Ban Dân vận Tỉnh ủy: Thông tin Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ nhật - 09/05/2021 03:14 599 0
Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp đang được các cấp, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện. Trong đó, số lượng đại biểu và công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu đại biểu đã được tiến hành. Ban Biên tập Website xin thông tin ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và chương trình hành động của đồng chí Lê Thị Xuân Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2021-2026
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Bà Lê Thị Xuân Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
 (Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026).
 Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!
Tôi tên là: Lê Thị Xuân Trang, sinh năm 1969              
Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Quê tôi ở Xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hiện nay tôi đang thường trú tại lhu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Lời đầu tiên, cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và bà con cử tri có mặt hôm nay, tạo điều kiện cho tôi được trình bày chương trình hành động của mình. Xin cảm ơn ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.
  Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!
 Trong nhiệm kỳ qua, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bản thân tôi luôn nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân: tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; tập hợp, phản ánh đầy đủ những vấn đề được cử tri kiến nghị thuộc trách nhiệm cấp tỉnh và phản hồi kết quả trả lời, giải quyết của ngành chức năng đến cử tri; luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Phát huy trách nhiệm trong tham gia giám sát, thảo luận, triển khai, tổ chức thực hiện nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.
Tôi luôn nhận thức rằng đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
Vì vậy đã là đại biểu đại diện cho nhân dân, trước hết phải là một công dân tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
 Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!
Tôi được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và được giới thiệu về ứng cử ở đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã: Xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng, Phú Nghĩa của huyện Bù Gia Mập.
 Huyện Bù Gia Mập được chia tách từ huyện Phước Long từ ngày 01/10/2019. Toàn huyện có 8 xã, có đường biên giới giáp Campuchia dài trên 60km, hơn 34% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau hơn 10 năm, với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; về các xã thuộc huyện Bù Gia Mập hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự đổi thay, nhất là sự phát triển của đời sống người dân, hệ thống đường giao thông khá thuận lợi... Kinh tế - xã hội huyện đã có bước chuyển biến tích cực, đúng hướng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ và thống nhất trên toàn huyện; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được các tổ chức, cá nhân áp dụng cho hiệu quả cao về kinh tế…
Tuy nhiên, do còn nhiều yếu tố khách quan nên tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của huyện còn thấp. Việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất vẫn còn hạn chế. Các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ. Đô thị và các loại hình dịch vụ, du lịch chậm phát triển. Vấn đề phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiếu số còn cao.
 Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!
Để tiếp tục phát huy thành tựu phát triển của địa phương; khắc phục những khó khăn, hạn chế góp phần đưa địa phương Bù Gia Mập ngày cành phát triển. Tôi cho rằng trong tời gian tới, Đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên sâu sát với địa phương, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương, góp phần tích cực tham gia các quyết sách đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; xác định ngành nông nghiệp của địa phương luôn giữ vai trò trọng điểm của quá trình phát triển. quan tâm hình thành vùng nguyên liệu; thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo quản sau thu hoạch và chế biến nông sản; hình thành liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội và đảm bảo môi trường; để không có ai bị bỏ lại phía sau; rút ngắn khoảng cách giữa đô thị với các khu dân cư vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc. 
 Với nhận thức đó, tôi mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để tôi có điều kiện phát huy kinh nghiệm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Tôi xin dự kiến chương trình hành động của mình như sau:
 Một là: Bản thân luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình; tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát với địa phương và bà con cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết hoặc kiến nghị trực tiếp thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề bức xúc, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của địa phương và bà con cử tri. Tích cực tham gia xây dựng chính quyền các cấp thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân
 Hai là: Với chức năng nhiệm vụ mình, bản thân tôi tích cực tham gia lãnh đạo thực hiện tốt trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; mở rộng đối ngoại nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo. Đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo lan tỏa trong cộng đồng.
 Ba là, quan tâm thực hiện các phong trào hành động cách mạng của địa phương góp phần tích cực thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường; vấn đề an toàn thực phẩm và đời sống, sức khỏe nhân dân; từng bước thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải; xóa nhà tạm bợ, nhà tranh tre; giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững; quan tâm đến điều kiện giáo dục đào tạo phổ thông, nhất là vùng sâu, vùng xa; về giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 Bốn là: Luôn rèn luyện đạo đức phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm và mong đợi của cử tri.
 Rất mong đón nhận ý kiến góp ý xây dựng của toàn thể đại biểu cử tri. Sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa người đại biểu dân cử và cử tri là động lực và nguyên nhân góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực HĐND các cấp.
Trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu và bà con cử tri!
Kính chúc toàn thể quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
       Xin trân trọng cảm ơn!
 

Nguồn tin: BBT Website (M.H tổng hợp):

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,421
  • Tổng lượt truy cập1,444,644
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây