BÌNH PHƯỚC: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ ba - 07/11/2023 22:43 104 0
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của Bình Phước ước đạt 7,36%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 4,24%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành trong nước.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XI
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XI
Trong 09 tháng đầu năm, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó dự đoán; kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái đã tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những điều này đã tác động bất lợi đến việc triển khai các chi tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh, ảnh hưởng đến sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo, điều hành tập trung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp cấp ủy, chính quyền và sự nổ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, cùng sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trung ương nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực:

Thứ nhất là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phục hồi tích cực và tăng cao, ước đạt 7,36%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 4,24%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành trong cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao với 31 dự án, số vốn đăng ký hơn 743 triệu USD, vượt gấp 2,47 lần so với kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng mạnh.

Thứ hai là: Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực: tổ chức thành công Hội nghị văn hóa cấp tỉnh năm 2023; các chính sách an sinh xã hội được duy trì. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đạt được kết quả tích cực: Dích vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 04/63 tỉnh, thành phố.

Thứ ba là: Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; công tác nội chính, đối ngoại; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ có phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2023. Công tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy được tăng cường và đạt kết quả tốt.

Thứ tư là: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện, có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất từ cấp tỉnh đến cơ sở. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được kịp thời, nghiêm túc, chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn được chú trọng, có nhiều đổi mới, đột phá. Công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, hiệu quả. Hoạt động công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới, sát cơ sở gắn với Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế:
Thu ngân sách đạt thấp, đặc biệt là nguồn thu từ sử dụng đất. Giải ngân vốn đầu tư công 09 tháng đầu năm đạt thấp 47,1 %; trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 28,1% và vốn ngân sách địa phương đạt 51%. Tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các hộ chăn nuôi và tình trạng khai thác khoáng sản (cát, phún sỏi đỏ, đá xây dựng…) trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra. Việc đấu đầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm, chưa bảo đảm nhu cầu khám và chữa bệnh cho Nhân dân. Công suất sử dụng giường bệnh đạt thấp. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tiến độ kết nạp đảng viên chậm so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Những hạn chế trên có những nguyên nhân khách quan như do tác động kép của tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động hanh, phức tạp, khó lường; các quy định, các cơ chế chính sách còn chồng chéo, chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất do vướng mắc về thủ tục nên chậm triển khai; thị trường bất động sản trầm lắng; các chính sách miễn giảm thuế, giãn thuế của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh. Song nguyên nhân chủ nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: tính chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa cao, có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động, thiếu linh hoạt; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, trong thục whieenj nhiệm vụ còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, thiếu nhạy bén; còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm.

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023 đề ra, Tỉnh ủy chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm, nổ lực, quyết tâm, nêu gương nhiều hơn nữa vai trò của người đứng đầu địa phương, đơn vị; nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc tình hình thời gian tới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất là: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng, chính sách đã đề ra; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, lộ trình thời gian thực hiện để chính sách đi vào thực tế, hiệu quả; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện.

Thứ hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả các đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết năm 2023 đã đề ra. Tiếp tục rà soát haofn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ, hoàn thiện các thủ tục để sớm triern khai dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắc Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) và dự án cao tốc Thành phố HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Thứ ba là: Chủ động, linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thích ứng và giải quyết tốt các vẫn đề đặt ra, nhất là trong điều hành thu, chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực đầu tư công,  các vấn đề liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản…bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật trong triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí nguồn cho những dự án quan trọng, cấp thiết (cần rà soát kỹ các dự án chưa khởi công để có điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp). Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thứ tư là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Có các giải pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Thứ năm là: Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tăng cường công tác bảo đảm giữ vứng an ninh nông thôn, an ninh kinh tế. Tập trung công tác nắm tình hình ngoại biên, triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh trán áp các loại tội phạm; tăng cường công tác phòng chống tội phạm buôn lậu qua biên giới.

Thứ sáu là: Triển khai công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Chỉ đạo tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 22-CT/TU của BTV Tỉnh ủy tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Nguồn tin: BBT, Ảnh: Bình Phước Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,056
  • Tổng lượt truy cập1,398,119
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây