Bình Phước: Một số kết quả nổi bật công tác Dân vận của chính quyền quý 1/2023.

Thứ sáu - 17/03/2023 22:46 1.063 0
Quý I/2023, UBND các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực, đảm bảo kinh tế phát triển, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng trợ cấp xã hội có điều kiện vui xuân đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được các địa phương quan tâm thực hiện tốt.
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành họp xem xét chuẩn bị cho hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành họp xem xét chuẩn bị cho hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU- BCSĐUBND về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp số 27-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 12/01/2023 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Thông qua ký kết nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, căn cứ vào các kết luận, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, trong đó xây dựng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề ra 93 danh mục nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023; thành lập 03 tổ rà soát về công tác tổ chức cán bộ, về đầu tư công và công tác quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2020 đến nay; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ban hành 2 đề án tái cơ cấu toàn diện phát triển ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án quản lý, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; lĩnh vực quản lý xã hội luôn được quan tâm kịp thời, đang quản lý và nuôi dưỡng tập trung 63 đối tượng; thường xuyên khám sức khỏe, tích cực điều trị, chăm sóc cho đối tượng có sức khỏe yếu và kiểm tra, theo dõi sát sao sức khỏe các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, chia sẽ các thông tin liên quan đến công tác dân tộc, các lễ hội, tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình cá nhân điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy, thực hiện bình xét 50 đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền; phối hợp thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; giải quyết đất ở cho 48 hộ; giải quyết nhà ở cho 629 hộ (xây dựng mới nhà ở là 431 hộ và sửa chữa nhà ở là 198 hộ); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 04 công trình; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Tỉnh đã triển khai thông tin tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24-2-2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023, với một số mục tiêu cụ thể như: về hạ tầng số, 70% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 70% hộ gia đình được phủ mạng internet băng thông rộng cáp quang; 100% dân số được phủ sóng bởi mạng di động; về chính quyền số, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt 60%; tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) cấp tỉnh đạt 100%, cấp huyện đạt 95%, cấp xã đạt 80%. Đối với kinh tế số, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 60%. Về xã hội số, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng “Binhphuoc today” đạt 70%; tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 30% trở lên; tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 20%...Tất cả với mục tiêu là xây dựng, hình thành nền công vụ liêm chính, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là một nội dung rất quan trọng, được Tỉnh ủy đã cụ thể bằng Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong quý I/2023, Ban tiếp công dân tỉnh đã đón tiếp 97 lượt tiếp, với 136 lượt người (có 02 đoàn đông người), trong đó: lãnh đạo tỉnh tiếp công dân 10 kỳ, với 33 lượt tiếp, với 51 lượt người, cụ thể: Bí thư Tỉnh ủy tiếp 02 kỳ: 04 lượt người, 04 lượt tiếp; TT.Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 03 kỳ: 11 lượt tiếp, 29 lượt người; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 03 kỳ: 11 lượt tiếp, 11 lượt người; Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Thanh tra tỉnh tiếp 02 kỳ: 03 lượt tiếp; 03 lượt người; Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên: 63 lượt tiếp, với 85 lượt người; Ban Tiếp công dân tỉnh cũng đã tiếp nhận và xử lý 112 đơn, trong đó: 33 đơn khiếu nại, 25 đơn tố cáo, 54 đơn kiến nghị, phản ánh. Đồng thời quý I/2023 UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quan trọng để chỉ đạo chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện công tác Dân vận của chính quyền, như: Kế hoạch số 10/KH-UBND, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/01/2023 về công tác chăm lo, hỗ trợ gia đình nghèo, cận nghèo, các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện vui xuân, đón tết; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2023 v/v phát hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; các Quyết định số 50/QĐ-UBND, Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 v/v phê duyệt danh sách già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2027; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2023 v/v tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2023 v/v triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/01/2023 v/v tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Công văn só 45/UBND-NC ngày 05/01/2023 v/v tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/02/2023 v/v phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa trên địa bàn năm 2023; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/02/2023 về phòng, chống thiên tai năm 2023; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14/02/2023 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Công văn số 374/UBND-NC ngày 08/02/2023 v/v thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay5,915
  • Tháng hiện tại94,112
  • Tổng lượt truy cập1,272,101
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây