KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

Thứ hai - 16/10/2023 08:44 137 0
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực, linh hoạt khắc phục khó khăn triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên CCB vững vàng về chính trị, tư tưởng, giữ vững niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Tổ chức Hội được củng cố kiện toàn, phát triển cả về số lượng, chất lượng; gương mẫu, trách nhiệm cao tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của cấp ủy địa phương. Góp phần vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh ở địa phương, vai trò, vị trí của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty B58, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB         tỉnh Bình Phước trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước vào tháng 8 - 2022 (Nguồn ảnh Báo Bình Phước)
CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty B58, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước vào tháng 8 - 2022 (Nguồn ảnh Báo Bình Phước)
Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ; đóng góp ý kiến, giải pháp trong xây dựng và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, đề án của cấp ủy, chính quyền. Là lực lượng nòng cốt trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân Từ năm 2002 đến 2023 có 3303 lượt cán bộ, hội viên tham gia công tác Đảng; 1.490 lượt cán bộ, hội viên tham gia HĐND các cấp; có 1.152 hội viên tham gia công tác chính quyền; 2.004 hội viên tham gia công tác mặt trận và các đoàn thể; 1847 hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ; 18.258 hội viên là quân nhân dự bị. Phát huy tốt trách nhiệm, góp phần phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, công an, quân sự tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW. Tích cực tham gia cùng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành công tác hòa giải ở cơ sở.Trong xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương trong công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; chủ động về nhân sự, bảo đảm nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài. Công tác phát triển hội viên luôn được quan tâm, phát triển về số lượng và chất lượng. Hội viên năm 2002 có 16.642 tăng lên 23.957 năm 2023, trong đó hội viên là đảng viên tăng từ 3.378 lên 4.405 (chiếm 18,38%).

Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp không ngừng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Các phong trào được thực hiện sâu rộng trong các cấp Hội tạo nguồn lực xóa nghèo, xóa nhà tạm đạt kết quả tích cực, 20 năm qua Tỉnh hội đã xây mới được 1126 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền hơn 58 tỷ đồng. Nguồn lực huy động từ các chương trình của địa phương và các nguồn lực khác như: vay vốn ngân hàng chính sách, xây dựng quỹ đồng đội, quỹ hỗ trợ của Hội Doanh nhân CCB tỉnh.Hội CCB cấp cơ sở đã tổ chức đóng góp xây dựng quỹ “đồng đội” cho hội viên vay không lấy lãi để làm kinh tế vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Duy trì, kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động Hội Doanh nhân CCB Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi và Ban liên lạc nữ CCB,tổ chức trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần tạo thu nhập, giải quyết việc làm cho hội viên và người lao động, ủng hộ các chương trình từ thiện, an sinh xã hội giúp đỡ hội viên khó khăn.

Ngoài ra Hội CCB các cấp còn phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Phối hợp giáo dục cảm hóa được 1.522 thanh thiếu niên chậm tiến trở thành ngoan tiến bộ; Thực hiện mô hình “hội viên CCB làm bí thư chi đoàn danh dự” giúp đỡ 646 chi đoàn yếu kém đi vào hoạt động nề nếp, bồi dưỡng, giúp đỡ cho 512 cán bộ, hội viên ưu tú kết nạp đảng. Hàng năm phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền vận động thanh niên nhập ngũ, đảm bảo số lượng và chất lượng, trong đó có hàng nghìn lượt con em CCB tham gia nghĩa vụ quân sự.

Việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các cấp hội và hội viên gương mẫu, tích cực tham gia. Kết quả, Hội Cựu chiến binh các cấp đã vận động hội viên hiến 173.081m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, đóng góp 69.705 triệu đồng, tham gia 33.802 ngày công lao động để làm đường, sửa đường, xây dựng nhà văn hóa. Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước. Trong đó giao Hội CCB tham gia thực hiện Chương trình “An ninh khu dân cư”. Kết luận số 388-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Hội CCB tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư giai đoạn 2021-2025”. Các cấp Hội đã phối hợp với lực lượng công an, và các ban, ngành thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm góp phần bảo đảm ANCT-TTATXH ở khu dân cư các cơ sở Hội đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, duy trì hoạt động hiệu quả, thiết thực như tham gia tuần tra được 4.185 đợt với 21.064 lượt hội viên tham gia, cung cấp 1.134 nguồn tin có giá trị cho công an, tham gia xử lý 1.502 vụ lấn chiếm lòng lề đường, 424 vụ gây rối trật tự công cộng, 527 vụ trộm cắp tài sản công dân, phối hợp với Công an tuyên truyền về phòng chống tội phạm, TNXH được 321 buổi cho 46.761 lượt hội viên và nhân dân nghe; tuyên truyền luật giao thông đường bộ 207 đợt với 36.550 lượt hội viên nghe.

Trong công tác đối ngoại, Hội CCB các cấp tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, chấp hành tốt quy chế biên giới, phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ đường biên giới. Tăng cường sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển. Hội CCB tỉnh phối hợp với Hiệp hội CCB tỉnh Kratie Vương quốc Campuchia ký kết nội dung phối hợp hoạt động, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Hội CCB các cấp  trong thời gian qua đã thực hiện tốt chế độ, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB: Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách, của Nhà nước đối với hội viên CCB ; Phối hợp giải quyết chế độ theo các Quyết định 290, 188, 142, 62 của thủ tướng Chính phủ gồm 24.488 đối tượng, chi trả số tiền 94.626.500.000đ. Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên CCB. Tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tư vấn, giải đáp những vướng mắc về chế độ chính sách cho CCB và các gia đình chính sách.  Phối hợp với cơ quan Quân sự các cấp tăng cường công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong Hội CCB và nhân dân địa phương tham gia cung cấp thông tin; dẫn đường, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thực hiện tang lễ đối với hội viên CCB từ trần đảm bảo chu đáo, trang nghiêm trọn nghĩa vẹn tình. Hàng năm, tổ chức họp mặt và thăm tặng quà hội viên là thương binh, bệnh binh tiêu biểu và hội viên CCB chống Pháp, chống Mỹ nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, quân đội, địa phương và của Hội. Qua đó gắn kết tình đồng chí đồng đội, gắn bó hội viên với tổ chức Hội.

Để đạt được kết quả trên, phải khẳng định rằng sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết hiệu quả, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh. Cùng với đó Hội CCB các cấp, cán bộ, hội viên đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những hoạt động thiết thực của Hội đã góp phần vào sự  phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội của tỉnh nhà. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TW trong thời gian tới, Đảng đoàn, Ban thường vụ Hội CCb tỉnh  cần tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan thực hiện tốt một số nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh về công tác cựu chiến binh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ tổ chức sơ tổng kết để đánh giá thực chất kết quả công tác CCB, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức đạt hiệu quả theo yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

2. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh ở các cấp, các ngành, đẩy mạnh quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Hội viên Hội CCB, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức và tổ chức.

3. Hội Cựu chiến binh các cấp cần bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng để chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu. Chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp với các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình phối hợp, hình thức ngày càng đa dạng hóa. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”.

4. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hội, trong  giai đoạn hiện nay, Hội CCB các cấp cần làm chủ công nghệ thông tin, phát huy vai trò tiên phong, gương  mẫu tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; Thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đoàn thanh niên trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nguồn tin: Khánh Liên - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay2,975
 • Tháng hiện tại85,479
 • Tổng lượt truy cập1,263,468
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây