Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển của doanh nghiệp

Thứ sáu - 26/11/2021 02:36 309 0
Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, góp phần ổn định sản xuất, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
UV.BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh và UV.BCH Tỉnh ủy,  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang tặng quà cho công nhân lao động khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
UV.BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh và UV.BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang tặng quà cho công nhân lao động khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
Các cấp Công đoàn đã chủ động và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn bằng việc xây dựng các chương trình phối hợp với ngành Lao động, thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Thuế, Công an, Mặt trận Tổ quốc…; chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi một số điều Luật Công đoàn và nhiều chính sách của Trung ương, địa phương liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động và tổ chức Công đoàn.
2 3
Thanh niên công nhân Công ty TNHH Infac Vina nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể” giai đoạn 2019-2023 và có nhiều giải pháp để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn thương lượng với người sử dụng lao động trong các cuộc đối thoại để ký kết các thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động. Đến nay có 212/258 (60%) doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn có thỏa ước lao động tập thể.

Tập trung nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định. Kết quả có 70,3% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động được duy trì, tác động tích cực đến ý thực chấp hành pháp luật. Công đoàn các cấp đã tư vấn cho 6.340 trường hợp về quy định Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ việc, quy định nâng lương định kỳ,… được giải đáp kịp thời. Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn Công ty Cao su tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động cho 1.238 đoàn viên, người lao động.

Tích cực, chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp bằng việc ban hành Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội; tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức, nâng cao công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, lãn công cho lực lượng cán bộ Công đoàn nòng cốt tại các Công đoàn khu công nghiệp năm 2020; tham gia giải quyết 13 vụ ngừng việc tập thể.

Trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19, Công đoàn đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tham gia hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Các cấp Công đoàn đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị chính sách cho người lao động và tham mưu kế hoạch,  phương án tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh, thành lập các Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp (402 doanh nghiệp với 1.077 thành viên); phối hợp tham gia các Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác giám sát, phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW tiếp tục được phát huy hiệu quả, nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động được các cấp Công đoàn đưa vào nội dung giám sát hàng năm. Từ năm 2019 đến nay, Liên đoàn lao động tỉnh đã chủ trì 04 cuộc giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động, về quản lý, xử lý chất thải công nghiệp trong các doanh nghiệp, về an toàn vệ sinh lao động tại 33 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các cấp Công đoàn tham gia đoàn kiểm tra liên nghành về thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại 561 đơn vị, doanh nghiệp; tham gia phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 (theo Nghị quyết 42, 68, 116 của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh).

Các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động chăm lo cho 342.129 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,… với tổng số tiền trên 123 tỷ đồng trong các dịp Tết nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng vệ sinh an toàn lao động,… đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ trực tiếp từ nguồn tài chính Công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 hơn 9 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phúc lợi đoàn viên, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm các đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; ký kết thỏa thuận hợp tác với 11 đối tác để có thêm nhiều phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục duy trì nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số vốn 970 triệu đồng cho 42 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay; hỗ trợ xây 72 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, sửa chữa 03 căn nhà cho 75 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 2 tỷ 980 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về giám sát thực hiện chất lượng bữa ăn ca cho người lao động tại các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu công nghiệp đưa nội dung bữa ăn ca của người lao động vào nội dung đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao thể trạng, sức khỏe cho người lao động. Đến nay, có 241/330 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn có bữa ăn ca từ 15.000 đ/suất trở lên đảm bảo theo quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không sảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, có một số doanh nghiệp không tổ chức ăn ca mà hỗ trợ một phần kinh phí cho người lao động hàng tháng.

Có thể nói, qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tích cực vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở cũng như công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, tiến bộ trong các doanh nghiệp, tạo sự gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Góp phần ổn định sản xuất, phát huy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nguồn tin: Đoàn Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,508
  • Tổng lượt truy cập1,398,571
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây