Một số kết quả đạt được sau 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ

Thứ tư - 14/09/2022 03:14 409 0
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai có hiệu quả, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thu hút sự quan tâm, tham gia, ủng hộ to lớn về tinh thần và vật chất từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp những khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại về người và tài sản. Trong tình hình chung của tỉnh, Hội Chữ thập đỏ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã chủ động tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao có hiệu quả cao nhất, tiếp tục khẳng định vai trò tổ chức vận động tham gia hoạt động nhân đạo trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trên tinh thần “thương người như thể thương thân”, kịp thời hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước giúp cho người dân ổn định cuộc sống.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh  phát động Tháng nhân đạo năm 2022 Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát động Tháng nhân đạo năm 2022 Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Các cấp Ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến Cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân đối với Cuộc vận động. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo, từ thiện thông qua việc thực hiện tốt Cuộc vận động, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động nhân đạo. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU.
Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ triển khai tích cực các hoạt động nhân đạo xã hội. Cụ thể hóa Chỉ thị 28-CT/TU thông qua việc phân công, giao chỉ tiêu trợ giúp địa chỉ nhân đạo cụ thể cho mỗi phòng, ban, cơ quan, đơn vị.
Các sở, ngành, hội, đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ thường xuyên phối hợp trong việc thực hiện Cuộc vận động, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn; hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà tình thương, nhà Chữ thập đỏ; trợ giúp thường xuyên địa chỉ nhân đạo; trao tặng quà, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ vốn sản xuất; tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, … giúp đỡ các đối tượng khó khăn có điều kiện hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban ngành, hội, đoàn thể đã lập 20.712 hồ sơ địa chỉ nhân đạo, đã vận động giúp đỡ cho 18.221 lượt địa chỉ nhân đạo với 429.839 lượt người được thụ hưởng thông qua các hình thức trợ giúp thiết thực như: trợ giúp thường xuyên 19.685 lượt địa chỉ nhân đạo, xây tặng 1.004 căn nhà, tặng 19.858 cây/con giống, hỗ trợ vốn sản xuất cho 6.929 hộ, tặng 644 chiếc xe lăn xe lắc, chữa trị phục hồi chức năng và khám bệnh cấp thuốc cho 79.442 lượt người, các hoạt động giúp đỡ khác cho 298.336 lượt người. Tổng giá trị quy ra tiền là 207.138 triệu đồng, (Hai trăm lẻ bảy tỷ một trăm ba tám triệu đồng) cụ thể như sau:
- Hội Chữ thập đỏ với vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, trong 5 năm qua Hội đã vận động trợ giúp thường xuyên là 15.574 lượt địa chỉ nhân đạo, vận động kinh phí xây tặng 264 căn nhà Chữ thập đỏ, tặng 323 chiếc xe lăn, xe lắc; trợ giúp vốn sản xuất cho 1.750 hộ gia đình; phối hợp với ngành y tế tổ chức tư vấn tâm lý, chữa trị phục hồi chức năng, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 33.546 lượt người; hỗ trợ lương thực, ngày công lao động và các hình thức trợ giúp khác cho hàng ngàn lượt người. Tổng giá trị các hình thức trợ giúp của Cuộc vận động đạt 63.576 triệu đồng.
- Các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo hệ thống ngành tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động. Trên cơ sở các địa chỉ nhân đạo đã được Hội Chữ thập đỏ lập hồ sơ, các ngành liên quan đã tổ chức vận động, đăng ký trợ giúp bằng nhiều hình thức linh hoạt, phong phú. Kết quả thực hiện đã trợ giúp thường xuyên cho 4.111 lượt địa chỉ nhân đạo, xây tặng 740 căn nhà tình thương, trợ giúp vốn sản xuất cho 5.179 lượt hộ gia đình, tư vấn sức khỏe và khám bệnh cấp thuốc cho 45.896 lượt người, tặng 321 phương tiện đi lại cho người bệnh và học sinh, các hoạt động giúp đỡ khác như hỗ trợ lương thực, ngày công…cho 291.551 lượt người. Tổng trị giá thành tiền là 143.562 triệu đồng.
Có thể nói, sau 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội Chữ thập đỏ các cấp (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ động tham mưu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai đúng tiến độ, thời gian, nội dung, yêu cầu theo kế hoạch Ban Chỉ đạo đề ra. Đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động địa phương tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan xét chọn đối tượng cần trợ giúp, báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền để tổ chức vận động trợ giúp; Các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực hưởng ứng, chỉ đạo triển khai Cuộc vận động. Công tác quản lý đối tượng và phối hợp tổ chức triển khai trợ giúp chặt chẽ, giảm chồng chéo; các đối tượng được ưu tiên trợ giúp đều được thực hiện theo quy trình bình chọn công khai, dân chủ, đúng tiêu chí. Cuộc vận động sau mỗi năm lại thu hút đông hơn các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia với những việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện, khả năng của mình, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các nhóm đối tượng cần được trợ giúp.
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Nhân đạo tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:
1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TU  về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về hoạt động nhân đạo. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Người tốt, viêc thiện – Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái” góp phần xây dựng lối sống, lối ứng xử nhân văn, giàu tình thương và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác nhân đạo gắn liền với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
2. Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của  Cuộc vận động. Từ đó, thu hút các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, cùng đồng hành hỗ trợ các đối tượng khó khăn một cách thiết thực, hiệu quả.
3. Trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực đến các đối tượng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện" trong tỉnh.
4. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ từ cấp cơ sở, góp phần thực hiện và phát huy “vai trò nòng cốt” của Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo. Cuộc vận động triển khai theo phuơng châm tổ chức, cá nhân hỗ trợ cụ thể, các nhóm đối tượng cụ thể theo hướng phát triển bền vững do Hội Chữ thập đỏ giữ vai trò cầu nối, điều phối, kết nối thông qua các hình thức trợ giúp thiết thực, đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - BDV Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,395
  • Tổng lượt truy cập1,444,618
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây