Bình Phước: phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số.

Chủ nhật - 14/01/2024 20:15 476 0
Phát huy vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng xung kích cách mạng, lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn - Hội toàn tỉnh đã luôn chủ động, tích cực nghiên cứu, thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, phù hợp với xu thế của xã hội.
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ và Bí thư Tỉnh đoàn Trần Hoàng Trực trao cờ thi đua cho 5 đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ và Bí thư Tỉnh đoàn Trần Hoàng Trực trao cờ thi đua cho 5 đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và triển khai Kết luận số 390-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Kết luận 390), ngày 20/7/2022 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng và ban hành Đề án “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án), trong đó xác định rõ “Chuyển đổi nhận thức là vai trò quyết định, nhân dân là trung tâm, bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có Đoàn thanh niên là yếu tố đảm bảo sự thành công của Đề án”. Đồng thời chỉ đạo 100% huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc ban hành văn bản triển khai, thực hiện Đề án.   

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án và Kết luận 390, trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị nhằm chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Đoàn và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tỉnh Đoàn đã thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm đề án chuyển đổi số xã hội tỉnh, Ban Chỉ huy đội thanh niên tình nguyện về chuyển đổi số cấp tỉnh chỉ đạo 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thành lập Đội thanh niên tình nguyện về chuyển đổi số xã hội, đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và 2023, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 57 lớp tập huấn với nhiều chuyên đề như: “Chuyển đổi số trong thanh niên”, “Công tác chuyển đổi số và nhận thức của thanh niên về chuyển đổi số”, “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên, doanh nghiệp ”, “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới nâng cao”, Tập huấn khởi nghiệp với sàn thương mại điện tử; tập huấn trực tuyến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển kỹ năng số cho thanh niên”; tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và khuyến khích thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh;... cho hơn 14.000 đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp tham gia. Tổ chức được 134 hoạt động liên quan đến chuyển đổi số thu hút gần 8.730 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ban hành Kế hoạch số 57-KH/TĐTN-BPT ngày 14/7/2023 về việc tổ chức hành trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thanh niên Bình Phước giai đoạn 2023 - 2025.  Hành trình được tổ chức với các nội dung trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng số với các lớp tập huấn các kỹ năng cơ bản và tiếp cận công cụ trí tuệ nhân tạo và các lớp tập huấn chuyên sâu cho ĐVTN; Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực AI; Lựa chọn các dự án chất lượng - tiềm năng để hỗ trợ phát triển. Hỗ trợ bố trí việc làm cho các ĐVTN có năng lực về các ứng dụng AI và kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của ĐVTN.

Tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển kỹ năng số cho thanh niên” tại 21 điểm cầu cấp huyện, hơn 110 điểm cầu cấp cơ sở thông qua phần mềm Zoom. Phối hợp tổ chức 02 buổi tập huấn trực tuyến cơ bản và chuyên sâu về ứng dụng AI về lĩnh vực đồ họa, thiết kế với các chuyên gia trong và ngoài nước. Phát động 02 đợt Minigame “Mỗi đoàn viên thanh niên - Một trợ lý ảo” thu hút hơn 10.000 ĐVTN tại 111 Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đồng loạt tổ chức ra quân 11 “Ngày thứ Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 15.800 người dân với sự tham gia của gần 5.200 đoàn viên, thanh niên nhằm hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký, thao tác, thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính công. Ngày Thanh niên với chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến khối hành chính sự nghiệp năm 2023 với những nội dung như: Ra quân hướng dẫn cài đặt sổ tay Đảng viên; hướng dẫn truy cập cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh; hỗ trợ tạo tài khoản và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công; hỗ trợ thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến,... cho hơn 8.140 lượt người dân thu hút hơn 1.400 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh tham gia.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thu hút gần 2.200 lượt đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh tham gia. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện các công trình chuyển đổi như: Thị đoàn Chơn Thành ra mắt sách điện tử Lịch sử Đảng bộ và thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số Thị xã gồm có 23 thành viên; Thị Đoàn Bình Long thực hiện Công trình chuyển đổi số của Đoàn: Ebook (Sách điện tử) - Cuốn sách lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bình Long 1931 - 2021; Công trình Mã QR hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 06 xã, phường và thị xã; Công trình số hóa thông tin bằng mã QR Đền thờ vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng; Thực hiện 34 tuyến đường camera an ninh với chiều dài 32,46km và 340 mắt camera tại các điểm, chốt an ninh với tổng kinh phí 2,01 tỷ đồng. Số hoá 10/24 sản phm OCOP của thanh niên; tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn…

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số theo Nghị quyết và kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề ra những giải pháp cơ bản như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kết luận số 390-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đảm bảo các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 57-QĐ/TĐTN-BPT ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Hai là, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, thanh thiếu nhi; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của người dân, đoàn viên thanh niên trong việc tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Tuyên truyền để người dân, đoàn viên thanh niên hiểu rõ về nội hàm, vai trò của thuật ngữ chuyển đổi số để áp dụng phù hợp, sáng tạo trong công việc, lao động sản xuất.

Ba là, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật, tập huấn chuyển đổi số trên các lĩnh vực như: nông thôn mới, khởi nghiệp... cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và nhân dân nhằm nâng cao kiến thức, trình độ về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số.
Bốn là, chủ động tham mưu tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình, buổi thăm quan, học tập kinh nghiệm về việc ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp cho đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên khởi nghiệp. Tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng các công trình nhằm thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay813
  • Tháng hiện tại47,688
  • Tổng lượt truy cập1,451,911
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây