Chơn Thành: Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ sáu - 24/07/2020 03:01 280 0
6 tháng đầu năm 2020, tình hình thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn huyện Chơn Thành tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy; có những tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; năng lực quản lý điều hành của chính quyền, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được cải thiện; vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ được nâng cao, nhất là trong công tác phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân  tại huyện Chơn Thành. (Ảnh: Trang TTĐT tỉnh Bình Phước).
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện Chơn Thành. (Ảnh: Trang TTĐT tỉnh Bình Phước).
Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Chơn Thành tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 30 - CT/W, Kết luận số 120 - KL/TWcủa Bộ Chính trị, Pháp lệnh số 34/PL - UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn, phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá cuối năm; theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ theo đúng tinh thần Pháp lệnh số 34/PL - UBTVQH11, Nghị định số 04/NĐ - CP, Nghị định số 149 - NĐ/CP gắn với Nghị quyết số 25 - NQ/W và Chỉ thị số 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; thực hiện tốt việc công khai dân chủ, minh bạch trong thu, chi tài chính, việc tổ chức đấu thầu các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy vai trò, chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo đúng tinh thần Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Quyết định số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nguồn tin: Lê Toàn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây