BAN CHQS HUYỆN BÙ ĐỐP: MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022

Thứ ba - 16/08/2022 10:24 368 0
Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2022, Ban CHQS huyện Bù Đốp đã tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, Ban CHQS các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, một số kết quả đạt được như sau:
Lãnh đạo tỉnh và huyện Bù Đốp thăm chốt dân quân thường trực biên giới xã Thanh Hòa
Lãnh đạo tỉnh và huyện Bù Đốp thăm chốt dân quân thường trực biên giới xã Thanh Hòa
Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, lực lượng dự bị động viên ở các địa phương nắm tình hình và báo cáo theo quy định; cử cán bộ xuống cơ sở cùng cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với ban điều hành thôn, người có uy tín để nắm và làm rõ thêm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy - UBND huyện, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch tổ chức dân vận để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trưởng, chính sách của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy định địa phương. Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của huyện (MTTQ, các đoàn thể, Công an, Phòng Dân tộc - Tôn giáo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để bám sát địa bàn, cuộc sống nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo.

Trong công tác dân tộc, Ban CHQS huyện đã cử cán bộ phụ trách công tác dân vận, cán bộ biết nói tiếng đồng bào dân tộc xuống gặp gỡ, nói chuyện, đối thoại trực tiếp để mỗi hộ gia đình, người có uy tín, già làng và từng hộ dân trình bày tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giải thích, tiếp thu kịp thời những nội dung nhân dân phản ánh chính đáng. Trên cơ sở đó Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tham mưu Huyện ủy - UBND huyện tháo gỡ để thực hiện tốt hơn các chính sách cho đồng bào dân tộc.

Trong công tác tôn giáo, Ban CHQS huyện đã chủ động bám sát cuộc sống, các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân, đồng bào có đạo trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Động viên nhân dân, đồng bào có đạo, tín đồ, giáo sỹ, tu sỹ, chức sắc, nhà tu hành thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hoạt động, đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống dân tộc.
 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đơn vị LLVT tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, thực hiện các cuộc vận động; phấn đấu tự lực vươn lên, tránh trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Tổ chức cho 77 cán bộ, chiến sỹ; giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp tết nguyên đán Nhâm dần 2022 tại ấp Bù Tam, Phước Tiến (xã Hưng Phước), thôn Thiện Cư (xã Thiện Hưng), ấp Mười Mẫu (xã Phước Thiện), ấp Sóc Nê (xã Tân Tiến), ấp Tân Phong (xã Tân Thành). Chi đoàn đại đội 10 phối hợp với Đoàn xã Hưng Phước tổ chức mở lớp dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc S'tiêng trên địa bàn xã vào các buổi tối được 27 em.  
   

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Trung đoàn 717/Binh đoàn 16, Công an huyện làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo phát triển bên vững nền nông nghiệp, trồng và phát triển các loại cây có thế mạnh ở địa phương, ứng dụng khoa học, công nghệ vào trồng trọt. Qua đó, đời sống nhân dân phát triển, quốc phòng, an ninh được cũng cố, đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, địa bàn chiến lược, vành đai biên giới, địa bàn xung yếu. Bảo đảm an ninh, an toàn các công trình quốc phòng, các hạng mục công sự phòng không nhân dân; có biện pháp ngăn chặn những hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để gây phương hại đến an ninh quốc gia.
 

Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được 87 lần, với gần 900 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân của huyện Bù Đốp với huyện Sanual được 02 đợt, với hơn 300 lượt người tham dự. Tuyên truyền về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", với khoảng gần 700 lượt người tham dự; phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức được 34 buổi họp dân, với sự tham gia của 2.104 lượt người để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về ANTT và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 92 giờ; chỉ đạo các đội nghiệp vụ cử 152 lượt cán bộ chiến sỹ đến thôn ấp tuyên truyền, vận động nhân dân.

 
Phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Để góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo “Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới” của Chính phủ, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã phối hợp với các Đồn Biên phòng giúp Ban Chỉ đạo nông thôn mới cấp xã tiến hành rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn và nội dung hướng dẫn để tổ chức, đánh giá, phân loại, gửi hồ sơ đề nghị xem xét, đánh giá tiêu chuẩn “Xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu Quốc phòng” về Ban CHQS huyện thẩm định theo quy định. Căn cứ đề nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Ban CHQS huyện tiến hành rà soát kết quả đánh giá xã về Tiêu chuẩn: “Xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu Quốc phòng”. Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện thống nhất kết quả đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện và có văn bản (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh thẩm tra Tiêu chí 19 theo quy định.

LLVT huyện đã trực tiếp tham gia giúp nhân dân các địa phương xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; xóa nạn mù chữ, vệ sinh phòng dịch, đẩy mạnh hoạt động VHVN - TDTT, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; vận động bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; phối hợp thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, Chương trình 135 về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với các xã nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, bảo vệ môi trường;.... góp phần thực hiện mục tiêu giúp các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí đánh giá của Chính phú đã đề ra. Ban CHQS huyện đã phối hợp cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn giúp nhân dân khắc phục thiên tai, xây dựng nông thôn mới kết hợp tuyên truyền và trực tiếp tham gia với các đoàn thể huyện tổ chức vận động tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và cán bộ, chiến sỹ LLVT trong các dịp lễ, tết; vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia hưởng ứng xây dựng nhà tình thương, lập sổ tiết kiệm cho các hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nhà hảo tâm về tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo (Hơn 600 phần quà và phối hợp với Bệnh viên 4 Quân đoàn 4, trung tâm y tế huyện, bệnh xã Trung đoàn 717 khám chữa bệnh cho nhân dân hơn 800 lượt người và nhân dân Campuchia 200 lượt người).

Ban CHQS huyện đã phối hợp với các Đồn biên phòng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, đồng bào các dân tộc, tôn giáo về biên giới quốc gia, các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia mà Việt Nam tham gia ký kết gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào: “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “thi đua yêu nước”, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Ban CHQS huyện đã phối hợp với các Đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, tín đồ theo đạo khu vực biên giới về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Từ đó, giúp cho nhân dân vùng biên giới (6/7 xã, thị trấn) nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội khu vực. Chủ động đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, kích động chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Campuchia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HDND-UBND huyện tham mưu Huyện ủy - UBND huyện tổ chức hội nghị ký kết bản ghi nhớ giữa hai bên; trao đổi tình hình, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu thăm thân theo quy định.

Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Trung đoàn 717/Binh đoàn 16, Công an huyện và 05 Đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phát huy, nhân rộng các mô hình, tập thể hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với các hình thức phong phú, đa dạng. Tổ chức bồi dưỡng cho quần chúng tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Tham mưu phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, xã biên giới trong đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch bố trí dân cư, chính sách hỗ trợ để đưa dân ra ở khu vực biên giới nhằm gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng và bảo vệ biên giới. Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường tham mưu cho UBND huyện giải phóng mặt bằng xây dựng thêm 35 căn Nhà tại các Khu dân cư liền kề trên địa bàn huyện.

Trong xây dựng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”, Ban CHQS huyện (cBB10) đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Nâng bước em đến trường”, tiếp tục giúp đỡ 2 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Trường tiểu và trung học cơ sở Hưng Phước, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp với số tiền 300.000đ/em/tháng (tổng số tiền là 3.600.000đ) được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Mô hình “Chi đoàn quân sự giúp trường mầm non trên địa bàn đứng chân tổ chức dọn vệ sinh, làm mô hình giáo cụ”. Trong thực hiện, 7 Chi đoàn quân sự các xã, thị trấn đã giúp đỡ 7 trường, điểm trường mầm non trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan, đón các cháu học sinh đến trường sau thời gian dài không được đi học do ảnh hưởng dịch Covid -19. Phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Lớp học cho em”, “01 dân quân nắm 03 hộ dân”, câu lạc bộ “Hỗ trợ bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo học tập, giao lưu, học hỏi những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, ... góp phần phục vụ cuộc sống, gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với cuộc sông hiện đại.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,429
  • Tổng lượt truy cập1,444,652
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây