Bù Đăng: Phát huy vai trò công tác dân vận, chăm lo cho người nghèo

Thứ ba - 14/02/2023 15:29 271 0
Bù Đăng là huyện có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số toàn huyện (39,98%); tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều là 3,09%, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 66% trên tổng số hộ nghèo. Rất nhiều hộ nghèo đang sống trong những căn nhà tạm, dột nát. Những năm qua, mặc dù huyện đã có nhiều cố gắng vận động các nguồn lực để làm nhà cho người nghèo, song đến đầu năm 2022 toàn huyện vẫn còn 524 hộ nghèo khó khăn về nhà ở cũng như các khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần khác.
Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Lưu trao quà, chúc tết gia đình chính sách  tại xã Thống Nhất (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Lưu trao quà, chúc tết gia đình chính sách tại xã Thống Nhất (Ảnh: Báo Bình Phước online)

Để xây dựng quỹ cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người nghèo các dân tộc khác nói riêng, qua 20 năm việc xây dựng quỹ đòi hỏi phải có nguồn lực khá lớn từ sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, của các cấp, các tổ chức, các ngành, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp trong và ngoài huyện… Qua 20 năm, Bù Đăng đã xây dựng 1.086 căn nhà Đại đoàn kết; trong đó từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã xây dựng được 268 căn, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ 818 căn. Riêng năm 2022, đã thực hiện xây dựng 245 căn; trong đó nguồn quỹ của huyện 08 căn và tỉnh phân bổ 237 căn. Để thực hiện chương trình này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động thiết thực để vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động được các nguồn lực to lớn, với sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện chăm lo cho người nghèo thông qua hỗ trợ trực tiếp và các chương trình an sinh xã hội.

Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” được đông đảo các cấp, các ngành, các tổ chức, nhà hảo tâm và đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong những năm qua, “Quỹ vì người nghèo” các cấp vận động được hơn 17,5 tỉ đồng. Số tiền vận động đã được Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong huyện kịp thời hỗ trợ xây dựng được 268 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 14,7 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà 1,8 tỉ đồng, hỗ trợ khó khăn đột xuất 460 triệu đồng, hỗ trợ chữa bệnh cho người nghèo 540 triệu đồng. Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” nay đã vươn lên ổn định cuộc sống. Đó là ý nghĩa nhân văn cao cả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Ngoài ra, để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội: Theo Kế hoạch giảm nghèo của huyện năm 2022, huyện vẫn còn 1.125 hộ nghèo, chiếm 3,09%, 713 hộ cận nghèo, chiếm 1,96%  đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ người nghèo là tình cảm, là đạo lý của mỗi người dân Việt Nam, là trách nhiệm của toàn xã hội. Với ý nghĩa sâu sắc ấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN – Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm… trong và ngoài huyện với lòng nhân ái, tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp thiết thực ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” huyện, góp phần chăm lo cho người nghèo; hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán qua các năm (2003 - 2022), MTTQVN huyện phối hợp với Phòng LĐTB&XH vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo… ủng hộ quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp được 221.400 phần quà, tổng trị giá 69.123.600.000 đồng, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp… có quà trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Kết quả thực hiện một số chính sách, dự án giảm nghèo: Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên: Bình xét cho 416 hộ nghèo vay vốn với số vốn 14.632 triệu đồng, trong đó: 184 hộ nghèo DTTS với số vốn 8.046 triệu đồng (bình quân 35 triệu đồng/hộ); 277 hộ cận nghèo với số vốn 10.148 triệu đồng, trong đó 128 hộ cận nghèo DTTS với số vốn 4.349 triệu đồng, (bình quân 36 triệu đồng/hộ); 229 lượt hộ mới thoát nghèo dưới 3 năm với số vốn 8.768 triệu đồng, trong đó 88 hộ DTTS mới thoát nghèo với số vốn 3.810 triệu đồng (bình quân 38 triệu đồng/hộ). Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo: Mua, cấp phát kịp thời thẻ BHYT cho 70.867 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hộ nghèo: 7.944 lượt người; hộ cận nghèo NSNN 100%: 1.632 lượt người; hộ cận nghèo NSNN hỗ trợ 70%: 922 lượt người; DTTS sinh sống tại vùng khó khăn: 30.959 lượt người; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 29.410 lượt người). Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: Thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 6.712 lượt hộ nghèo nhận tiền điện với kinh phí 986.664.000 đồng (49.000đ/hộ/tháng) góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo. Chính sách hỗ trợ giáo dục: Thực hiện Nghị định 86/2015NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2017-2018 cho 83 sinh viên với kinh phí 291.395.000 đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Công tác vận động hỗ trợ giúp hộ nghèo được các cơ quan ban, ngành, UBMTTQVN và các hội đoàn thể, các nhà hảo tâm tích cực ủng hộ giúp đỡ. Qua các cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” và vận động xây dựng 132 căn (116 căn DTTS) với số tiền 6.460.084.000 đồng, chi tiết như sau: UBMTTQVN huyện vận động xây dựng 98 căn với số tiền 4.075.000.000 đồng, trong đó: Nguồn UBMTTQVN tỉnh là 90 căn với kinh phí 3.675.000.000 đồng, nguồn UBMTTQVN huyện là 08 căn với kinh phí 400.000.000 đồng; Hội Chữ thập đỏ vận động xây dựng 06 căn với kinh phí 399.000.000 đồng; Hội LHPN huyện vận động xây dựng 03 căn với kinh phí 226.584.000 đồng; Phòng LĐ-TB&XH và UBND các xã vận động xây dựng 09 căn (trong đó: 07 căn nhà tình thương và 02 căn nhà đại đoàn kết) với kinh phí 532.500.000 đồng; Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, giai đoạn 2) là 16 căn với kinh phí 1.227.000.000 đồng, (trong đó: vốn vay NHCS là 400.000.000 đồng và vốn huy động khác là 827.000.000 đồng). Công tác giải quyết việc làm: Qua các năm giải quyết việc làm cho 6.681 lao động (trong đó: 1880 lao động DTTS) cho các hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài huyện đạt 102,7% so với Nghị quyết HĐND và so với cùng kỳ tăng 281 lao động; quý I/2019 là 1.775 lao động (trong đó: 497 lao động DTTS) đạt 27% Nghị quyết HĐND. UBND huyện phân bổ vốn giải quyết việc làm qua các năm là 4.600.000.000 đồng nguồn vốn thu hồi giải quyết việc làm cho 16 xã, thị trấn, Ngân hàng CSXH đã giải ngân 4.600.000.000 đồng với 176 dự án và giải quyết việc làm cho 185 lao động, trong đó: 87 hộ DTTS giải ngân 950 triệu đồng (trung bình giải ngân 20 triệu – 50 triệu/ 1 lao động).

 
Trong thời gian tới, Bù Đăng tiếp tục phát huy công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, huy động được các nguồn lực to lớn góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay6,002
  • Tháng hiện tại94,199
  • Tổng lượt truy cập1,272,188
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây