LỘC NINH SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TNXH, XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ; CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ TRẬT TỰ ATXH; PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chủ nhật - 23/07/2023 02:04 287 0
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phong trào); tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng Phong trào; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; phòng, chống ma túy và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện, sáng ngày 21/7/2023, Ban Chỉ đạo Phong trào và Ban An toàn giao thông huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
LỘC NINH SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TNXH, XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ; CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ TRẬT TỰ ATXH; PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, Trưởng Ban An toàn giao thông huyện Lê Trường Sơn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban An toàn giao thông huyện, đại diện lãnh đạo các đồn Biên phòng, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Hội nghị được nghe lãnh đạo Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban An toàn giao thông trình bày tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; phòng, chống ma túy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; triển khai Kế hoạch tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn biên giới và phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Hội nghị được nghe nhiều phát biểu tham luận quan trọng: Đồn Biên phòng Lộc Thiện về kết quả phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện các mặt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an dân, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hội viên, phụ nữ các cấp; các mô hình hay của các cấp Hội tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn về kết quả thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, khó khăn, vướng mắc; phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; Ủy ban nhân dân xã Lộc Thuận về kết quả thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy  trên địa bàn 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Ban An toàn giao thông xã Lộc Hiệp về kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhất là khu vực chợ Lộc Hiệp; công tác kiềm giảm tai nạn giao thông, những giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị được nghe lãnh đạo Công an huyện trao đổi, cung cấp thêm thông tin về tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng ma túy, tính chất phức tạp, nguy hiểm của các loại ma túy mới dưới các hình thức; tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội,…Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung về giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, Trưởng Ban An toàn giao thông huyện Lê Trường Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được, sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện các xã, thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ của các đồn Biên phòng trong 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, Chủ tịch - Trưởng Ban Chỉ đạo giao Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên, các xã, thị trấn, đồn Biên phòng để bổ sung vào báo cáo cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt là tham mưu văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các thành viên, các xã, thị trấn cần rà soát lại những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, của các ban chỉ đạo để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, văn bản của cấp mình làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, cần chú trọng chăm lo về vật chất, đảm bảo an sinh xã hội kết hợp chăm lo đời sống tinh thần (văn hóa, văn nghệ, sân chơi luyện tập thể thao,…), tạo môi trường lành mạnh, an ninh, an toàn cho Nhân dân, nhất là vùng biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tiếp tục khảo sát, lập danh sách các xã chưa có công trình luyện tập thể thao ngoài trời, phối hợp vận động, huy động các nguồn lực, kết nối các chương trình của các ngành, các cấp trong và ngoài huyện, tỉnh để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu thụ hưởng cho Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình các chuyên trang, chuyên mục có liên quan, chú trọng biểu dương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng. Rà soát lại những mô hình không còn phù hợp để lựa chọn, tìm mô hình mới thay thế.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cần chú trọng những giải pháp cơ bản như: đường thông, hè thoáng, có đèn chiếu sáng những khu vực ngã ba, ngã tư, tăng cường kiểm tra chuyên đề, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông.

Cơ quan Thường trực cần chủ động tham mưu, đề xuất một số giải pháp cụ thể để quan tâm, định kỳ đi thăm, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; tập huấn nghiệp vụ cho các y, bác sĩ; củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động Tổ kiểm tra liên ngành về văn hóa; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những cách làm hay để phát huy vai trò của người dân cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, vai trò của các tổ tự quản, tổ liên gia. Tham mưu văn bản để chỉ đạo xét, cho vay vốn giải quyết việc làm đối với các đối tượng mãn hạn tù, trở về địa phương để giúp các trường hợp này tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, làm ăn chính đáng, tránh xa tệ nạn xã hội với sự quan tâm, giúp đỡ của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. 

 Các xã biên giới tập trung chỉ đạo các ấp giáp biên giới triển khai kế hoạch để thực hiện kết nghĩa, sơ tổng kết chương trình phối hợp với ấp đối diện của nước bạn Campuchia.

Chủ tịch - Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban An toàn giao thông huyện tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, xã, thị trấn, từng thành viên, đồn Biên phòng, các nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ  nạn xã hội, xây dựng Phong trào; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; phòng, chống ma túy và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2023 sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp, đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:Nguồn tin: BL-MTTQ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay1,794
 • Tháng hiện tại40,345
 • Tổng lượt truy cập1,444,568
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây