Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Chủ nhật - 05/11/2023 21:59 331 0
Ngày 12/10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Đây là Chỉ thị hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Xuân Trang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chính quyền xã Đồng Nai  - huyện Bù Đăng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Xuân Trang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chính quyền xã Đồng Nai - huyện Bù Đăng
Trước khi Tỉnh ủy ban hành chỉ thị quan trọng này, ngày 21/6/2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp với Ngành Dân vận. Cho thấy việc Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị này là hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay. Theo Chỉ thị, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình Nhân dân vẫn còn những hạn chế: Việc nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo của một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, địa phương chưa được chú trọng, thiếu nhạy bén, chưa kịp thời; phương pháp nắm tình hình và dự báo chưa đạt hiệu quả cao; một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể chưa sâu sát cơ sở, chưa nắm chắc địa bàn và diễn biến tâm trạng của nhân dân; công tác vận động, tuyên truyền có thời điểm chưa tốt. Chế độ thông tin báo cáo chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ; sự phối hợp giải quyết một số tình huống dân vận cụ thể thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

Do đó, đề nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy. Qua theo dõi thì hiện nay mới có 02 đơn vị cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai (huyện Bù Đăng và Lộc Ninh). Huyện Bù Đăng là đơn vị sớm nhất trong tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22, thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm trong việc chỉ đạo nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo của cấp ủy, theo đó Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ động ban hành kế hoạch khảo sát nắm tình hình Nhân dân năm 2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu kế hoạch cụ thể hóa giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy .

Tuy nhiên, để việc triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy thực sự đi vào cuộc sống thì nội dung kế hoạch phải bám sát tình hình thưc tiễn ở địa phương, đơn vị, việc nắm tình hình Nhân dân phải toàn diện, cụ thể. Hiện nay Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 144-KH/BDVTU, ngày 31/10/2023, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU. Trong đó hướng dẫn cụ thể các nội dung, phương pháp nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Mục đích nhằm giúp các địa phương, đơn vị đánh giá, dự báo đúng, chính xác tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo để đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền đề ra những quyết sách đúng đắn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh đạt hiệu quả. Góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động và hoạt động giám sát, phản biện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Công tác nắm tình hình phải kịp thời, khách quan, chính xác, tìm hiểu kỹ lưỡng, chu đáo, không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng về chính trị.

Nội dung nắm cụ thể là:
1. Diễn biến tư tưởng, tâm trạng, thái độ của các tầng lớp Nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tác động trực tiếp đến người dân.
2. Các vấn đề bức xúc trong Nhân dân về đời sống, sản xuất, thu nhập, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, hội quần chúng nắm tình hình công tác giám sát đối với hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên ở địa phương, và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh về chủ trương, chính sách.
4. Tình hình khó khăn trong triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; những vấn đề nóng, cấp thiết, bức xúc, được nhiều người dân, cử tri quan tâm, có ý kiến, kiến nghị, phản ánh.
5. Tình hình tiếp công dân, gặp gỡ, đối thoại với dân; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương.
6. Tình hình và những vấn đề nội dung phản ánh, bức xúc của người dân và doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức chính quyền các cấp.
7. Tình hình đời sống, sản xuất và những khó khăn triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, phản ánh của đồng bào dân tộc. Những vấn đề nóng, vụ việc nổi cộm, cấp thiết, bức xúc, những vấn đề còn tồn tại kéo dài chưa xử lý dứt điểm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đất sản xuất, đất ở, nhà ở, việc làm,…), được cử tri, già làng, người có uy tín phản ánh, có ý kiến, kiến nghị.

Muốn nắm được phải có những phương pháp cụ thể, hữu hiệu bằng các hình thức đó là:
1. Nắm thường xuyên
- Thông qua tổng hợp phản ánh của người dân, doanh nghiệp; báo cáo, cung cấp thông tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,…
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội (Zalo, Facebook, fanpage,...).
- Thông qua số điện thoại,...

2. Nắm định kỳ
- Thông qua các hội nghị, các cuộc họp, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp; đi công tác cơ sở, đi khảo sát,...
- Thông qua các hội nghị giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết,…
- Thông qua các buổi tiếp dân, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp với Nhân dân, với đồng bào dân tộc, tôn giáo.
- Thông qua các cuộc họp của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, hội quần chúng,…
- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội…
- Căn cứ tình hình thực tế tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng lực lượng nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ.
Đề nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, Theo Chỉ thị số 22-CT/TU các ấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy, đưa nội dung công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo vào báo cáo của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Yêu cầu Thường trực huyện, thị, thành ủy chủ trì tổ chức hội nghị giao ban nắm bắt tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo ở địa phương, cơ sở ít nhất 01 lần/quý. Cấp tỉnh, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị giao ban nắm bắt tình hình Nhân dân (quý/01 lần).

Định kỳ hằng quý, sáu tháng, chín tháng và năm, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Hiện nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng đề cương nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị hàng quý theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU./.

Sau đây là một số hình ảnh đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã thăm, nắm tình hình và làm việc tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay6,148
  • Tháng hiện tại94,345
  • Tổng lượt truy cập1,272,334
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây