TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

Thứ tư - 27/09/2023 23:53 243 0
Sau 26 năm chia tách từ tỉnh Sông Bé cũ, Bình Phước từ một tỉnh nghèo đến nay đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,42%, trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng 5% GRDP; thu ngân sách đạt trên 14,5 ngàn tỷ đồng. Hiện Bình Phước được Chính phủ phê duyệt 13 khu công nghiệp, trong đó 12 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 68%. 6 tháng đầu năm 2023, Bình Phước trong top 10 tỉnh thu hút vốn FDI đứng đầu cả nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo
Chiều 27/9/ 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải cách tư pháp trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với Chủ tịch nước và các thành viên đoàn công tác có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường báo cáo kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kinh tế của Bình Phước duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,92%; GRDP bình quân đầu người đạt 93,2%; cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng; thu hút vốn FDI được 110 dự án, với số vốn 1.272 triệu USD, lũy kế toàn tỉnh đến nay có 378 dự án FDI, với tổng số vốn trên 4 tỷ USD. Văn hóa xã hội có nhiều nét nổi bật, an sinh xã hội đảm bảo, nhiều chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, nhất là chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được duy trì, củng cố, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đánh giá cao.
 
https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/9_2023/thuong_17535427092023.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bức tranh tam long hội tụ
Chín tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự xã hội của Bình Phước cơ bản ổn định Tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; các lực lượng tăng cường nắm tình hình ngoại biên, trên tuyến biên giới, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường giảm về số vụ. Về công tác quân sự, quốc phòng, các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ; thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra, truy quét trên tuyến biên giới và trong nội địa. Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới được đánh giá cao và lan tỏa toàn quân. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với nhiều đối tác, địa phương tại các quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các địa phương biên giới khác trong công tác quản lý biên giới. Liên quan đến ý kiến của thành viên đoàn công tác trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và khẳng định thời gian tới tỉnh sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những thành tích nổi bật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận Bình Phước vẫn là một tỉnh khó khăn, đến nay vẫn chưa cân đối thu - chi ngân sách. Lãnh đạo tỉnh nỗ lực phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ tự chủ thu - chi ngân sách.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách tư pháp gắn với phát triển kinh tế - xã hội; thể hiện qua việc Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực này. Tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý tốt an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tình hình tôn giáo, dân tộc cơ bản ổn định; không để xảy ra điểm nóng phức tạp. Khái quát tình hình thế giới, khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cần thích ứng ở mức độ cao hơn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý Bình Phước cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động, có các giải pháp phù hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, gắn bó chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh cần tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh để có phương án đấu tranh hiệu quả. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong công tác vận động nhân dân tham gia tố giác với các hành vi sai phạm từ khi còn manh nha. Các đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, nội địa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Theo Chủ tịch nước, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên; coi trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân ở những địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, hành động của toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuần tra quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú; giữ gìn trật tự trị an, nhất là tại các khu vực cửa khẩu. Về công tác đối ngoại, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia; tăng cường phối hợp giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với nước bạn, nhất là các địa bàn biên giới. Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Campuchia tổ chức các đợt tuần tra, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm.  Về công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước nêu rõ, Bình Phước cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Tòa án, cùng với đó là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Bình Phước đã kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch nước và đoàn công tác 5 vấn đề chính, trong đó: Kiến nghị Chính phủ sớm triển khai đề án phát triển khu dân cư biên giới và đưa vào quy hoạch đất ở để có cơ sở pháp lý trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Chính phủ nghiên cứu có chương trình đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ cơ sở, tăng cường hỗ trợ đào tạo năng lực cho cán bộ người dân tộc thiểu số để đảm bảo nguồn lực chất lượng cao cho các địa phương. Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành trung ương trao đổi với cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia tạo điều kiện thuận lợi để xử lý hiệu quả vấn đề tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, mua bán người…

Nguồn tin: BBT (Nguồn ảnh: Bình Phước Onlinne)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,506
  • Tháng hiện tại69,411
  • Tổng lượt truy cập1,552,653
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây