BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BÙ GIA MẬP: PHỐI HỢP TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022

Chủ nhật - 07/08/2022 02:11 522 0
Năm 2022, thực hiện kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận huyện ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Gia Mập tập trung thực hiện một số nội dung cụ thẻ là: Phối hợp nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc – tôn giáo và tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn; phối hợp triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; xây dựng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”.
Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập thăm, tặng quà các chốt và đồn biên phòng trên tuyến biên giới của huyện
Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập thăm, tặng quà các chốt và đồn biên phòng trên tuyến biên giới của huyện
Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, lực lượng dự bị động viên ở các địa phương nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; cử cán bộ xuống cơ sở cùng cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với ban điều hành thôn, ấp, người có uy tín để nắm và làm rõ thêm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng  của người dân. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trưởng, chính sách của Đảng, luật pháp Nhà nước, các quy định của địa phương.

Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với MTTQVN, các đoàn thể huyện, Công an huyện, Phòng Dân tộc - Tôn giáo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nắm tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Ban CHQS huyện đã cử cán bộ phụ trách công tác dân vận, cán bộ biết nói tiếng đồng bào dân tộc xuống gặp gỡ, nói chuyện, đối thoại trực tiếp với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín, già làng và nghe từng hộ dân trình bày tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc; giải thích, tuyên truyền cho người dân về một số chủ trương, chính sách liên quan. Trên cơ sở đó. Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền  kịp thời giải quyết, thực hiện tốt hơn các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ban CHQS huyện đã chủ động nắm tình hình, các hoạt động tín ngưỡng của đồng bào có đạo và tuyên truyền việc chấp hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Động viên nhân dân, đồng bào có đạo, tín đồ, giáo sỹ, tu sỹ, chức sắc, nhà tu hành thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hoạt động, đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống dân tộc.

Phối hợp triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Lực lượng vũ trang huyện tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo “Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới” của Chính phủ, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp với Đồn Biên phòng (đối với xã biên giới) giúp Ban Chỉ đạo nông thôn mới cấp xã tiến hành rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn và nội dung hướng dẫn để tổ chức, đánh giá, phân loại, gửi hồ sơ đề nghị xem xét, đánh giá tiêu chuẩn “Xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu Quốc phòng” về Ban CHQS huyện thẩm định theo quy định. Căn cứ đề nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Ban CHQS huyện tiến hành rà soát kết quả đánh giá xã về Tiêu chuẩn: “Xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu Quốc phòng ”. Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện thống nhất kết quả đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện và có văn bản (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh thẩm tra Tiêu chí 19 theo quy định; trực tiếp tham gia giúp nhân dân các địa phương xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; xóa nạn mù chữ, vệ sinh phòng dịch, đẩy mạnh hoạt động VHVN - TDTT, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; vận động bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; phối hợp thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, Chương trình 135 về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với các xã nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, bảo vệ môi trường;.... góp phần thực hiện mục tiêu giúp các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí đánh giá của Chính phú đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Phước Minh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ban CHQS huyện đã giúp nhân dân tại Tiểu khu 42, xã Đăk Ơ; Tiểu khu 119, thôn Hai Căn; thôn Đắk Son 2, xã Phú Nghĩa; Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; Điểm dân cư liền kề Đồn Biên phòng Đăk Ơ và các xã trên địa bàn huyện trên 520 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Xét chọn, xây dựng “Nhà Đồng đội” cho 01đ/c QNCN (trị giá 80 triệu đồng); Nhà “Tình nghĩa Quân-Dân” cho gia đình 01đ/c chiến sỹ người đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn về nhà ở (trị giá 80.000.000đ).

Phối hợp các ban, ngành tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị LLVT đứng chân trên và ngoài địa bàn huyện với tổng số tiền 132.000.000đ; tặng 08 phần quà cho 08 già làng, người uy tín các xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng trị giá 12.000.000đ. Tặng 83 phần quà cho các hộ nghèo và 700 phần quà tết cho các hộ dân ở thôn Bình Hà 1, Bình Hà 2 xã Đa Kia; Tổ chức thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Ch’năm Thmây trên địa bàn xã Bù Gia Mập (5 hộ gia đình) với tổng giá trị quà tặng 2.500.000đ.

Tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Ban CHQS huyện đã phối hợp với các Đồn biên phòng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, đồng bào các dân tộc, tôn giáo về biên giới quốc gia, các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia mà Việt Nam tham gia ký kết gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào: “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “thi đua yêu nước”, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, tín đồ theo đạo khu vực biên giới về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Từ đó, giúp cho nhân dân vùng biên giới xã Đăk Ơ và Bù Gia Mập nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội khu vực. Chủ động đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, kích động chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Campuchia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HDND-UBND huyện tham mưu Huyện ủy - UBND huyện tổ chức hội nghị ký kết bản ghi nhớ giữa hai bên; trao đổi tình hình, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu thăm thân theo quy định. Tham mưu Huyện ủy - UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng doanh trại, tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Chol Ch'nam Th'may; hỗ trợ kinh phí bầu cử cho chính quyền, các LLVT huyện Ôrăng/tỉnh Munđukiri /Vương quốc Campuchia với số tiền 550.000.000đ. Tổ chức thăm tặng quà, chúc tết cổ truyền Chol Ch’nam Th’may tại Chi khu quân sự huyện Ôrăng/tỉnh Munđunkri với số tiền 30.000.000đ. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, Công an huyện và các Đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phát huy, nhân rộng các mô hình, tập thể hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với các hình thức phong phú, đa dạng. Tổ chức bồi dưỡng cho quần chúng tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển. Phối hợp tham mưu phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, xã biên giới trong đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch bố trí dân cư, chính sách hỗ trợ để đưa dân ra ở khu vực biên giới nhằm gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng và bảo vệ biên giới. Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường tham mưu cho UBND huyện giải phóng mặt bằng lưới điện bảo đảm cho sinh hoạt của nhân dân tại Khu dân cư liền kề Tiểu khu 42, xã Đăk Ơ.

Xây dựng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”

Ban CHQS huyện đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Nâng bước em đến trường”, tiếp tục giúp đỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Trường tiểu học Kim Đồng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia mập với số tiền 300.000đ/em/tháng (tổng số tiền là 5.400.000đ) được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Mô hình “Chi đoàn quân sự giúp trường mầm non trên địa bàn đứng chân tổ chức dọn vệ sinh, làm mô hình giáo cụ”. Trong thực hiện, 8 Chi đoàn quân sự các xã đã giúp đỡ 8 trường, điểm trường mầm non trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan, đón các cháu học sinh đến trường sau thời gian dài không được đi học do ảnh hưởng dịch Covid — 19. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Khu dân cư văn hóa hóa”, câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện, xung kích bảo vệ môi trường”.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo học tập, giao lưu, học hỏi những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ,... góp phần phục vụ cuộc sống, gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với cuộc sông hiện đại. Mô hình “phối hợp khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí” cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đơn vị làm công tác dân vận. Trong 6 tháng đầu năm, Ban CHỌQS huyện đã phối hợp với Phòng Hậu cần/Bộ CHQS tỉnh, Đoàn KT - QP 778, Ban trị sự GHPG Việt Nam huyện, Đồn Biên phòng, Đảng ủy, UBND các xã Đăk Ơ, Phú Nghĩa; phối hợp với Bệnh viện Nhân Ái (TPHCM) tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc xã Đăk Ơ, thôn Hai Căn xã Phú Nghĩa được gần 400 lượt người với tổng số tiền 210.000.000đ.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay2,330
  • Tháng hiện tại69,235
  • Tổng lượt truy cập1,552,477
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây