TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2023 -2028

Thứ hai - 10/07/2023 05:07 332 0
Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới của tổ chức Công đoàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Đại hội diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phát triển tích cực, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, mang đến cho giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, công nhân - viên chức lao động (CNVCLĐ) Bình Phước nói riêng những cơ hội và cả những thách thức to lớn. Đại hội XI Công đoàn tỉnh có nhiệm vụ quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá X; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của 5 năm tới với quyết tâm cao vì quyền, lợi ích của đoàn viên - CNVCLĐ, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Phước về công tác tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh (Nguồn ảnh: Công đoàn Bình Phước)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Phước về công tác tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh (Nguồn ảnh: Công đoàn Bình Phước)
Xác định đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn tất đại hội theo quy định. Cụ thể, toàn tỉnh có 1.017 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội. Các cấp công đoàn triển khai thực hiện 99 công trình, phần việc chào mừng đại hội công đoàn cơ sở, trị giá hơn 8 tỉ đồng; 12 công trình chào mừng đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trị giá hơn 483 triệu động; 16 công trình chào mừng đại hội công đoàn tỉnh trị giá hơn 5,2 tỉ đồng.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, đối với Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập các tiểu ban tham mưu, phục vụ đại hội, cơ bản hoàn tất nội dung văn kiện, lấy ý kiến về nội dung báo cáo chính trị, công tác nhân sự theo quy định, trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt. Dự kiến Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là đại hội điểm, diễn ra trong 2 ngày 20, 21.7.2023.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, trong 5 năm qua, đội ngũ công nhân viên chức, lao động trong tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Tổng số công nhân viên chức lao động cuối năm 2022 là 120.435 người, tăng só với đầu nhiệm kỳ là 29.844 người. Hoạt động công đoàn và vấn đề việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 20/Ctr-TU ngày 05/11/2021 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Kết luận 391-KL/TU ngày 25/6/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức công đoàn với việc chăm lo đời sống người lao động giai đoạn 2021-2025.

Trong nhiệm kỳ  qua,  Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua tuy có sự tác động ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid - 19, nhưng vẫn đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra. Đạt được kết quả trên là từ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và toàn thể CNVCLĐ trong tỉnh. Các cấp công đoàn luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 02 của Bộ chính trị, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh để tổ chức thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành và nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới phù hợp với tình hình, đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở, nổi bật là vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được xác định là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ giai cấp và tính kỷ luật cho người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả ấn tượng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở ngày càng rõ nét và thiết thực, đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng cao về trình độ, kỹ năng hoạt động, bản lĩnh, uy tín đáp ứng được yêu cầu tình hình mới. Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, đoàn viên và người lao động tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. Đặc biệt trong đại dịch Covid  19 vừa qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, trách nhiệm, tận tâm, vượt khó, cùng tham gia phòng chống dịch, góp phần chăm lo hiệu quả về vật chất và tinh thần cũng như sức khỏe cho đoàn viên và người lao động.

Các cấp công đoàn luôn quan tâm, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tập trung và huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,... riêng trong đợt dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn tỉnh cho đoàn viên, người lao động gần 12 tỷ đồng theo các chính sách do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo; vận động tặng 26 tấn nhu yếu phẩm tổng trị giá 500 triệu đồng; vận động giảm giá khu nhà trọ 2.820 phòng, số tiền giảm khoảng 1,4 tỷ đồng. Các cấp công đoàn vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền 16,098 tỷ đồng. Nhất là giai đoạn nửa cuối năm 2022, đầu năm 2023 có nhiều lao động gặp khó khăn do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, công đoàn các cấp đã thường xuyên tập trung năm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo và kiến nghị các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, đồng thời rà soát, kịp thời chi hỗ trợ 1.916 người đặc biệt khó khăn do phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 3.49 tỷ đồng.

 Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phúc lợi, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác mới mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết với 15 đối tác doanh nghiệp triển khai đồng bộ trong các cấp công đoàn, qua đó mang lại lợi ích cho trên 45 ngàn lượt đoàn viên, người lao động, số tiền thụ hưởng trên 1,8 tỷ đồng.

Các hoạt động xã hội, từ thiện của công đoàn chăm lo phúc lợi, lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động được đẩy mạnh đảm bảo 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ với tổng số tiền gần 81 tỷ đồng. Chương trình mái ấm công đoàn tiếp tục được đẩy mạnh với 111 căn được xây mới, sửa chữa, tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã giúp 72 người được vay vốn, số tiền 970 triệu đồng. Ngoài ra, hằng năm, thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ gia đình, đoàn viên, người lao động là dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa đạt nhiều kết quả quan trọng Điển hình năm 2019: LĐLĐ tỉnh tặng 05 tấn gạo cho 250 đồng bào dân tộc thiểu số và 220 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo là con đồng bào dân tộc thiểu số, CNVCLĐ vượt khó học giỏi huyện Bù Đốp, Lộc Ninh; 57 tivi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Chơn Thành, Bình Long. Năm 2021: vận động CBCC ủng hộ 5,6 tỷ đồng cho chương trình Sóng và máy tính cho em.; hàng năm vận động xây dựng ít nhất 20 căn nhà đại đoàn kết và mái ấm tình thương trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Trung tâm Văn hóa Thể thao công đoàn đã và đang phát huy hiệu quả, đáp ứng phần nào nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và thể dục thể thao cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động ở các khu công nghiệp. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Ban Quản lý thiết chế Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bước đầu đã giới thiệu vị trí đất để đầu tư thiết chế công đoàn. Đến nay, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư thiết chế công đoàn tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành với diện tích khoảng 02 ha.

Tết Sum vầy, Tháng hành động về ATVSLĐ được tổ chức hàng năm với quy mô lớn ở các cấp, là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực về công tác chăm lo, nâng cao lợi ích vật chất cho đoàn viên, người lao động. Từ năm 2018 đến nay, hơn 422 ngàn lượt đoàn viên, người lao động đã được chăm lo với tổng số tiền trên 165 tỷ đồng.

Tính riêng Trong 6 tháng đầu năm 2023, các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc đã thực hiện tốt các chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” theo phương châm “Tất cả đoàn viên - Người lao động đều có tết” cho hơn 108 ngàn lượt đoàn viên, người lao động. Trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và chuỗi hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp, các hoạt động “Cảm ơn người lao động” đã được các cấp công đoàn tổ chức nổi bật ở các địa phương.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 830 triệu đồng; Tổ chức thăm hỏi, động viên 30 công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo; chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc hưởng ứng các hoạt động chung tay xóa đói, giảm nghèo vận động xây dựng được 7 căn nhà “Đại đoàn kết” với số tiền 500 triệu đồng…   

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay2,449
  • Tháng hiện tại69,354
  • Tổng lượt truy cập1,552,596
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây