Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2023

Thứ bảy - 25/02/2023 20:24 702 0
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TWĐTN-BTG ngày 14/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Tháng Thanh niên năm 2023 và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa ban hành Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số". Các hoạt động diễn ra từ ngày 26/02/2023 đến ngày 31/3/2023, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Về công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII. Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước thứ XII; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); Tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, các gương mặt trẻ tiêu biểu của địa phương, đơn vị; tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.

- Cụ thể hóa các giá trị cốt lõi, tiêu chuẩn định hướng về giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tổ chức các nội dung, hoạt động nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển các ngành công nghiệp văn hoá của đất nước, của địa phương, đơn vị. Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên.

- Xây dựng các đội tuyên truyền viên trẻ tại các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của quốc gia, địa phương.

Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

- Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên: Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên: Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”. Rà soát, nâng cao chất lượng, số lượng đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng về ứng dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực, vấn đề xã hội quan tâm;   Triển khai các hoạt động hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; kết nối nguồn lực để hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Hỗ trợ, tư vấn thanh niên đăng ký bảo hộ các quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm sáng tạo, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; Tổ chức đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên các cấp, tập trung lựa chọn và triển khai một số công trình thanh niên có ý nghĩa, giá trị giáo dục, có tính chất khoa học kỹ thuật, chuyên môn cao, tham gia ứng dụng chuyển đổi số; Tham mưu xây dựng các cơ chế vận động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đề xuất, đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề phục vụ công tác trong từng lĩnh vực. - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên.

Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi:
- Hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: Tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; trong đó, khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong khu vực dịch vụ, dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Các huyện, thị, thành Đoàn tham mưu lãnh đạo địa phương tăng cưởng ủy thác vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp; Phối hợp tổ chức “Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước năm 2023” cho các đối tượng thanh niên; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên. - Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm online; kết nối thông tin việc làm của các nền tảng tuyển dụng online với thanh niên; cung cấp các khóa đào tạo online miễn phí trên không gian mạng; Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động; Tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm và kỹ năng làm việc cho thanh niên. Tổ chức các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế:  Triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị như: thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên, người dân, kiều bào có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia; tổ chức hoạt động thăm, tặng quà các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Campuchia...;  Tổ chức các cuộc thi tiếng Anh, các lớp học tiếng Anh miễn phí, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện dạy tiếng Anh, ban hành các cẩm nang số tay tiếng Anh... hoặc các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên (tập huấn, hội thảo...)

- Hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi: Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe" trong các Liên đội tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn" trong các Liên đội Trung học cơ sở, sân chơi flash mob chủ đề “Cùng em làm việc tốt" nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện Luật trẻ em và các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân; quan tâm hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên:
- Tổ chức, tham mưu, phối hợp tổ chức để chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đối thoại với thanh niên theo Luật Thanh niên 2020; gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh với đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức Ngày đoàn viên cho đoàn viên đang lao động, công tác tại khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu tập thể, khu nhà trọ những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn. Tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước để tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những nơi chưa có tổ chức Đoàn.

- Triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên.
-Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề của Tháng Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên.
-Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Tổ chức bình xét đoàn viên ưu tú để trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng. Rà soát, nắm bắt tinh hình những đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp đảng để báo cáo, giới thiệu cấp ủy xem xét kết nạp.
-Tổ chức các lớp tập huấn cho đoàn viên khai báo thông tin trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, tập huấn cho cán bộ đoàn thao tác các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên Phần mềm Quản lý đoàn viên. Thường xuyên rà soát số liệu tổ chức, đoàn viên, thực hiện triển khai đồng bộ các nghiệp vụ trên Phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp với ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong Tháng thanh niên năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh:
- Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 phải được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, đồng thời phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương.

- Các hoạt động, công trình được triển khai ngay sau lễ phát động; phát huy được vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

- Các cấp bộ Đoàn, Hội chú trọng thực hiện 03 liên kết trong việc thực hiện các hoạt động tình nguyện “liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng”.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,528
  • Tháng hiện tại69,433
  • Tổng lượt truy cập1,552,675
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây