CÔNG TY CAO SU LỘC NINH: MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022

Thứ ba - 27/12/2022 23:17 233 0
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị và các văn bản liên quan đến công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được những kết quả quan trọng, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo việc đưa tin tuyên truyền về hoạt động dân vận và công tác dân vận trên hệ thống trang thông tin điện tử Công ty, trong đó đã tập trung tuyên truyền các nội dung cốt lõi của kế hoạch thực hiện công tác dân vận.
Đảng ủy Công ty đã ban hành văn bản chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở, các  tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác dân vận của Chính quyền năm 2022  với các nội dung cụ thể, thiết thực như: Phát động các phong trào thi đua sáng tạo  trong lao động sản xuất, nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao  động; thăm hỏi, động viên và tặng quà, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối  với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động  thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Công ty, địa phương, Tỉnh, đất  nước với các hình thức phù hợp… Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình  “Dân vận khéo” năm 2022.

Nhìn chung, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên  quan đến công tác dân vận chính quyền được thực hiện nghiêm túc, hầu hết cán bộ,  đảng viên và người lao động đã nắm bắt các nội dung trong công tác dân vận chính  quyền. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ, nâng cao  tinh thần trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; lề lối, tác  phong làm việc được cải thiện, trách nhiệm trong thực thi công vụ được tăng  cường, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Kết quả thực hiện các nội dung công tác dân vận chính  quyền năm 2022. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên chỉ đạo triển khai công tác  dân vận chính quyền, thường xuyên theo dõi và định hướng những hoạt động của  dân vận chính quyền phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Tăng cường công  tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo công khai minh  bạch, dân chủ trong mọi hoạt động.

Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, đi đôi với việc đảm bảo sản xuất  kinh doanh của đơn vị không bị gián đoạn, từ đầu năm đến nay các chỉ tiêu về sản  xuất kinh doanh cơ bản đều đạt chỉ tiêu đề ra, tình hình đời sống người lao động  được cải thiện, cụ thể: Công tác chăm lo tết cho người lao động chi thưởng, chi hỗ trợ tiền tết cho  người lao động thực hiện trước tết nguyên đán, tạo điều kiện cho người lao động  chủ động mua sắm tết, tạo sự phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, điều  hành của Đảng bộ và Ban Tổng giám đốc Công ty. Kết quả, trong dịp tết nguyên  đán Nhâm Dần, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chi thăm hỏi tặng quà  cho cán bộ lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ, tổ chức họp mặt cuối năm và đầu  xuân, chi hỗ trợ tiền tết trong năm…với tổng số tiền trên 19,7 tỷ đồng.

Tổ chức các đoàn cho cán bộ tham gia du lịch với số tiền trên 700 triệu  đồng và cấp phát tiền cho 100% người lao động tiền du lịch 2,4 tỷ đồng; tổ chức  các đoàn thăm hỏi lì xì đầu năm cho 1.185 công nhân với số tiền 118,500 triệu  đồng. Chi hỗ trợ cho người lao động nhân lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng  Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 số tiền 1,262 tỷ đồng. Gặp gỡ, đối thoại với  Tổ trưởng khai thác mủ và khen thưởng 15 tổ trưởng tiêu biểu và tặng quà cho tổ trưởng với tổng số tiền trên 41 triệu đồng. Quan tâm tặng nhà ở cho các gia đình  công nhân, đoàn viên khó khăn; tặng các vật dụng cho các đơn vị, tổ sản xuất; tặng các thiết chế văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… với tổng số tiền trên 3,620 tỷ đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho  người lao động đợt 1/2022 chi phí 65,831 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết 116/2021/NQ-CP ngày 24/09/2021 của Thủ tướng  Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng  lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19: hỗ trợ 2.370 người, số tiền 6,149 tỷ đồng. Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của  Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà  cho người lao động, với số tiền là 61,5 triệu đồng cho 34 người.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân  chủ ở cơ sở. Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18,19- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng: đảm bảo tinh gọn và hoạt động hiệu quả theo  Đề án đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt. Tỷ lệ lao động dán tiếp so với lao động trực tiếp cơ bản theo đề án. Bộ máy tinh gọn, hoạt động  thống nhất và đạt hiệu quả.

Tổ chức các phong trào hoạt động thi đua, triển khai đến các cơ sở tiếp tục  xây dựng và phát triển các mô hình “Dân vận khéo” đến người lao động. Ngay từ đầu năm Đảng ủy cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai “mô hình dân vận khéo”  năm 2022. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức lao động, phương án trả lương; các chế độ chính sách, chế độ tuyển dụng…đều được công khai dân chủ bằng việc thông qua các hội nghị, niêm yết tại nơi làm việc, thông qua trang  website nội bộ của Công ty. Nội quy, quy chế, định mức lao động, định mức chăm  sóc vườn cây năm 2022; Phương án trả lương, trang bị bảo hộ lao động; các khoản  đóng góp của người lao động như công đoàn phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  các chế độ chính sach có liên quan đến người lao động…đều được niêm yết tại nơi  làm việc, tổ sản xuất. Kết quả cuối năm 2021 đã khen thưởng động viên cho 17 tập  thể, 2.398 cá nhân với tổng số tiền thưởng là 5,947 tỷ.

Việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy ngay từ đầu năm đã đăng  ký, xây dựng kế hoạch cam kết về tu dưỡng, rèn luyện năm 2022, đề ra phương  hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của  mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và  phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với  người đứng đầu). Chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo  cáo kết quả thực hiện với chi bộ; đồng thời, lồng ghép với việc triển khai cuộc vận  động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Toàn dân xây dựng đời sống  văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng gia đình văn hóa”. Có tinh thần trách nhiệm  trong việc xử lý, thực hiện nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ tốt với đồng  nghiệp, mọi người xung quanh.

Triển khai thực hiện nghiêm nội quy và quy định của đơn vị, Công ty. Ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm của người lao động nâng lên, thể hiện qua việc  chấp hành và giải quyết công việc được giao.

Công tác phối hợp tạo điều kiện đề các tổ chức đoàn thể và người  lao động tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền  vững mạnh. Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã  hội”. Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt  động, chương trình giám sát phù hợp với các quy định của Đảng và Nhà nước.

Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện công tác phản biện xã hội và tham gia góp  ý xây dựng Đảng, chính quyền 01 năm 2 lần; các chương trình, kế hoạch tổ chức  lấy ý kiến thông qua các hifnht hức trực tiếp và gửi xin ý kiến đóng góp của tập thể và các cá nhân; góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn  chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị;  qua đó góp phần phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên,  người lao động; bảo đảm và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát  triển kinh tế - xã hội của đơn vị.

Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu  nại, tố cáo của công dân, các vụ việc khiếu kiện đông ngoài, phức tạp, kéo dài. Công tác tiếp dân và những vấn đề bức xúc, nổi cộm được Đảng ủy, Ban  Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và có lịch tiếp cụ thể đối với cán bộ CNV-LĐ  toàn Công ty và người dân có nội dung liên quan. Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố  cáo của công dân được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo dân  chủ, công khai.

Công tác dân vận chính quyền của Đảng ủy Công ty trong năm tiếp tục có  những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn, góp phần quan trọng vào việc  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm an ninh - xã hội, trật tự, giữ vững ổn định chính trị trong toàn Công ty, đặc biệt là trong điều  kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài đơn vị vẫn đảm bảo hoạt động sản  xuất bình thường, lực lượng lao động ổn định và đảm bảo. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền đối với các cấp ủy Đảng,  chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị được nâng lên. Việc triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, đoàn thể đối với công tác  dân vận đã cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy Đảng ngày càng đi vào chiều sâu,  các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được thực hiện đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện  các nguyên tắc của Đảng, những điều đảng viên không được làm, nội quy, quy  định của đơn vị cơ bản được thực hiện nghiêm. Việc phát huy dân chủ trong sinh  hoạt Đảng, công khai minh bạch cho người lao động biết, giám sát quá trình triển  khai thực hiện thể hiện tinh thần dân chủ, ý thức xây dựng nội bộ đơn vị tốt.  Các đoàn thể tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút  đông đảo người lao động tham gia vào hội cũng như các hoạt động phong trào đạt  hiệu quả cao. Đội ngũ làm công tác dân vận các cấp có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng khiếu tổ chức các hoạt động phong trào, đảm bảo thực hiện tốt  công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng trong tình hình mới.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,409
  • Tổng lượt truy cập1,398,472
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây