Hoạt động của HĐND các cấp đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thứ bảy - 20/01/2024 01:12 96 0
Chiều 18/01/2024, HĐND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh năm 2023 và sơ kết tình hình tổ chức hoạt động HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn.
Thường trực HĐNĐ tỉnh điều hành hội nghị
Thường trực HĐNĐ tỉnh điều hành hội nghị
Báo cáo giữa nhiệm kỳ cho thấy, trong 3 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, HĐND các cấp đã tổ chức 228 kỳ họp chuyên đề, 38 kỳ họp đột xuất; ban hành 5.782 nghị quyết. Các nghị quyết HĐND các cấp đi vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã ra, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.
 
1
Toàn cảnh hội nghị

Tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 201 người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Kết quả việc lấy phiếu sẽ giúp cho người được lấy phiếu nhìn nhận, để tiếp tục phát huy mặt mạnh, có phương hướng khắc phục khuyết điểm, để cống hiến, nâng cao hiệu quả công tác trong những năm tiếp theo.

HĐND các cấp cũng tổ chức tổ chức được 1.954 cuộc tiếp xúc cử tri. Qua các đợt tiếp xúc, HĐND các cấp đã tổng hợp và chuyển 17.383 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND và các cơ quan liên quan đề nghị xem xét, giải quyết. Đến nay, có trên 90% các ý kiến, kiến nghị cử tri được UBND các cấp và các ngành chức năng xem xét, trả lời. Tổ chức 5.336 buổi tiếp với 6.892 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 2.268 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động mạnh của đại dịch Covid-19, nhưng đã đạt được kết quả tích cực, nổi bật. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2023 của tỉnh đạt 8,03%, riêng năm 2023 đạt 8,34%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 trong cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 93,94 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện giai đoạn 2021-2023 là 92.765 tỷ đồng, đạt 50,14% kế hoạch, riêng thu hút đầu tư nước ngoài năm 2023 được 48 dự án với số vốn đăng ký hơn 739 triệu USD, đạt 270% kế hoạch năm. Hết năm 2023, toàn tỉnh có 80/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 93% kế hoạch, có 3/11 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 50,25% trường đạt chuẩn quốc gia; bình quân mỗi năm Bình Phước giảm 2.290 hộ nghèo…

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường tiếp tục được quan tâm, các chính sách hỗ trợ người dân được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số đạt kết quả tích cực, cải thiện thứ hạng đáng kể qua từng năm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại được quan tâm, mở rộng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động HĐND các cấp thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, như: cơ cấu tổ chức dù đảm bảo đúng quy định nhưng các vị trí chủ chốt của HĐND cấp cơ sở còn thiếu ổn định. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn còn chưa sôi động; hoạt động giám sát chuyên chưa nhiều,...

 
2
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là những đóng góp rất quan trọng của HĐND và UBND các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong thời gian tới HĐND các cấp cần bám sát các nghị quyết của Đảng, thường xuyên đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên họp; phát huy hơn nữa chức năng giám sát của HĐND, không chỉ giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, mà cần tăng cường giám sát việc triển khai nghị quyết tại các địa phương, sở, ngành để kịp thời phát hiện những bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

HĐND các cấp cần chú trọng tập trung giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đề ra. Tăng cường giám sát, theo dõi thực hiện các chủ trương, chính sách để kịp thời phát hiện những bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; tăng cường hoạt động giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước tại địa phương; đồng thời hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 
4
Đ/c Huỳnh Thị Hằng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đề nghị HĐND các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các luật và văn bản hướng dẫn hoạt động của HĐND; thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, chính sách về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND các cấp nửa nhiệm kỳ còn lại là rất nặng nề. Với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nghiên cứu các ý kiến tham luận tại hội nghị; nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ và phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tiếp tục đề ra giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Trong thời gian tới, đề nghị HĐND các cấp cần quan tâm tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các luật và văn bản hướng dẫn hoạt động của HĐND; thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, chính sách về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; về xây dựng và tổ chức, hoạt động của HĐND, để cụ thể hóa trong hoạt động của HĐND.

Thứ hai, Thường trực HĐND các cấp thực hiện tốt báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cùng cấp trong nghị quyết của HĐND.

Thứ ba, chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND theo đúng quy định của pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND; nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND; nâng cao chất lượng các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp HĐND.

Thứ tư, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát hàng năm. Nâng cao chất lượng giám sát, thực hiện chuẩn hóa quy trình giám sát, nâng cao chất lượng kiến nghị sau giám sát. Nghiên cứu giải pháp thực hiện các quy định về giám sát của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND.

Thứ năm, Thường trực HĐND các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo điều hòa, phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND; tổ chức hiệu quả các cuộc họp Thường trực HĐND; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri.

Thứ sáu, quan tâm, thực hiện công tác quy hoạch đại biểu HĐND chuyên trách, sớm xây dựng cơ cấu, phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ tiếp theo 2026 – 2031 theo quy định, thể hiện rõ vai trò của HĐND trong việc chuẩn bị nhân sự cho HĐND khóa mới.

Thứ bẩy, đề nghị UBND tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động số 17-CT/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra.
Thực hiện tốt hơn nữa việc phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND và điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND đạt kết quả cao nhất.

Nguồn tin: Khắc Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay657
  • Tháng hiện tại47,532
  • Tổng lượt truy cập1,451,755
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây