BÌNH PHƯỚC: Đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai - 13/12/2021 02:55 274 0
Quán triệt tư ưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tỉnh Bình Phước luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, với quan điểm nhất quán “lấy dân làm gốc”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò, nguồn lực của nhân dân trong tiến trình xây dựng và phát triển, trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Công tác dân vận tỉnh Bình Phước trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào các cuộc vận động và phong trào cách mạng của địa phương. Các cấp, các ngành chú trọng nâng cao vai trò quản lý, điều hành và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh được cụ thể hóa thực hiện phù hợp với đời sống của nhân dân; nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có bước phát triển  mới, tập trung hướng về cơ sở, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân… Qua đó góp phần tích tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Mặc dù trong năm 2021 đại dịch Covid – 19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tập trung thực hiện "mục têu kép" vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội, khai thông các nguồn lực để phát triển mạnh hơn… Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng, đạt 5,35% tuy không đạt nghị quyết đề ra (chỉ tiêu nghị quyết 8,5 - 9%) nhưng đây là mức tăng trưởng khá so với các tỉnh, thành trong cả nước; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,88%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 15,3% (riêng công nghiệp tăng 17,75%), dịch vụ giảm 0,94%. Cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển, ngành nông lâm thủy sản chiếm 23,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm 43,4%; dịch vụ chiếm 32,8%, trong đó kinh tế số chiếm 3,4% trong GRDP (tương ứng năm 2020: 20,7%  - 41,6% - 37,7%). GRDP bình quân đầu người đạt 74,1 triệu đồng tăng 9,6% so với năm 2020, đạt chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.810 tỷ đồng, vượt 68% dự toán Bộ tài chính giao và đạt 99% nghị quyết điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so với năm 2020. Chi ngân sách địa phương ước đạt 15.410 tỷ đồng, đạt 98% dự toán điều chỉnh thông qua HĐND tỉnh.
Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19 được các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 50.500 tỷ đồng, tăng 21,97% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay ước đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 10,74% so cuối năm 2020.

Tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã hoàn thành 500km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,4%, năm 2021 công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, đến nay toàn tỉnh có 70/90 xã đạt chuẩn NTM (77,77%); dự kiến cuối năm 2021đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 Công tác giáo dục và đào tạo được triển khai phù hợp, linh hoạt với từng cấp độ phòng, chống dịch Covid 19 tại địa phương, bảo đảm chương trình đề ra.  Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” được phát động, triển khai và hưởng ứng rộng rãi, đến nay đã vận động được trên 27 tỷ đồng và nhiều máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến. 

 Công tác khám, chữa bệnh có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực; Bệnh viện Đa khoa tỉnh được nâng cấp và đưa vào hoạt động hiệu quả; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị, sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để tiếp nhận, thu dung điều trị, đảm bảo công tác vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, vừa thực hiện nhiệm vụ điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác phòng, chống các bệnh dịch theo mùa, bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt. Đạt tỷ lệ 8,5 bác sỹ/vạn dân; 28,5 giường bệnh/vạn dân;  tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91.

 Công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động đã đáp ứng cơ bản nhu cầu lao động cho các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đã giải quyết việc làm cho 38.000 lao động, đạt 109% kế hoạch năm; đào tạo nghề cho 11.830 người, đạt 169% kế hoạch. Trước tác động của dịch bệnh, quy mô sản xuất của một số doanh nghiệp phải thu hẹp nên số lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, tạm ngừng việc trong quý III/2021 trong các khu công nghiệp chiếm khoảng 70%; hiện nay, số lao động quay lại làm việc 24.800 người. Các chế độ chính sách cho người có công được luôn đảm bảo đầy đủ. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, giảm được 2.000 hộ nghèo, tương đương với tỷ lệ hộ nghèo 0,73%, đạt 100% so Nghị quyết.

Các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh được kịp thời, dự kiến hoàn thành 100%  đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí dự kiến khoảng 210 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ người dân tỉnh Bình Phước gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 hiện đang sinh sống và ở lại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt,  đã thực hiện hỗ trợ cho 9.627 người với số tiền trên 6,8 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành hỗ trợ 13.999 người với số tiền gần 10 tỷ đồng.  
Tình hình nội, ngoại biên ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên tuyến biên giới và trong nội địa, các lực lượng và chính quyền các cấp đã phối hợp xử lý, cơ bản thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp tổ chức tốt hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu vực cách ly. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo đảm theo quy định. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt tỷ lệ cao, đạt 89%; tai nạn giao thông giảm 15% trên cả ba chỉ tiêu (154/181 vụ); các vụ án tham nhũng đã giải quyết đạt 95% (35/37 vụ). Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết theo quy định. Từ đầu năm đến nay, có trên 900 thông tin (gọi điện, nhắn tin, thư điện tử, zalo) đến Đường dây nóng của Tỉnh uỷ. Trong đó, đã hướng dẫn 844 thông tin, chuyển 56 thông tin đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nội dung, chủ yếu liên quan việc chậm giải quyết thủ tục hồ sơ về đất đai; về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như: việc vào tỉnh, qua tỉnh, việc hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh…

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh có nhiều hoạt động nổi bật, tổ chức thực hiện các chương trình, phong trào thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Hệ thống MTTQ và các đoàn thể đã tham gia tích cực, tổ chức nhiều phong trào thi đua, như chung tay với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là tổ chức vận động nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, đến nay đã vận động được trên 44 tỷ đồng; tổ chức lực lượng xung kích tình nguyện từ tỉnh đến cơ sở và chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động, tham gia với từng cấp độ dịch bệnh; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân trong tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; vận động các nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân Bình Phước đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương gặp khó khăn; trích từ nguồn ủng hỗ phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ tỉnh Tây Ninh, Đắc Nông mỗi tỉnh 01 tỷ đồng; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện chủ trương giảm 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, xây nhà đại đoàn kết, tham gia xây dựng nông thôn mới; phát động nhân dân ủng hộ Quỹ vì người nghèo được 89,6 tỷ đồng.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99.97%.  UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ linh hoạt, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đổi mới phương thức làm việc, lãnh đạo, điều hành thích ứng với điều kiện mới; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo theo kết luận của Tỉnh ủy. Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được quan tâm, chú trọng đầu tư và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có nhiều cải thiện, tăng 11 bậc so với năm 2020.

Đạt được những kết quả quan trọng trên là do có sự đồng tình phối hợp tích cực của các cấp, các ngành; sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; sự ủng hộ, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh do tỉnh đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận, phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn tin: Anh Đào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay5,707
  • Tháng hiện tại93,904
  • Tổng lượt truy cập1,271,893
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây