Đồng Phú: chú trọng công tác dân vận chính quyền, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Thứ tư - 28/09/2022 19:33 258 0
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của chính quyền, ngay từ đầu năm 2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 triển khai tới tất cả các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND 11 xã, thị trấn.
Cán bộ Công an xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Cán bộ Công an xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội sau đại dịch Covid-19; trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân và những kết quả đạt được là rất tích cực: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện đến ngày 15/8/2022 là 470,388 tỷ đồng đạt 102,26%. Đến nay, huyện Đồng phú đã đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trình Bộ NN và PTNT, Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM; đề nghị tỉnh công nhận xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và triển khai các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Thuận Phú. Về công tác quản lý đất đai: cấp mới 710 Giấy chứng nhận QSD đất, với diện tích 1.033,351 ha, đạt 51,58% kế hoạch; ước thực hiện 06 tháng đầu năm, cấp mới 808 Giấy chứng nhận QSD đất, với diện tích 1.333,351 ha, đạt 66,55% kế hoạch; giải quyết xong 53/64 trường hợp kiến nghị về đất đai, còn 11 trường hợp đang tiến hành xác minh giải quyết. Về môi trường: ký cấp giấy xác nhận bảo vệ môi trường 07 trường hợp; thiết lập đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện theo Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường tại Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Đối với dự án BOT đường Đồng Phú-Bình Dương: đã kiểm kê hiện trạng 358/549 thửa đất thu hồi, tiến hành chi trả bồi thường hỗ trợ theo các phương án được phê duyệt 65,449/100,138 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 128,63 ha. Đối với 05 dự án đường kết nối từ đường ĐT.741: phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tự nguyện hiến đất; thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa đền bù; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường thực hiện dự án. Tổng số tiền đã phê duyệt phương án 31,122 tỷ đồng, số tiền đã chi trả 6,765 tỷ đồng.

Về y tế: triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; triển khai các giải pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; tổng kết chiến dịch bảo vệ nhóm người nguy cơ nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân theo kế hoạch, đặc biệt là tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của tỉnh. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn; tiếp nhận khám và điều trị cho 6.306 lượt người; triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với 61.647/62.053 liều, đạt 99% kế hoạch.

Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp hàng tháng cho 17.465 lượt đối tượng thụ hưởng với số tiền 10.323.173 đồng; cấp phát đầy đủ quà Tết từ nguồn ngân sách Nhà nước cho 2.754 đối tượng chính sách có công, đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền 1.239.800.000 đồng. Tổ chức vận động kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kết quả, từ các nguồn vận động của huyện, xã, thị trấn đã hỗ trợ 7.818 phần quà với tổng số tiền hơn 3.492.150.000 đồng cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức cấp phát 24.270 kg gạo cho 753 hộ gia đình, 1.618 nhân khẩu là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu đói dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 từ nguồn gạo dự trữ quốc gia. Giải quyết việc làm cho khoảng 902/2.000 lao động, đạt tỷ lệ 45,1% kế hoạch; đào tạo nghề cho 379/800 lao động, đạt tỷ lệ 47,4% kế hoạch. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 984/2.000 lao động, đạt tỷ lệ 49,2%; đào tạo nghề cho 421/800 lao động, đạt tỷ lệ 52,6%.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm, chỉ đạo kịp thời đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt công tác đối thoại với Nhân dân; làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở; chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, một số dịch vụ công trên địa bàn huyện đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 107 đơn, đã xử lý 100 đơn (thuộc thẩm quyên giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 42 đơn, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 58 đơn), còn 07 đơn đang xử lý. Tổng số đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo dõi giải quyết trong kỳ là 62 đơn (20 đơn kỳ trước chuyển qua); đã giải quyết 50 đơn, hiện còn 12 đơn đang giải quyết.

Trong công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ trên các các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. UBND từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trên địa bàn huyện thực hiện thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Số lượng dịch vụ công trực tuyến được rà soát thường xuyên, xem xét mức độ phù hợp và tỷ lệ phát sinh hồ sơ cập nhật kịp thời đề xuất UBND tỉnh đưa vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Trung tâm điều hành thông minh huyện IOC, cử công chức, viên chức, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm điều hành thông minh IOC và xây dựng quy chế tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện đã rà soát, chuẩn hóa, đăng ký sử dụng 452 hộp thư điện tử công vụ đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị. Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp 49 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị, 11 Sim ký số, 338 chứng thư số cho cá nhân UBND huyện đã triển khai đồng bộ hệ thống Một cửa điện tử liên thông từ huyện đến xã, thị trấn. Hoàn thiện, tập huấn đưa vào vận hành sử dụng thông qua địa chỉ:  http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn. Đến nay, đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,603
  • Tổng lượt truy cập1,444,826
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây