ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LỘC NINH: Xây dựng và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Thứ năm - 04/06/2020 02:52 276 0
Huyện Lộc Ninh có đường biên giới dài 107,42km, trải dài qua 07 xã, có 06 đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn, quản lý 14 vị trí với 19 cột mốc biên giới, tiếp giáp với các huyện Mi Mot tỉnh Tbong Khmum và huyện Sanoul tỉnh Kratie của Vương quốc Campuchia; có cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và cửa khẩu quốc gia Lộc Thịnh, ngoài ra còn một lối mở Tuần Lung thuộc xã Lộc Tấn; 07 xã biên giới có 58 khu dân cư trong đó có 17 khu dân cư giáp biên. Do đó, Lộc Ninh có vị trí đặc biệt quan trọng trong phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, công tác xây dựng và duy trì phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại các xã biên giới luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.
Đại diện ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện và ấp Cooc Thomo, xã Tuần Lung ký kết giao lưu Nhân dân giữa hai đơn vị
Đại diện ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện và ấp Cooc Thomo, xã Tuần Lung ký kết giao lưu Nhân dân giữa hai đơn vị
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển”, trên cơ sở Chương trình phối hợp số 05/CTrPH-MTTQ-BCHBP giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về “Vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới giai đoạn 2015 - 2020”, hàng năm Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN các xã khu vực biên giới phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng xây dựng và đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Quá trình triển khai thực hiện luôn gắn liền và lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động do UBMTTQVN phát động và chủ trì như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”. 
Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, UBMTTQVN các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các Đồn Biên phòng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt giúp cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn nắm được nội dung, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các xã biên giới, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, thông qua các cuộc hội họp của khu dân cư, hội họp của các chi hội đoàn thể... Kết quả, từ năm 2015 đến nay, UBMTTQVN các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên và các đồn biên phòng đã tổ chức được 1.017 buổi tuyên truyền với sự tham gia của khoảng 34.245 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng thế trận an ninh biên giới nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Cùng với công tác tuyên tuyền, vận động, UBMTTQVN các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Các mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Tự quản đường biên cột mốc”,“Điểm sáng chấp hành pháp luật ở khu dân cư”,Điểm sáng nơi biên giới”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, “Phụ nữ tham gia phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, Tiếng kẻng an ninh”; “Camera an ninh”... Các tổ ANND, tổ hòa giải, tổ tự quản và nhóm thanh niên xung kích tiếp tục được củng cố; vận động Nhân dân các xã biên giới cung cấp cho các ngành chức năng các nguồn tin về vi phạm pháp luật, an ninh biên giới.
Ban Thường trực UBMTTQVN các xã biên giới phối hợp với các đồn biên phòng và ngành chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức cho các khu dân cư, hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư đạt chuẩn an toàn về ANTT. Kết quả hàng năm có 100% khu dân cư các xã biên giới và trên 97% hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào, cuối năm có 100% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG và trên 93% hộ gia đình thực hiện tốt phong trào.
Gắn việc thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được MTTQVN các cấp và các Đồn Biên phòng trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện ngày càng đạt hiệu quả cao, hàng năm, các xã biên giới của huyện luôn có đến 70% trở lên khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, trong đó có nhiều khu dân cư đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liền. Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở vùng biên giới được phối hợp triển khai thường xuyên, từ năm 2015 đến năm 2019 Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong huyện phối hợp xây được 166 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 9.753.655.000 đồng cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới. UBMTTQVN và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với các Đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công, góp của, hiến đất xây dựng các công trình nông thôn mới, phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ ngày công, cây, con giống giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo; phối hợp thực hiện các phong trào như: đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội. Hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã biên giới phối hợp với UBND xã tổ chức họp mặt già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời nhân dịp lễ, Tết cổ truyền, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN các xã và các Đồn Biên phòng đều tổ chức thăm hỏi, động viên già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đã phát huy vai trò của già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới trong việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng biên giới.
Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 03/5/2013 của Tỉnh ủy về tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, MTTQ phối hợp với các đồn biên phòng, UBND và các ban ngành, đoàn thể xã, ấp tổ chức giao lưu ký kết giữa Nhân dân 02 nước như Nhân dân ấp Vườn Bưởi xã Lộc Thiện với Nhân dân ấp Cooc Thomo, xã Tuần Lung, huyện Mimot, tỉnh Tbong Khmum; Nhân dân ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh với Nhân dân Phum Mean Chey, xã Srea Char, huyện Sanoul, tỉnh Kratie; tổ chức giao lưu ký kết giữa Nhân dân xã Lộc Thịnh với xã Kravien, huyện Mimot, tỉnh Tbong Khmum.
hinh ky ket giao luu vn cpc 2 xu ly
Đại diện lãnh đạo xã và Đồn biên phòng Lộc Thiện tặng quà cho đại diện
lãnh đạo ấp Cooc Thomo và xã Tuần Lung, huyện Mimot
Từ những chủ trương, giải pháp đồng bộ và quyết liệt nêu trên, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian, Ban Thường trực UBMTTQ huyện sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp cụ thsau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tới các tầng lớp Nhân dân trong huyện và đặc biệt hơn tại các địa phương vùng biên giới.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và các lực lượng; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên giới.
Ba là, thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa ban, ngành, MTTQVN, hội đoàn thể đã ký kết với BĐBP; tích cực tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, tạo ra sức mạnh tổng hợp toàn dân để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở vùng biên giới; chú trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào nơi biên giới, vùng khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nguồn tin: An Nhiên

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay693
  • Tháng hiện tại13,036
  • Tổng lượt truy cập338,487
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 141 | lượt tải:57

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 304 | lượt tải:115

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 679 | lượt tải:103

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 628 | lượt tải:115

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 338 | lượt tải:259
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây