Bình phước: Kết quả đổi mới về công tác vận động, đoàn kết, tập hợp đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 24/04/2023 09:33 764 0
Chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Bình Phước luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo đoàn kết, gắn bó thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật. Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lãnh đạo tỉnh biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo
Lãnh đạo tỉnh biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo
Quá trình đổi mới công tác vận động đồng bào tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường phát huy vai trò, sự ảnh hưởng tích cực của tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào tín đồ trong tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo. Từ đó, xây dựng niềm tin của Nhân dân, của đồng bào các tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là khu dân cư nơi có cơ sở tôn giáo như chùa, giáo xứ, giáo họ, thánh thất,… đã chủ động thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, động viên, chúc mừng các chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo; triển khai nhiều chương trình hoạt động cho các khu dân cư có đông tín đồ tôn giáo nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo. Thực hiện phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể luôn bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cốt cán phong trào tôn giáo, các nhân tố tích cực, gương người tốt việc tốt trong đồng bào các tôn giáo, nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con dân tộc, tín đồ tôn giáo để kịp thời tuyên truyền, giải thích, vận động cũng như phản ánh với cấp ủy, chính quyền nhằm quan tâm giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp. Chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động của một số đối tượng xấu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hoạt động trái pháp luật về dân tộc, tôn giáo, ổn định tư tưởng của Nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào các tôn giáo tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con. Thông qua cuộc vận động, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hoá, thôn, ấp văn hoá tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều mô hình, điển hình đã được xây dựng trong đồng bào tôn giáo. Trong 5 năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan đã xây dựng mới được nhiều mô hình điểm trong đồng bào tôn giáo, đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: Mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”,… Nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo được xây dựng và nhân rộng. Từ đó, đã động viên đồng bào có ý thức tự chủ, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng bào tôn giáo đã giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn giáo trong đời sống, thực hiện tốt các quy ước, hương ước. Hàng năm, có gần 100% khu dân cư trong đồng bào tôn giáo đăng ký đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, có từ 95% trở lên số hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trên địa bàn thị xã Bình Long, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đóng góp 48 tỷ 577 triệu đồng, để cùng với nhà nước xây dựng 250,5km đường giao thông nông thôn, trong đó 178,5 km là đường bê tông, 82,11 km đèn đường chiếu sáng, lắp đặt 256 camera an ninh trên các trục đường trọng điểm về an ninh trật tự, phát hơn 20.000 phần quà, hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà tình thương, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng; đã ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm với tổng trị giá 470 triệu đồng. Huyện Lộc Ninh, các tổ chức tôn giáo đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà, sửa chữa 11 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 555 triệu đồng, phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miện phí và tặng quà được 12 đợt với hơn 4.000 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo,…tổng trị giá trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ 77 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ 70 chiếc xe đạp, 5.500 quyển tập trắng học sinh, trị giá gần 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt và ủng hỗ vật tư y tế trị giá trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, trên đia bàn huyện Lộc Ninh còn có 5 La San thuộc các giáo xứ Lộc Điền, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và 01 trường mầm non thuộc giáo xứ Lộc Ninh tham gia nuôi dạy các cháu tuổi mẫu giáo với quy mô từ 30 đến 80 cháu, Chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh còn thường xuyên tổ chức lớp dạy tiếng Khmer cho con em đồng bào Khmer tại địa phương từ 30-40 em, chùa Chà Là, xã Lộc Thịnh hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh từ 10-15 cháu.  Thị xã Phước Long, tín đồ các tôn giáo và nhân dân đã đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội trị giá ước tính 5 tỷ đồng cùng với 5.000 ngày công lao động. Thành phố Đồng Xoài, các tổ chức tôn giáo đang quản lý 30 lớp học và 02 nhóm trẻ với gần 1.200 cháu.Trường mầm non tư thục Thanh Tâm, do Tu sỹ thuộc Cộng đoàn Dòng tu Đức Bà Truyền Giáo thành lập quy mô 03 lớp học, 06 giáo viên và 129 trẻ đang theo học. Huyện Đồng Phú, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, các tín đồ phật tử đã vận động ủng hộ 1 căn nhà, 02 xe đạp, 30 xuất học bổng, 690 phần quà, trị giá 381.200.000 đồng, khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người và 15 bao gạo. Huyện Hớn Quản, các tổ chức tôn giáo phối hợp khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.200 lượt người với tổng kinh phí trị giá khoảng 630 triệu đồng. Huyện Bù Đốp, các tổ chức tôn giáo vận động ủng hộ quà và các nhu yếu phẩm khác trị giá 733,4 triệu đồng. Huyện Bù Đăng, các cơ sở tôn giáo trên địa huyện đã vận động, ủng hộ số tiền 453 triện đồng, 934 phần quà hỗ trợ người nghèo. Huyện Chơn Thành đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng, tự giải tỏa hàng trăm cây cao su làm giao thông nông thôn.

 Đồng thời, tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cốt cán phong trào trong đồng bào tôn giáo gắn với xây dựng các mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình gương mẫu”, “Khu dân cư sống tốt đời, đẹp đạo”, “Phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”… Vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt việc treo cờ tại các cơ sở thờ tự, nhà riêng của tín đồ nhất là vào dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, lễ, tết cổ truyền của dân tộc và lễ trọng của các tổ chức tôn giáo, qua đó các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nhận thức rõ trách nhiệm công dân của mình, của tổ chức mình với đất nước, hiểu được ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc là sự thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và truyền thống đại đoàn kết của các tôn giáo trong lòng dân tộc Việt Nam.

Hàng năm thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, gặp gỡ, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, giáo dân tiêu biểu nhân các dịp lễ trọng của tôn giáo như: lễ Phật đản, Lễ Vu lan, Lễ Phục sinh, Lễ Giáng sinh. Vào dịp đầu năm mới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc tôn giáo để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời trao đổi, chia sẻ, lắng nghe những ý kiến góp ý, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo qua đó tạo sự gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham dự phát biểu chúc mừng, chung vui cùng đồng bào tôn giáo vào ngày lễ trọng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt vai trò là cầu nối, gắn kết các tôn giáo trong tỉnh, thường xuyên động viên, giúp đỡ nhau, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo được tỉnh quan tâm tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua việc tổ chức hội nghị biểu dương và tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, từ đó nhân lên, lan tỏa nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong đồng bào có đạo, có ý nghĩa thiết thực nêu gương sáng đạo, đẹp đời trong xây dựng quê hương, đất nước.

Nguồn tin: Ngọc Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,298
  • Tổng lượt truy cập1,398,361
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây