CÔNG AN TỈNH: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN, THỰC HIỆN HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Chủ nhật - 26/12/2021 21:42 297 0
Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch phân công CBCS trực tiếp xuống địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và nắm tình hình có liên quan đến ANTT. Thông qua đó tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương gắn với tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, tố giác tội phạm; cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đảm bảo ANTT.
CA tỉnh Tặng quà cho chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp
CA tỉnh Tặng quà cho chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp
Trong năm qua, Công an tỉnh đã chủ động, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện công tác PCTP, TNXH và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Triển khai kế hoạch về phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình PCTP, TNXH và xây dựng PTTDBVANTQ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp triển khai thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các khu phố, thôn, ấp, gia đình không có người vi phạm pháp luật, làm nền tảng xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đa dạng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở. Hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã góp phần đảm bảo ANTT, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm làm ăn, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tạo sự gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; phát huy tinh thần dân chủ, nhân dân có điều kiện trao đổi, thống nhất xây dựng các quy ước, hương ước, nội quy khu dân cư trong khuôn khổ luật pháp luật. Đồng thời cũng giúp cho các Chi bộ, Ban điều hành khu dân cư xây dựng nghị quyết, đề ra mục tiêu cụ thể, phù hợp với khả năng, nguyện vọng của nhân dân. Một số mô hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, như Mô hình “Điểm sáng biên giới”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới”, “Tổ tự quản về ANTT – bảo vệ đường biên mốc giới”, “Khu dân cư bảo vệ cột mốc, đường biên giới an ninh quốc gia”, “Khu dân văn hóa không có người nước ngoài lưu trú trái phép”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ An ninh nhân dân tự quản”, “Đội dân phòng tuần tra bảo vệ ANTT”, “Giáo xứ an toàn về ANTT”, mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng”, “Trường học an toàn về ANTT”, “ Khu dân cư không có tội phạm hoạt động hoặc nếu có thì phát hiện nhanh ngăn chặn kịp thời”, “Đội xe ôm phòng, chống tội phạm”, “Khu nhà trọ công nhân an toàn về ANTT” tại các khu công nghiệp, mô hình kết nghĩa của lực lượng Công an với các thôn, ấp, sóc phức tạp về ANTT; mô hình Camera an ninh.
 
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng công an đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện tốt công tác khoanh vùng, truy vết F1, F2, thành lập 8 bệnh viện dã chiến và 196 khu cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện, duy trì quản lý công dân cách ly đảm bảo an toàn; phối hợp tăng cường lực lượng Công an- Quân sự tuần tra, kiểm soát tại 67 chốt biên giới, 96 chốt nội địa, 74 chốt giáp ranh và kiểm soát giao thông đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép về địa phương.
Việc tổ chức tuần tra, canh gác, phòng, chống, truy bắt tội phạm, tham gia bảo vệ các mục tiêu quan trọng được tổ chức kịp thời, góp phần ngăn chặn các vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra tại cơ sở. Công tác phối hợp hoạt động giữa các lực lượng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, thiết thực; phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng phối hợp hoạt động đạt kết quả cao góp phần quan trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng, tạo thành thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phối hợp với MTTQ VN tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức cấp xã ở các xã biên giới về phát động “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-MTTQ-BTT ngày 09/8/2016 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về triển khai xây dựng “Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, Công an tỉnh phối hợp tuyên truyền về PCTP trên tuyến biên giới cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập; cán bộ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể 15 xã, 38 khu dân cư trên tuyến biên giới.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47/CT-TU, ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình và phát triển trong tình hình mới”. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp về các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, gắn với các phong trào cách mạng khác ở các đơn vị, địa phương. Qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các đơn vị đã nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác dân vận; kết hợp các hình thức vận động quần chúng, vận động rộng rãi, vận động cá biệt, tranh thủ các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, các già làng, trưởng bản, người đứng đầu dòng họ,... Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, các tổ chức tự quản, tự bảo vệ, các Tổ hòa giải, Tổ ANND; các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác vận động quần chúng. Tổ chức vận động, tạo mọi điều kiện để thu hút người dân tham gia vào các tổ chức bảo vệ ANTT ở cơ sở như: Tổ tự quản, dân phòng, Thanh niên xung kích, Tổ ANND, Tổ ANCN; tổ chức xây dựng các cụm dân cư, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, nếu có thì phải nhanh chóng được phát hiện, khu dân cư an toàn về ANTT, tổ chức ký cam kết thực hiện,…. đặc biệt Đảng ủy Công an các huyện biên giới đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, quản lý chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển; tuyên truyền phổ biến cho quần chúng nhân dân biết và chấp hành về công tác quản lý xuất nhập cảnh, Luật biên giới quốc gia, quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ và các quy định, hiệp định mà Việt Nam tham gia ký kết; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất – nhập cảnh.


Bên cạnh đó các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an các huyện biên giới đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới; đồng thời tổ chức cho nhân dân đăng ký tham gia bảo vệ, quản lý chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Các đơn vị Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trao tặng 8.230 phần quà trị giá 3.678.000.000đ; 17 căn nhà tình thương với tổng trị giá 1.506.000.000đ, 01 công trình thanh niên thắp sáng đường quê với chiều dài 500m; 09 xe đạp cùng học sinh đến trường; 51 suất học bổng; 15 bộ đồng phục cho thành viên mô hình PCTP; lắp đặt 30 bóng điện năng lượng mặt trời chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại Ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh trị giá 130.000.000đ; tổ chức phát động CBCS trong Công an tỉnh quyên góp và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 771.100.000đ; vận động CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ với tổng số tiền 1.808.050.000đ xây dựng 22 căn nhà hỗ trợ huyện Bù Gia Mập thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

Công an tỉnh và và Công an các huyện, thị xã, thành phố vận động và tổ chức trao tặng quà, các nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, công nhân các khu công nghiệp, các khu cách ly, chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh 1.182 phần quà trị giá 362.600.000đ; 76 tấn hàng hóa các loại, 950 bộ đồ bảo hộ, 1.150 tấm kính chống giọt bắn, 200kg CloraminB, 60 thùng khẩu trang, 05 thùng nước sát khuẩn, 78 thùng sữa, 160 thùng nước suối, 150 thùng mì, trao tặng 500.000.000đ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của tỉnh, 3.000 suất ăn, 12 tấn gạo, 06 tấn rau, củ, quả; 450 lít xăng, 4.500 chai nước, 950 áo mưa, 60.000.000đ tiền mặt hỗ trợ người dân đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước về quê tránh dịch... và nhiều phần quà khác. Tổng trị giá quà tặng hơn 3,2 tỷ đồng.

Tăng cường công tác dân vận, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng Công an với nhân dân, để nhân dân tích cực ủng hộ và tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự xã hội ngay từ cơ sở.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,368
  • Tổng lượt truy cập1,398,431
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây