Hiệu quả từ phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp”

Thứ tư - 05/10/2022 08:51 416 0
Trong những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp” đã được các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước giúp hội viên khắc phục khó khăn về nhà ở, tạo động lực giúp nhiều hội viên Cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương, đồng thời góp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa: Các đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh  tỉnh Bỉnh Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Ảnh minh họa: Các đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bỉnh Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Trên cơ sở Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp, giai đoạn 2020 – 2024". Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ban hành Hướng dẫn để triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống hội; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức thực hiện phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng; Cán bộ, hội viên các cấp đoàn kết, thống nhất nhận thức trong tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua, góp phần tích cực vào công tác xóa nghèo trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả Phong trào. Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với Ngân hàng CSXH và các ngành chức năng tạo điều kiện cho các gia đình hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước nhằm phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu hợp pháp. Thường xuyên sắp xếp củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động 380 tổ TK&VV. Tổ trưởng tổ TK&VV luôn phát huy vai trò trong hoạt động vay vốn để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và kịp thời đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng quy định. Tính đến ngày 30/8/2022, tổng dư nợ là 608.218 000 000 đồng, nợ quá hạn 632.000.000 đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,10%. Hiện có 339 tổ TK&VV do Hội CCB quản lý đạt tốt (chiếm 89,21%), tổ khá 33 (chiếm 8,68%), tổ trung bình 08 (chiếm 2,11%).

Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng “Quỹ đồng đội”. Hiện toàn hội xây dựng “Quỹ đồng đội” được 87.420.000.000 đồng, bình quân 3.649.000 đồng/hội viên”, từ nguồn quỹ này giúp cho hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó còn vận động hội viên giúp nhau vay không lãi hoặc lãi suất thấp trị giá hơn 7.500 000 000 đồng, giúp nhau bằng cây, con giống, bản phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trả chậm... trị giá 3.530 000 000 đồng và 9.125 ngày công xây mới, sửa nhà cho hội viên, thu hoạch, ứng cứu hoa màu do mưa lũ, lốc xoáy... Tạo việc làm cho 4.630 lao động là hội viên, con em hội viên và người dân trên địa bàn.

Về công tác giúp nhau xóa nhà tạm. Hội CCB các cấp đã chủ động rà soát, kiểm tra thực tế các hộ gia đình hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Từ đó đề ra giải pháp vận động nguồn lực giúp hội viên xóa nhà tạm. Trong gia đoạn 2020 – 2022, toàn hội đã vận động xây mới 78 căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh" trị giá 8.289.000.000 đồng”, sửa 44 căn trị giá trị giá 435.000 000 đồng. Trao tặng 38 số tiết kiệm trị giá 274.800.000 đồng cho hội viên nghèo, trao tặng 22 suất học bổng cho con em hộ viên khó khăn vượt khó học giỏi trị giá 22 triệu đồng.

Hiện toàn Hội có có 57 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên làm chủ đã giải quyết việc làm cho 2.614 lao động; 16 hợp tác xã, giải quyết việc làm cho 378 lao động; 16 tổ hợp tác sản xuất, giải quyết việc làm cho 412 lao động; 103 trang trại, giải quyết việc làm cho 1.149 lao động; 431 gia trại, giải quyết việc làm cho 810 lao động; 236 gia đình hội viên kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho 611 lao động.

Nhiều hội viên có quy mô sản xuất với nguồn vốn kinh doanh trên 10 tỷ đồng, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập năm đến hàng tỷ đồng. Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi là chủ nhiệm các HTX đã góp phần củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh điển hình theo tiêu chuẩn VietGAP như: Trồng rau xanh an toàn (Đồng Xoài, Hớn Quản); Trồng và sản xuất Măng tre xuất khẩu (Thành Tâm – Chơn Thành); Mô hình trồng tiêu sạch (Minh Lập – Chơn Thành, Đồng Nơ - Hớn Quản, Đắc Ơ – Bù Gia Mập); Trồng cây ăn trái (Chơn Thành, Đồng Phú); Trồng ca cao (Tân Hưng - Đồng Phú). Hàng năm có gần 40 lượt hội viên đạt danh hiệu hội viên SXKD giỏi cấp Trung ương và hơn 41 hội viên đạt danh hiệu hội viên SXKD giỏi cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau” và cuộc vận động ở địa phương với tổng số tiền 11.043.645.000 đồng" và 6.925 kg gạo; tham gia thực hiện 169 địa chỉ nhân đạo. Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh 11 căn nhà trị giá 880 triệu đồng và 2 tỷ đồng, ủng hộ MTTQ huyện Đồng Phú 05 căn “Nhà đại đoàn kết" trị giá 300.000 000 đồng.

Với phương pháp và cách làm trên, toàn Hội đã giảm được 114 hộ cận nghèo và 127 hộ nghèo. Hiện có 22.653 hộ gia đình hội viên, trong đó: 12.361 Hộ khá giàu (54,47%), 10.134 Hộ trung bình (44,66%), 100 Hộ cận nghèo (chiếm 0,44%), 98 hộ nghèo (chiếm 0,43%). Trong đó, có 41 hộ nghèo trong diện không thể thoát nghèo và hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp” trong thời gian tới. Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Trung ương Hội, cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác giảm nghèo. Tổ chức Phong trào thi đua của Hội gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Hai là: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; phát huy tiềm năng đa dạng tạo nguồn lực xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Ba là: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua phải tạo được sự thống nhất, có chương trình, kế hoạch, mục tiêu phần việc cụ thể, giải pháp linh hoạt, sáng tạo; động viên sự nỗ lực tâm huyết của hội viên. Khảo sát, nắm chắc hội viên nghèo, cận nghèo nhà tạm và đề ra giải pháp, chỉ tiêu thực hiện hàng năm.

Bốn là: Thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các hộ đúng mục đích, hiệu quả.

Năm là: Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể địa huy động, tạo nguồn lực để sản xuất – kinh doanh góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững. Không để tình trạng tái nghèo.
Sáu là: Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo động lực cổ vũ, động viên các cấp Hội và hội viên tham gia Phong trào thi đua.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay5,743
  • Tháng hiện tại93,940
  • Tổng lượt truy cập1,271,929
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây