NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021

Thứ năm - 24/12/2020 03:36 527 0
Trong năm 2020, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng công khai, minh bạch và có nhiều đổi mới tiến bộ hơn. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng được các cấp ủy đảng quan tâm tâm, đã xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, nhất là trong việc triển khai nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khóa XII).
Bình phước vận hành hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử nhằm nâng cải cách thủ tục hành chính: nguồn báo Bình Phước Online
Bình phước vận hành hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử nhằm nâng cải cách thủ tục hành chính: nguồn báo Bình Phước Online
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa và công khai minh bạch; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, quyền lợi của nhân dân được chăm lo và đảm bảo tốt hơn; công tác giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021 như sau:

Một là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; phong trào thi đua “Dân vn khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình giảm nghèo bền vững.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với phát triển kinh tế xã hội, xóa 1.000 hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120 –KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ba là: Triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật, tập trung 06 nội dung: Tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn công tác bầu cử; Tham gia thành lập các Tổ phụ trách bầu cử; Tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; Giám sát và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tuyên truyền, vận động nhân dân trong cuộc bầu cử.

Bốn là: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TU ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành; Quyết định 780-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như việc thực hiện Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua việc tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân.

Năm là: Các Sở ban, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chính quyền các cấp, của cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Sáu là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ và của cơ quan Thanh tra các cấp theo kế hoạch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và các vấn đề dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn tin: Tấn Nhu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây