BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023 VÀ KÝ KẾT THI ĐUA NĂM 2024

Thứ bảy - 13/01/2024 08:00 62 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 151-KH/BDVTU ngày 21/12/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước. Sáng ngày 12/01/2024, tại Hội trường huyện ủy Phú Riềng, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với huyện ủy Phú Riềng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, BCĐ QCDC, VĐQCLN, các chương trình phối hợp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Soài - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phú Riềng, Chủ trì Hội nghị.
Thành phần dự hội nghị gồm có:  Trung ương: đồng chí Cao Hồng Hưng - Phó Vụ trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận TW tại TP.HCM (T78); Đại tá Lại Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16. Về phía Thường trực Tỉnh ủy có: đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cấp tỉnh: đại điện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế, Sở NNPTNT, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, Thanh Tra tỉnh, Đoàn kinh tế QP778, lãnh đạo LLVT tỉnh, cán bộ phụ trách công tác dân vận của các đơn vị LLVT tỉnh; Ban bảo vệ CSSK Cán bộ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy; các cơ quan Báo, Đài PTTH tỉnh. Cấp huyện, thị, thành phố và tương đương: Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, UBND các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Xuân Trang cho rằng: năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Hội đồng nhân dân đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, ban hành 71 Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực được cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện tốt các chủ trương phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, các chính sách đảm bảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm.
Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn cột mốc biên cương, các đợt dân vận đặc biệt góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được đảng giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy trong thực hiện Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy. Công tác phối hợp nắm tình hình Nhân dân được đổi mới một cách căn bản, toàn diện, đồng bộ theo tinh thần Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy. Các mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân rộng và phát huy hiệu quả và thực sự lan tỏa thông qua Hội thi “Dân vận khéo” toàn tỉnh.
Việc thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh đã phát huy tốt chức năng tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Hoạt động của Ban vận động quần chúng Liên ngành được duy trì và phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân.
Năm 2024, là năm về đích với nhiều nhiệm vụ và yêu cầu phải nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong bối cảnh năm 2024: Tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và kinh tế nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Công tác dân vận cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, quan tâm phát triển và nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận, thảo luận trao đổi kinh nghiệm và giải pháp cũng như kiến nghị, đề xuất, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Xuân Trang khẳng định: lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy xin nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong năm 2024.
Bên cạnh những thành tích, công tác dân vận cũng còn những mặt hạn chế, đó là: Một số cấp uỷ Đảng, Chính quyền chưa quan tâm đầy đủ công tác dân vận, chưa đầu tư thoả đáng công sức cho công tác dân vận, cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác dân vận chính quyền còn những khó khăn, hạn chế: Việc đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm, chưa đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân. Một số địa phương công tác nắm tình hình các loại tội phạm như tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm lừa đảo trên không gian mạng...còn những hạn chế; hiệu quả tổ chức thực hiện ch­ương trình phối hợp ở một số đơn vị cơ sở ch­ưa cao. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số đơn vị địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trao đổi thông tin giữa các cơ quan phối hợp chưa được thường xuyên. Công tác báo cáo của một số cơ quan, đoàn thể về Cơ quan thường trực Ban Vận động quần chúng liên ngành còn chậm. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch 93-KH/TU ngày 25/6/2022 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tỉnh hình mới” giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh ủy còn chậm, một số đơn vị chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện như Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh…
Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Thị Xuân Trang đề nghị hệ thống làm công tác dân vận cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.
Thứ hai: Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22 -CT/TU. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Hàng quý tổ chức Hội nghị giao ban nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền để xử lý các vấn đề, các sự vụ, sự việc, tình huống ngay từ thời điểm, từ nơi phát sinh, không để bị động, bất ngờ, không để các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng các vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.
Thứ ba: Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; thường xuyên thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán vùng có đạo. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thứ tư: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền theo tinh thần Chỉ thị số 33, gắn với thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, các vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn toàn tỉnh.
Thứ năm: Tham mưu Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029), Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, tăng cường công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" và Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân.
Thứ sáu: Tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024).
Thứ bảy: Tăng cường thực hiện hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC tỉnh, BCĐ công tác tôn giáo tỉnh, BCĐ vận động quần chúng liên ngành, BCĐ mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, các chương trình phối hợp năm 2024. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 17-CTr/TU và Kế hoạch 93-KH/TU của Tỉnh ủy.
Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘‘Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công“. Đồng chí Lê Thị Xuân Trang tin tưởng rằng, bằng sự quyết tâm và tinh thần sáng tạo của cả hệ thống chính trị, ngành dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2024 trong hệ thống ngành Dân vận; ký kết Chương trình giữa Ban Dân vận và LLVT tỉnh năm 2024; ký kết chương trình phối hợp của BCĐ quần chúng liên ngành tỉnh.
Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị tổng kết, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện, thị và thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh, các đại biểu dự Hội nghị cùng lãnh đạo huyện ủy Phú Riềng đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và điều đó đã trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Cùng đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng, mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”./
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10

 

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,437
  • Tổng lượt truy cập1,107,571
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây