CÔNG TÁC DÂN VẬN BÌNH PHƯỚC NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM TIN VÀ QUYẾT TÂM MỚI

Thứ năm - 02/02/2023 04:29 226 0
Năm 2023 đã đến trong niềm hân hoan, mang theo những dự cảm tốt lành. Đón chào năm mới Quý Mão 2023 cũng là lúc ngành dân vận chúng ta cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua và xác định mục tiêu phần đấu cho một năm mới với niềm tin và quyết tâm mới.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Năm 2022 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,… về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác dân vận của hệ thống chính trị, chỉ thị lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống dịch COVID-19; tham gia hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng thuộc diện chính sách; các gia đình nghèo, đồng bào dân tộc sinh sống tại các vùng khó khăn; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” được trên 61,1 tỷ đồng. Công tác tham gia góp ý xây dựng dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được phát huy; công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai sâu rộng.

Công tác đối thoại với nhân dân, tổ chức tuyên truyền, triển khai các kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm giải quyết những vướng mắc, hỗ trợ người dân trong sản xuất, kinh doanh,..


Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua ngành dân vận, thi đua dân vận khéo, tổng kết các chương trình phối hợp công tác dân vận trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả.
Đạt được kết quả trên, trong sự thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận hệ thống chính trị, góp phần phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Công tác dân vận đã trở thành công việc thường nhật trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ khóa “Dân vận” và “Dân vận khéo” đã xuất hiện dày đặc trên các báo chí, truyền thông đại chúng và được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của những người làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Không ai khác, chính là việc  thực hành tốt hơn công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc phát huy dân chủ của nhân dân đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo", nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, môi trường văn hoá lành mạnh, đã tác động tích cực đến phát triển bền vững của tỉnh; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm 2023, là năm dự báo không ít những khó khăn thách thức ở phía trước, trong khi đó, tình hình xung đột, lạm phát ở thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, vấn đề an sinh xã hội, phục hồi kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong bài phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận, QCDC, BCĐ QCLN năm 2022, Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã yêu cầu công tác dân vận của cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Một là, tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023.  

Hai là, Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, trong đó tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo sao cho phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đến nhân dân kịp thời.

Ba là, Đề nghị hệ thống dân vận tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thật cụ thể việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia vận động, tuyên tryền và đồng thuận với các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bốn là, Các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị mà Tỉnh ủy đã ban hành (Quy chế số 19-QC/TU ngày 10/11/2021). Và phải xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do đó cần phải có sự đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo nhằm tạo được sự đồng bộ và nâng cao chất lượng hiệu quả thực sự trên mọi mặt, từ công tác lãnh, chỉ đạo, đến việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết để đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Năm là, Tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong các loại hình, trong đó cần phải nêu cao vai trò nêu gương của người đứng trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ; cần đẩy mạnh công tác kiểm tra và giám sát sau kiểm tra, xử lý nghiêm với các đơn vị, trường hợp vi phạm thực hiện Quy chế dân chủ.

Sáu là, đề nghị MTTQ, các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức phát động các phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, cần phải chú trọng và đi vào hiệu quả thực chất của các phong trào, tránh phô trương hình thức hay hành chính hóa các phong trào; thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Bảy là, Tăng cường công tác phối, kết hợp với UBND, với các đơn vị LLVT, Binh Đoàn 16, trong đó công tác dân vận cần phải tập trung hướng về cơ sở nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng cho nhân dân. Làm tốt công tác vận động quần chúng trong tuyên truyền triển khai các dự án, ...để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ chủ trương, chính sách của tỉnh. Phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ ANCT - TTATXH.

Tám là, Đối với công tác nắm tình hình nhân dân, cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân. Trong đó cần có cách nắm thông tin đa chiều, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đối thoại, khảo sát dư luận xã hội, nắm bắt thông qua lực lượng nòng cốt, người có uy tín, thông qua hệ thống không gian mạng xã hội facebook, zalo,… để từ đó tổng hợp, đánh giá sát tình hình thực tế, tham mưu cấp ủy kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Nhất là liên quan đến tình hình công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp…

Chín là, Đối với công tác tham mưu, đề nghị Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng và có đột phá trong nghiên cứu tham mưu cấp ủy liên quan đến công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm tra giám sát; đổi mới việc tham mưu, bám sát tình hình thực tiễn đặt ra.

Mười là, Đối với công tác dân tộc, tôn giáo: Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Nhất là quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặc dù phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, song với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân vận khéo việc gì cũng thành công. Chúng ta tin tưởng rằng, bằng sự quyết tâm và tinh thần sáng tạo của cả hệ thống chính trị, với niềm tin và sự hứng khởi đang trào dâng, với quyết tâm mới, nhất định chúng ta sẽ giành được nhiều thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay5,787
  • Tháng hiện tại93,984
  • Tổng lượt truy cập1,271,973
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây