BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2024

Thứ năm - 11/01/2024 17:55 136 0
Ngày 11/01/2024, Lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đồng Chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đ/c Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đồng Chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ma Ly Phước - Phó Trưởng Ban Thường trực - Bí thư chi bộ; Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng ban - Chủ tịch Công đoàn cơ quan; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trong năm 2023, tình hình trong nước và trên thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro về cả kinh tế, chính trị, xã hội tác động trên quy mô toàn cầu là những khó khăn chủ yếu đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ta, phải vượt qua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra dù khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy đảng; sự quản lý điều hành hiệu quả của chính quyền các cấp và đặc biệt là sự vào cuộc kịp thời của hệ thống ngành Dân vận từ tỉnh đến cơ sở…tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh từng bước được phục hồi phát triển.

  Riêng ngành dân vận các cấp trong tỉnh, trong đó có Ban Dân vận Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc Chương trình công tác năm 2023 với những thành tích nổi bật được Ban Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao.

Với những thành tích rất đáng tự hào đó đã khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối nhiệm vụ chính trị của Dân vận; tạo niềm tin và khí thế mới cho cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống Dân vận các cấp trong toàn tỉnh. Điều đó đã và đang là cơ sở giúp cho những cán bộ làm công tác dân vận có cơ hội thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn, tâm huyết của mình để được cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác Dân vận. Chính vì vậy hiện nay, vị thế vai trò chỉ đạo, điều hành của hệ thống Dân vận trong toàn tỉnh được nâng cao, được Tỉnh ủy tin tưởng, tín nhiệm giao nhiều trọng trách khó để thực hiện. Kết quả này cũng là sự phấn đấu, đóng góp nỗ lực của toàn hệ thống Dân vận trong tỉnh, của CBCC và người lao động của cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy và là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, của ngành dân vận, của công đoàn cấp trên đối với công tác Dân vận.

Hội nghị cán bộ công chức là diễn đàn dân chủ cơ sở để cán bộ, công chức cơ quan tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan, phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi CBCC, nhân viên, người lao động nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong việc thực hiện chức trách, phận sự của một cán bộ, công chức đối với việc đảm bảo các quy định, nguyên tắc của một cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc bảo vệ giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở tại đơn vị.

Để Hội nghị thực sự dân chủ và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức cơ quan, đồng chí Lê Thị Xuân Trang đề nghị mỗi CBCC, nhân viên và người lao động luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tham gia ý kiến thẳng thắn, cởi mở, có chất lượng với tinh thần xây dựng để cùng phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn của công tác Dân vận cũng như nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm, Hội nghị cán bộ công chức năm 2024 đã bàn bạc, thảo luận và thông qua các báo cáo. Đặc biệt Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu thi đua cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2024. Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến góp ý, đây cũng là dịp để lãnh đạo cơ quan lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức và người lao động cơ quan.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Xuân Trang nhấn mạnh: dự báo năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro về cả kinh tế, chính trị, xã hội, tác động trên quy mô toàn cầu. Tình hình trong nước, việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn cũng còn tiềm ẩn những rủi ro…là những khó khăn chủ yếu đòi hỏi toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh ta phải vượt qua, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chính vì vậy, nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2024 là hết sức nặng nề. Do vậy, đòi hỏi sự cố gắng, nổ lực, chủ động, sáng tạo của từng cá nhân trong cơ quan nói riêng và tập thể cơ quan nói chung.

Với cương vị người đứng đầu cơ quan, đồng chí Lê Thị Xuân Trang đề nghị toàn thể cán bộ công chức và người lao động cơ quan thực hiện tốt một số nội dung sau trong năm nay:

Thứ nhất: Từng cá nhân cần tích cực học hỏi, nghiên cứu tài liệu để nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác chuyên môn. Từng lĩnh vực chuyên môn ngay từ đầu năm cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể có trọng tâm, trọng điểm của lĩnh vực mình để triển khai nhiệm vụ trong năm 2024; phân công trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể để định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng tham mưu và bình xét thi đua cán bộ, công chức và người lao động theo từng quý.

Bên cạnh đó, từng cá nhân và lĩnh vực phải chủ động học hỏi, nghiên cứu cách làm hay, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền; tích cực áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo và vận động, tuyên truyền.

Thứ hai: Khẩn trương ban hành văn bản vận động và tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Giáp Thìn năm 2024 nhằm chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh với phương châm người người có Tết, nhà nhà đón Tết - không để bất cứ một người dân nào trên địa bàn tỉnh bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba: Cán bộ công chức cơ quan Ban Dân vận tỉnh cần mạnh dạn hơn trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, hạn chế trong công tác Dân vận; tránh để cùng một khó khăn, hạn chế cứ tồn đọng trong nhiều năm.

Thứ tư: Các phòng Chuyên môn phụ trách địa bàn và các lĩnh vực chuyên môn cần tiếp tục phối hợp, rà soát nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm: Toàn thể cán bộ công chức và người lao động phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì phong trào chung của cơ quan, có tinh thần vượt khó, hòa đồng với đồng nghiệp, tất cả luôn đoàn kết tạo thành 01 khối thống nhất với sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần nêu gương và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu: Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, văn hóa công sở, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy chấp hành nghiêm các nội dung đã ký kết do BCH Công đoàn phát động năm 2024, quyết tâm không để cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Nhân dịp trước thềm năm mới - xuân Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh ủy gửi lời chúc đến đại biểu cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động cơ quan năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc!
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:                      
1
                                                               
2
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay762
  • Tháng hiện tại47,637
  • Tổng lượt truy cập1,451,860
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây