NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

Thứ năm - 02/02/2023 03:23 434 0
Trong năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa và công khai minh bạch; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, quyền lợi của nhân dân được chăm lo và đảm bảo tốt hơn; công tác giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở có chuyển biến tốt hơn; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm lợi ích gắn kết qua lại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và phát triển.
Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, Quy chế Dân chủ, BCĐ vận động quần chúng  liên ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, Quy chế Dân chủ, BCĐ vận động quần chúng liên ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 như sau:

Một là, Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến “Luật dân chủ cơ sở” mới ban hành có hiệu lực năm 2023; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung của dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đến người dân.  Cụ thể hóa các nội dung của Luật gắn với nội dung của Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” triển khai thực hiện trên địa bàn dân cư  nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân dân tạo sự chuyển biến nhanh trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hai là, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội” và “quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đẩy mạnh các hoạt động tập hợp quần chúng, phát triển và quản lý đoàn viên, hội viên; rà soát, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể. Làm tốt công tác dân vận trong hệ thống cơ quan nhà nước gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bốn là, Các Sở ban, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chính quyền các cấp, của cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Năm là, Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo định kỳ (cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 01 ngày/01 tháng; cấp xã ít nhất 02 ngày/01 tháng) và đột xuất khi có những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài... Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử như: Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt hoạt động giám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề cử tri quan tâm. Nâng lên hiệu lực, hiệu quả điều hành của ủy ban nhân dân các cấp, đề cao ý thức trách nhiệm và tính chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết công việc và giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.

Sáu là, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ và của cơ quan Thanh tra các cấp theo kế hoạch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và các vấn đề dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Bảy là, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền theo tinh thần Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU - BCSĐUBND ngày 12/01/2022 về chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Trong đó đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo cho nhân dân được tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ.

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,474
  • Tháng hiện tại69,379
  • Tổng lượt truy cập1,552,621
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây