Một số kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”

Thứ bảy - 17/07/2021 04:17 511 0
Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”(gọi tắt là Đề án 1217).Qua 03 năm thực hiện Đề án, nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, MTTQ, đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định Quốc phòng – an ninh. Các phong trào ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất, chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn ngày càng sát với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển ngành chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển ngành chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030
Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm đến hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, đánh giá cao vai trò của MTTQ, các đoàn thể. Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp chính quyền và các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, môi trường và các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp về đất đai. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân. Đến nay nhiều vụ việc cơ bản đã được giải quyết xong và cũng đã tiến hành vận động các đối tượng liên quan đến những vụ việc khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, kéo dài nghiêm túc thi hành các kết luận đã có hiệu lực pháp luật.
 

Chính quyền các cấp đã chú trọng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác dân vận. Trong thời gian qua, UBND các cấp đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết những vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đặc biệt, việc thực hiện hiệu quả mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh là một bước tiến quan trọng, thực chất trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Từ năm 2018 đã thực hiện mô hình 4 “ tại chỗ, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, hầu hết các thủ tục được rút ngắn khoảng 30% thời gian; Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác cải cách hành chính được tăng cường; hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Trung tâm hành chính công ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân; tỷ lệ giải quyết đơn trung bình hàng năm đạt trên 90%; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nhất là đối thoại để giải quyết xử lý những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu nại, đền bù giải tỏa; phối hợp thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, nhất là các dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới.... Từ đó các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Vì người nghèo” thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã, phường, thị trấn có sự chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt động, nhất là đã tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ trương về xây dựng nông thôn mới nâng cao…Thực hiện tốt các nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên giao; thường xuyên nắm tình hình đời sống, sản xuất và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tăng cường các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, thị, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các mô hình, điển hình Dân vận khéo, cách làm hiệu quả trong công tác vận động quần chúng. Hiện nay, đã xây dựng được hơn 100 mô hình, điển hình kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đem lại thu nhập cao; nhân rộng được hơn 1.639 mô hình, điển hình Dân vận khéo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, chất lượng đoàn viên, hội viên; quan tâm xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt, cốt cán; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo” (Trong 03 năm, MTTQVN các cấp đã vận động được 219.430 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng 1.905 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 137.798 triệu đồng; sửa chữa 533 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 11.190 triệu đồng; ngoài ra, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tặng quà tết cho người nghèo… trị giá 29,545 tỷ đồng (cụ thể như: hỗ trợ 125 con bò giống, trị giá 1,875 tỷ đồng; hỗ trợ 330 triệu đồng cho 55 hộ dân khu vực biên giới mua dê giống phát triển kinh tế; tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách,…); Vận động hộ khá giúp đỡ 3.450 hộ khó khăn cho vay không lấy lãi về tiền mặt, hỗ trợ nhau về ngày công lao động, hỗ trợ về cây, con giống… được trên 3,8 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm và nhân dân giúp đỡ cho 6.860 trường hợp khó khăn, hộ nghèo, nạn nhân chất độc dam cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ mồ côi với tổng trị giá trên 03 tỷ đồng. Tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 4.870 lượt người với tổng giá trị 696 triệu đồng); Tiếp tục thực hiện mục tiêu “mỗi đoàn  thể đảm nhận một chương trình mục tiêu”; đăng ký tham gia phần việc thực hiện xây dựng 1000km đường giao thông nông thôn, xóa 1000 hộ nghèo dân tộc thiểu số; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; Cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo” do MTTQVN chủ trì được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục phát huy bản chất Bội đội cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng và chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ, duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”; Hội Nông dân đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, vận động nhiều nguồn lực nhằm giúp hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế; Hoạt động của Đoàn thanh niên đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thanh niên. Tập trung nguồn lực thực hiện phong trào “Tuổi trẻ tỉnh Bình Phước chung tay xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, tăng thu nhập; Thực hiện có hiệu quả các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Có thể nói công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1217 của Tỉnh ủy được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. Mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án được cụ thể hóa thành các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của các cấp ủy đảng được tăng cường ngày càng sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chính quyền và các cơ quan nhà nước đã quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp được kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

Nguồn tin: Đoàn Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây