BÙ GIA MẬP: Ban Dân vận Huyện ủy nắm tình hình, hoạt động của Tổ Dân vận thôn, ấp năm 2023.

Thứ sáu - 17/03/2023 19:41 350 0
Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/BDVHU, ngày 06/02/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc đi cơ sở nắm tình hình, hoạt động của tổ Dân vận thôn, ấp năm 2023; để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như hoạt động của các tổ dân vận thôn, ấp và kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày 16/3/2023, Ban Dân vận phối hợp với MTTQ VN và các Đoàn thể huyện đã đến nắm tình hình hoạt động của tổ Dân vận thuộc thôn Bù Ka và Bù Xia xã Đak Ơ.
BÙ GIA MẬP: Ban Dân vận Huyện ủy nắm tình hình, hoạt động của Tổ Dân vận thôn, ấp năm 2023.
  Dự  buổi khảo sát  có ông Nguyễn Xuân Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các ông bà là Lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo MTTQVN và các Đoàn thể huyện. Về phía xã có bà Trịnh Thị Thu Phương – Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận, Đại diện lãnh đạo MTTQ và các Đoàn thể xã Đak Ơ, thành viên tổ Dân vận các thôn thôn Bù Ka và Bù Xia.

Tại buổi làm việc đoàn đã nghe đại diện các tổ Dân vận báo cáo về công tác nắm bắt hoạt động của các tổ Dân vận thời gian qua. Báo cáo cho thấy cuộc sống và thu nhập bà con chủ yếu dựa vào các loại cây trồng lâu năm như: hồ tiêu, điều, cao su, cà phê,… theo mùa vụ. Tình hình ANTT trên địa bàn thôn được giữ vững ổn định, các lực lượng Tổ An ninh tự quản, công an viên, tổ dân quân cơ động thường xuyên nắm tình hình, tuần tra và phối hợp các lực lượng phối hợp tuần tra giữa gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đoàn viên, hội viên của các chi hội, đoàn thể và nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phát động. Các tầng lớp nhân dân trong thôn đồng thuận cao với nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, các chính sách của Đảng, nhà nước, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội được Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả như: xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế,…

Công tác củng cố, kiện toàn Tổ dân vận thường xuyên được kiện toàn, nhất là sau đại hội chi bộ, bầu cử Trưởng thôn và sau đại hội các chi hội đoàn thể ở thôn. Định kỳ, tổ Dân vận thôn tổ chức họp hoặc bất thường, tham gia họp Chi bộ mở rộng theo yêu cầu công việc của thôn và nhiệm vụ trên giao. Tại các cuộc họp tổ Dân vân đã thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN của thôn và triển khai quán triệt Nghị quyết của Chi bộ, các văn bản kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, khối Dân vận xã. Ngoài ra, trao đổi những kinh nghiệm trong việc học tập, sinh hoạt hàng ngày trong tăng gia sản xuất, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, những tâm tư nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, kịp thời phản ánh với Chi bộ, khối Dân vận có biện pháp giải quyết kịp thời.

Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể thôn hoạt động tích cực, hiệu quả, đã có nhiều cố gắng, từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chương trình do hội cấp trên phát động. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo, gương người tốt, việc tốt ở địa phương luôn được các Chi hội chú trọng. Từ đó, có nhiều tổ sản xuất thường xuyên hoạt động đổi ngày công trong tăng gia sản xuất, cho vay mượn không lấy lãi. Nhiều gương người tốt việc tốt như gia đình ông Thân Văn Thiên, gia đình ông Lâm Ngọc Toàn, gia đình ông bà Bảy Vân ở thôn Bù Xia đã  có những đóng góp, tích cực tham gia công tác cộng đồng, thường xuyên hỗ trợ Ban điều hành thôn thực hiện các công việc tại địa thôn như: tặng quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ Tết và dịch bệnh Covid-19.  Ngoài ra, cán bộ và ban điều hành thôn giao nhiệm vụ cho mỗi ngành, đoàn thể thôn thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao và chi bộ giao phó.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động và kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, luôn bám sát các chủ trương Nghị quyết của cấp ủy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, quán triệt đầy đủ kịp thời đến các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động người dân hiến đất, hiến cây trồng để giải tỏa hành lang, lộ giới, vệ sinh môi trường, đường làng ngỏ xóm. Tuyên truyền nhân dân tham gia các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội – xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống mới, xây dựng khu dân cư gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 97% gia đình đạt gia đình văn hóa và nhiều năm liền được các cấp trên công nhận khu dân cư văn hóa. Đồng thời, phổ biến kịp thời rộng rãi các chủ trương chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến các tầng lớp nhân dân biết thông qua các buổi tiếp xúc cử tri (trước và sau kỳ họp HĐND xã), thông qua các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với nhân dân, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể thôn. Việc nhận dân tham gia bình xét hộ nghèo, các đối tượng vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng nhà tình thương luôn được các Chi hội quan tâm.

 Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng quy chế hoạt động và hoạt động theo quy chế, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đề ra nghị quyết hàng tháng, cả năm đầy đủ, kịp thời, có nghị quyết chuyên đề, nội dung nghị quyết sát đúng tình hình cơ sở và mỗi đảng viên trong chi bộ được phân công nhiệm vụ; thực hiện tốt việc rà soát công tác bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đảng viên, công tác quy hoạch nguồn, kết nạp đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành chính quyền ở thôn có hiệu quả theo đúng pháp luật, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa thôn Trưởng, các ngành, đoàn thể thôn tạo thuận lợi giải quyết nhu cầu chính đáng cho nhân dân; không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, phiền hà nhân dân. Công tác tuyên truyền vận động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn bền vững, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp: Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt nhân dân được áp dụng có hiệu quả, hiện thôn có 06 hộ dân tham gia thành viên Hợp tác xã sầu riêng sạch.

Bên cạnh những mặt đã làm được, hoạt động của các tổ Dân vận ở thôn Bù Xia, Bù Ka xã Đak Ơ còn mọt số tồn tại như: Tình trạng mất cắp vặt vẫn còn xảy ra.  Việc thu hút, phát triển đoàn viên, hội viên vào các tổ chức hội, đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được hội viên tham gia vào hội. Công tác sinh hoạt ơ các Chi hội chưa đều. Việc xóa bỏ phong tục, tập quán trong việc cưới hỏi, ma chay, lễ hội lãng phí, lạc hậu thực hiện chưa hiệu quả. Vẫn còn người dân vi phậm tệ nạn xã hội, an toàn giao thông......

Sau khi nghe tổ Dân vận báo cáo tình hình hoạt động của tổ cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các nội dung theo quy định. Các đại biểu dự buổi làm việc bày tỏ sự vui mừng khi được trao đổi rất chân tình với các thành viên trong tổ của huyện. Bên cạnh đó, một số ý kiến kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng Nông thôn mới, kinh phí hoạt động của tổ Dân vận, việc làm của các con em sau khi tốt nghiệp.......Tất cả các ý kiến của các thành viên tổ Dân vận đã được đại diện MTTQ VN, các Đoàn thể xã và huyện giải đáp, tư vấn tháo gỡ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc ông Nguyễn Xuân Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch MTTQVN huyện đánh giá cao những  nỗ lực của khối Dân vận xã Đak Ơ và hoạt dộng của các tổ Dân vận thôn Bù Ka và Bù Xia. Bên cạnh đó, ông đề nghị các tổ Dân vận hoạt động tích cực hơn, tiếp tục vận động Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động xây dựng nông thôn mới, phát hiện và nhân rộng các mô hình “ Dân vận khéo”. Làm tốt công tác phát triển hội viên, tham gia tốt hội thi Dân vận khéo. Đồng thời tuyên truyền chính xác các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương,  tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động Đoàn viện, Hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp xây dựng các công trình để xã về đích Nông thôn mới trong năm 2023./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:

                        


          

 

Nguồn tin: Hữu Khoái – BDV Huyện ủy Bù Gia Mập.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay4,912
  • Tháng hiện tại79,093
  • Tổng lượt truy cập1,257,082
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây