BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ sáu - 12/05/2023 05:02 259 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Nhận thức rõ vai trò của quần chúng nhân dân và thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Cục Chính trị Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong trong LLVT tỉnh Bình Phước đã thực hiện công tác dân vận đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Các đại biểu tại gian hàng Tết quân - dân năm 2023 tại xã An Khương, huyện Hớn Quản.
Các đại biểu tại gian hàng Tết quân - dân năm 2023 tại xã An Khương, huyện Hớn Quản.
Hướng mạnh về cơ sở:
Thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, chủ trương “tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và linh hoạt. Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc tôn giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chủ động phối hợp, tham gia hiệu quả vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nổi bật là từ năm 2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 2 công trình văn hóa, thể dục thể thao, khu vui chơi thiếu nhi cho các tổ chức tôn giáo; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng 333 căn nhà cho người dân 3 huyện biên giới; sửa chữa và nâng cấp 23 nhà cho các hộ dân là đồng bào dân tộc S’tiêng và Nhà văn hóa ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương (tx. Bình Long); 32 căn nhà tình nghĩa quân - dân; 3 căn nhà đồng đội; 5 căn nhà tình thương…
 
Đại diện Bộ CHQS tỉnh chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Sirivansa,
TP. Đồng Xoài năm 2023

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh:
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bằng nhận thức, tình cảm và tâm huyết, các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện phương châm “bám dân, bám địa bàn” để tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng thôn, ấp văn hóa; tham gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép; đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để lôi kéo, kích động nhân dân biểu tình, gây rối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn là lực lượng xung kích, đi đầu tới những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn… với 765 ngày công.
 
Đoàn y, bác sĩ Việt Nam khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia năm 2023

Đặc biệt vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã không quản ngại gian khổ, cùng đội ngũ y, bác sĩ, công an, biên phòng… là lực lượng nòng cốt xông pha trên tuyến đầu chống dịch Covid-19; cùng các cấp, ngành, địa phương tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Thực hiện Đề án số 811/ĐA-BTL ngày 1-4-2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn quân khu giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 869/KH-BTL ngày 27-3-2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm, chốt biên phòng trên địa bàn quân khu giai đoạn 2021-2025, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai và đã hoàn thành trong năm 2022, vượt thời gian so với đề án 3 năm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xây dựng được 152 căn nhà và 1 nhà văn hóa, 2 hệ thống điện hạ thế, trong đó: 111 căn nhà/7 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và 41 căn nhà/4 điểm dân cư liền kề đồn biên phòng, với tổng kinh phí hơn 66 tỷ 860 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng 1.350 suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và người dân Campuchia; tặng quà cho Việt kiều 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia nhân dịp tết cổ truyền dân tộc.

“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”:
Để hoàn thành tốt hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới, Bộ CHQS xác định: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác dân vận.

Tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương thức tiến hành công tác dân vận; trọng tâm giúp nhân dân giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bám sát phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.
 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 208 tham gia làm đường giao thông nông thôn tại Lộc Ninh
 
Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp; các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong thực hiện công tác dân vận. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện; quan tâm giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội… tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ quan dân vận, cán bộ dân vận.

Có thể nói, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong LLVT tỉnh nói riêng là nhiệm vụ có vị trí, vai trò, tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đòi hỏi toàn quân tiếp tục nêu cao nhận thức, trách nhiệm, trước hết là của cấp ủy (chi bộ), chính ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện, với nhiều nội dung, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đây là vấn đề khách quan, cấp thiết, trực tiếp củng cố, tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguồn tin: Đại tá Nguyễn Thành Ruân - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,527
  • Tổng lượt truy cập1,398,590
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây