BÌNH PHƯỚC: THỰC HIỆN “MỤC TIÊU KÉP”VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Thứ sáu - 15/10/2021 07:49 197 0
Năm 2021, tỉnh Bình Phước phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trở lại trên diện rộng trong khu vực phía nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước, với diễn biến phức tạp, khó lường và kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, thực hiện “mục tiêu kép”: Phòng chống dịch Covid – 19 và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, bảo đảm sức khỏe, tính mạng, đời sống người dân là trên hết, trước hết.
BCĐ Phòng Chống Covid – 19 tỉnh nhận tiền và các trang thiết bị, dụng cụ phục cho công tác phòng, chống dịch
BCĐ Phòng Chống Covid – 19 tỉnh nhận tiền và các trang thiết bị, dụng cụ phục cho công tác phòng, chống dịch
Với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực và có nhiều điểm sáng: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá toàn diện trên các lĩnh vực; thu, chi ngân sách đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của địa phương; xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã đạt kết quả rất khả quan, tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực, 100% dịch vụ công trực tuyến được kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và vươn lên đứng đầu cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) tăng 11 bậc. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 được triển khai chỉ đạo quyết liệt và thành công bước đầu trong công tác kiểm soát, khống chế, điều trị. Đặc biệt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đảm bảo cơ cấu, thành phần, an ninh, an toàn yêu cầu phòng chống dịch Covid – 19; ý Đảng, lòng Dân, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) thực hiện 9 tháng ước tăng 6,7% (kế hoạch cả năm là 8,5%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện là 8.817 tỷ đồng, vượt 16% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 68% Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách ước thực hiện là 10.508 tỷ đồng, vượt 3,49% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 67% Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, tăng 19,35% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động tại chổ của các tổ chức tín dụng ước đạt 47.950 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng ước đạt 85.700 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cuối năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ 866 triệu USD, tăng 39,9% so cùng kỳ, đạt 92,5% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1 tỷ 909 triệu USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ và đạt 112,3% kế hoạch. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, thị trường, vận chuyển, giao thương trong và ngoài nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu đã thích ứng và rút kinh nghiệm của năm 2020 nên chủ động được nguồn nguyên liệu, thị trường xuất khẩu nên kim ngạch xuất khẩu đạt khá. Thu hút đầu tư trong nước thực hiện 90 dự án với số vốn đăng ký 9.300 tỷ đồng, tăng 26,76% về số dự án và tăng 2,44 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, đạt 93% kế hoạch năm; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.181 dự án, với tổng vốn đăng ký 105.050 tỷ đồng. Thu hút đầu tư vốn nước ngoài (FDI) ước thực hiện 58 dự án với số vốn đăng ký 683 triệu USD, tăng 141,67% số dự án và tăng 8 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, đạt 171% kế hoạch năm; lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 331 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 3 tỷ 511 triệu USD.

Phát triển doanh nghệp, có 815 doanh nghệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 15.920 tỷ đồng, giảm 6,65% về số doanh nghệp và tăng 55,32% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, đạt 68% kế hoạch năm; có 230 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 289 doanh nghệp đăng ký tạm ngừng, tăng 20,92% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế đến nay có 9.535 doanh nghệp đăng ký thành lập, với số vốn đăng ký là 166.107 tỷ đồng; có 29 hợp tác xã thành lập mới, đạt 97% kế hoạch năm, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 259 hợp tác xã. Về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù đã thực hiện được 300km, đạt 49% so với kế hoạch; bình quân tiêu chí của 90 xã đạt 17,67 tiêu chí, có 60/90 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 03/11 huyện, thị hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Các huyện Đồng Phú và Chơn Thành đang lập thủ tục công nhận nông thôn mới. Tỷ lệ các hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 98,3% (kế hoạch năm là 98,4%).

Thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; đã tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức năm 2020; theo đó, toàn tỉnh giảm được 3.123 hộ nghèo, tương đương giảm 1,22% tỷ lệ hộ nghèo, đạt 122% chỉ tiêu được giao (trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm được 1.548 hộ, đạt 119% kế hoạch đề ra, đưa số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3351 hộ xuống còn 1803 hộ). Phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện năm 2021 cho 3.568 hộ nghèo với tổng kinh phí 2.354 triệu đồng; triển khai mới 35 mô hình giảm nghèo với kinh phí 13.676 triệu đồng từ ngồn vốn đầu tư công của tỉnh. Công tác bảo trợ xã hội, đối tượng đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng là 20.052 người (là người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, …), 100% đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế; vận động hỗ trợ quà tết và thực hiện phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19. Triển khai Nghị quyết số 68/NQ – CP của Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Tính đến ngày 09/9/2021, hỗ trợ cho 79.485 người với tổng kinh phí 81 tỷ 578 triệu đồng; đã chi hỗ trợ cho 67.844 đối tượng, với kinh phí 67 tỷ 847 triệu đồng; phê duyệt danh sách 251 hộ kinh doanh với tổng kinh phí 753 triệu đồng, đã chi trả cho 18 hộ với số tiền 54 triệu đồng (đạt tỷ lệ 7,2%). Đối với chính sách hỗ trợ người dân tỉnh Bình Phước gặp khó khăn do dịch Covid – 19 hiện đang sinh sống và ở lại Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, đến nay đã hỗ trợ qua dịch vụ trả tiền của bưu điện cho 304 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật với số tiền 304 triệu dồng (01 triệu đồng/người); 9.250 người là lao động khó khăn, không có thu nhập dự trữ với số tiền 6 tỷ 475 triệu đồng (700.000 đồng/người).

Như vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 trên phạm vi cả nước, đặc biệt là  các tỉnh, thành khu vực phía nam, trong 9 tháng, về cơ bản tỉnh đã đáp ứng tốt “mục tiêu kép” được đề ra.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây