Lộc Ninh: Phát huy vai trò công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện

Chủ nhật - 18/06/2023 21:37 256 0
Xác định công tác dân vận của hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, tổ chức triển khai quán triệt Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy “Về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong huyện, tham mưu ban hành Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện", các Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt và xây dựng quy chế, Kế hoạch ở cấp mình phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.
Lộc Ninh: Phát huy vai trò công tác dân vận của hệ thống chính trị  trong phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện
Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong huyện tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân vận. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tổ chức các kỳ họp theo hướng dân chủ, công khai quan tâm hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; các vấn đề về đời sống xã hội ở địa phương, nắm bắt tình hình thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại các kỳ họp; tiếp thu và trả lời kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri, tăng cường hoạt động giám sát. Huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (nay là Luật Thực hiện dân chủ cơ sở);

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác “dân vận chính quyền”, xây dựng chính quyền phục vụ, cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lí kịp thời những hạn chế, sai sót trong thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng giúp cho các cơ quan Nhà nước, chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của mình.

Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, khối Dân vận các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác dân vận trong triển khai các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, chú trọng những vấn đề mà Nhân dân quan tâm với những nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Trong những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu Huyện ủy, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, nhất là chỉ tiêu về giảm nghèo, các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Nổi bật là Chương trình Khát vọng thoát nghèo năm 2021 với 151 hộ gia đình có đơn xin tự nguyện thoát nghèo, tạo ra sự chuyển biến tích cực, làm thay đổi tư duy, nhận thức, ý thức của người dân tự vươn lên, không cam chịu, chấp nhận nghèo, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần để đến cuối năm 2021, toàn huyện giảm được 385 hộ nghèo, cuối năm 2022 giảm 294 hộ (144 hộ dân tộc thiểu số); đầu năm 2023 còn 230 hộ nghèo, chiếm 0,70%.

Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phong trào “Dân vận khéo” được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Hàng trăm tấn rau, củ quả, hàng chục tỉ đồng được huy động để mua vaccine phòng Covid-19, giúp đỡ cho Nhân dân vùng dịch, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, chia sẻ với người dân các tỉnh, thành bạn, hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em”,... Ý thức phòng, chống dịch của Nhân dân được nâng lên. Để thích ứng với tình hình trong giai đoạn này, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động chuyển đổi số đã dần lan tỏa đến từng khu dân cư, hộ gia đình thông qua các nhóm zalo, Tổ Covid cộng đồng, mua, bán trực tuyến, không dùng tiền mặt,…Các mô hình giúp nhau tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, “gian hàng bình ổn”,”gian hàng 0 đồng”, tổ phòng, chống dịch, tổ hướng dẫn cài đặt Bluezone, PC Covid,…được xây dựng và nhân rộng, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Cũng trong năm này, nhiều cuộc thi được tổ chức như: Ảnh “Thông điệp 9K”, “Gian hàng bình ổn”, “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone, sử dụng QR-Code để phòng, chống dịch Covid-19”; Cuộc thi đua “Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư “Đoàn kết tốt, tham mưu đúng, phối hợp hay, mô hình hiệu quả” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022.

Năm 2022, theo Quyết định số 507-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể tham mưu Huyện ủy ban hành Kế hoạch, đồng thời phối hợp với các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số triển khai, thực hiện, đã di dời được 910/910 chuồng/4.578 con trâu, bò trên địa bàn 14/14/16 xã, thị trấn, đạt 100% kế hoạch, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo người dân, nhất là các hộ bà con dân tộc thiểu số. Cũng từ đây, Ban Dân vận Huyện báo cáo, xin chủ trương, xây dựng Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi viết về mô hình dân vận khéo “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp -Văn minh - An toàn”, thu hút hàng trăm người dự thi, đã giới thiệu những gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, giữ mối đoàn kết, tương thân, tương ái, tình làng, nghĩa xóm,…

Các xã, thị trấn đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình Tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp -Văn minh - An toàn”; “Khu dân cư không có rác thải”; Đoạn đường tự quản của chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên; Tổ hợp tác, câu lạc bộ tiêu sạch, “Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; “Xin rác - Xây nhà, “Tuyến đường hoa” của chi hội Phụ nữ; “Thùng rác thanh niên”;Tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, ”Tết công nhân” của Công đoàn; Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Hội người cao tuổi”; “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; “Xóm đạo bình yên”, “Giáo xứ an toàn”, Tuyến đường xóm đạo sáng, xanh, sạch, đẹp văn minh, an toàn”, “Tổ chuyển đổi số”; Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật”; …

Với đặc thù là huyện biên giới, công tác dân vận của lực lượng vũ trang không ngừng được đổi mới. Năm 2023, Ban Dân vận - Mặt trận và các đoàn thể phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động Quần chúng Liên ngành huyện tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp, hỗ trợ xây dựng và trao tặng 07 Công trình tăng gia, sản xuất Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới và Đại đội Bộ binh 31 với tổng kinh phí hơn 843 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa (lãnh đạo huyện vận động 350 triệu đồng, các đoàn thể huyện và các xã vận động hơn 490 triệu đồng).

Ban Dân vận Huyện ủy cũng thường xuyên làm đầu mối, phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 302/Quân khu 7 tổ chức các chương trình phối hợp, kết nghĩa với huyện, hàng năm tiếp nhận và phối hợp trao tặng hàng ngàn phần quà, hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế, nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, xây dựng và trao tặng các tuyến đường Quân- Dân, nhà vệ sinh cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khám bệnh, cấp thuốc, tổ chức các hoạt động về nguồn, “Đền ơn, đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống, qua đó, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận. Trị giá các hoạt động mỗi năm từ 450-500 triệu đồng, từ 2018 đến nay.

Các Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phòng, chống tội phạm “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Công an, Quân sự, các đồn Biên phòng, các ngành, các cấp tích cực phối hợp, triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, ý nghĩa.

Để có được nguồn lực thực hiện các nội dung trên, trước hết là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Thường trực, BTV Huyện ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND huyện dù bận rất nhiều công việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, chú ý đến công tác dân vận, hoạt động dân vận của cả hệ thống chính trị, từ đó, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, làm cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện. Chỉ đạo bố trí nguồn kinh phí thực hiện và có cơ chế vận động, xã hội hóa để Ban Dân vận - Mặt trận và các đoàn thể thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Với những kết quả quan trọng đó, những năm qua, công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cấp xã, huyện, đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, Trung ương được huyện quan tâm, chú trọng gắn với biểu dương, khen thưởng các phong trào, các cuộc vận động, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cho các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu, triển khai thực hiện trong thời gian tới.  

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu Huyện ủy, phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (thay thế Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị), đồng thời phân công theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quyết định này./.                                                                   
Dưới đây là một số hình ảnh:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: BL-LN

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay1,727
  • Tháng hiện tại40,278
  • Tổng lượt truy cập1,444,501
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây