG PHƯỚC TÔN TẠO CỘT MỐC BIÊN GIỚI

 •   14/09/2022 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 19
Ngày 12-9, Ban Điều hành và Nhân dân ấp 4 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu tổ chức phát quang tôn tạo cột mốc phụ (cột mốc 65, vị trí thứ 2 mốc đôi giáp biên giữa ấp 3, xã Hưng Phước với biên giới Camphuchia) biên giới quốc gia.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2022

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BCH QUÂN SỰ TỈNH TRONG QUÝ III/2022

 •   12/09/2022 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 16
Trong quý III/2022, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khảo sát tình hình công tác dân vận trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tại 03 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Giập. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, một số kết quả cụ thể như sau:
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang: UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu khai mạc tọa đàm

Tọa đàm “Công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước”

 •   11/09/2022 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 40
Sáng ngày 8/9/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm tỉnh và 11 điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
Đồng chí Hà Anh Dũng, UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Đồng Xoài phát biểu tại buổi làm việc

BÍ THƯ THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI – HÀ ANH DŨNG Thăm và làm việc các chi bộ khu dân cư, đảng viên cao tuổi Đảng Tại Đảng bộ phường Tân Phú

 •   07/09/2022 12:17:00 PM
 •   Đã xem: 19
Tân Phú là Đảng bộ cuối cùng của thành phố Đồng Xoài được đồng chí Hà Anh Dũng, UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc, trao đổi với các chi bộ khu dân cư, đảng viên cao tuổi đảng trong buổi chiều ngày 05/9/2022.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Vệt Nam tỉnh phát biểu khai mạc

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 •   07/09/2022 12:09:00 PM
 •   Đã xem: 38
Thực hiện Kế hoạch số 70 – KH/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2022. Sáng ngày 06/9/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường chính trị tỉnh khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 cho các học viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và Binh đoàn 16, thành viên ban chỉ đạo công tác tôn giáo, ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh, của huyện, thị, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên ban dân vận huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; trưởng khối, phó trưởng khối dân vận cơ sở, tổ trưởng tổ dân vận thôn, ấp, khu phố, cán bộ phụ trách công tác dân vận của lực lượng vũ trang, các công ty cao su đứng chân trên địa bàn.
Đồng chí Ma Ly Phước – TUV, Phó ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra, kết luận buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hớn Quản

BAN CHỈ ĐẠO QUY CHẾ DÂN CHỦ TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2022

 •   04/09/2022 11:36:00 AM
 •   Đã xem: 35
Thực hiện Kế hoạch số 15 – KH/BCĐ ngày 01/6/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại huyện Hớn Qủan. Nhìn chung, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị có sự chuyển biến tích cực: Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đảng của nhân dân, của người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo không khí dân chủ trong thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân đối với Đảng, chính quyền; việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền; tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước có chuyển biến tốt hơn; việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm lợi ích gắn kết qua lại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và phát triển.
Đồng chí Ma Ly Phước- TUV, Phó trưởng ban Thường trực BDVTU phát biểu tại buổi làm việc

Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát công tác dân vận tại huyện Phú Riềng

 •   31/08/2022 12:09:00 PM
 •   Đã xem: 39
Ngày 30/8/2022, đồng chí Ma Ly Phước- TUV, Phó trưởng ban Thường trực cùng cán bộ các phòng chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Dân vận huyện ủy Phú Riềng. Về phía địa phương, có các đồng chí: Phạm Hồng Công- UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy; đại diện lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể huyện và Khối dân vận xã Long Hà.
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2022

HỚN QUẢN THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ

 •   31/08/2022 12:07:00 PM
 •   Đã xem: 33
Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Hớn Quản có sự chuyển biến tích cực đối với từng loại hình. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đảng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc thực hiện QCDC ở các xã, thị trấn đã tạo không khí dân chủ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền; tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước có chuyển biến tốt hơn. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm lợi ích gắn kết qua lại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và phát triển.
Công tác dân vận trong chiến thắng chốt chặn Tàu Ô và chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972

Công tác dân vận trong chiến thắng chốt chặn Tàu Ô và chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972

 •   26/08/2022 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 65
Trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, công tác dân vận đều có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ cuộc vận động cao trào Xô Viết (1930 – 1931), phong trào cách mạng của quần chúng (1932 – 1939) cho đến cuộc tổng động viên toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh đế quốc Mỹ, công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, đồng thời tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, với ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “toàn dân đoàn kết một lòng, quyết tâm chống mỹ, cứu nước”.
Trưởng đoàn khảo sát Ma Ly Phước phát biểu kết luận buổi làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KHẢO SÁT CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TẠI HUYỆN BÙ ĐỐP

 •   25/08/2022 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 31
Thực hiện Kế hoạch số 66 – KH/BDVTU ngày 06/5/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc khảo sát công tác dân vận trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022. Ngày 17/8/2022, đồng chí Ma Ly Phước – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì khảo sát tại Đồn Biên phòng Tân Thành (huyện Bù Đốp) và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo các đơn vị: BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ban Dân vận Huyện ủy Bù Đốp; lãnh đạo và chuyên viên Phòng dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay383
 • Tháng hiện tại383
 • Tổng lượt truy cập341,425
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 143 | lượt tải:57

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 317 | lượt tải:115

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 681 | lượt tải:103

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 631 | lượt tải:115

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 340 | lượt tải:261
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây