MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thứ năm - 23/02/2023 04:27 378 0
Trong những năm qua người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và thực hiện chính sách dân tộc nói riêng; Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn, củng cố quốc phòng – an ninh và vận động đồng bào thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của đồng bào các DTTS.
Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn thành phố nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023. Nguồn báo Bình Phước
Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn thành phố nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023. Nguồn báo Bình Phước
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể  địa phương đã thực hiện tốt chính sách đối với NCUT. Những chính sách cơ bản được Thủ tướng Chính phủ quy định được thực hiện tốt. Qua đó đã vận động, tranh thủ được sự ủng hộ của NCUT trong việc triển khai, thực hiện chính sách dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương

Thông qua việc phát huy vai trò của NCUT của các cấp chính quyền, đoàn thể, cùng với việc thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, pháp luật thông qua nhiều hình thức, NCUT trên địa bàn tỉnh nắm được những nội dung chính của chủ trương, chính sách về dân tộc và quy định của pháp luật, qua đó tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và về lĩnh vực dân tộc nói riêng. Từ đó tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống mới, giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia các phong trào phát triển KT-XH, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương và tự lực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đặc biệt, NCUT là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước đến vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đồng bào ở những địa phương trên khi tỷ lệ đồng bào biết đọc, biết viết, hiểu rành tiếng phổ thông chưa cao. Bên cạnh đó, bằng uy tín, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự vươn lên làm giàu của mình, đã có tác động tích cực trong việc giáo dục gia đình, dòng họ, cộng đồng noi gương và làm theo. Đa số NCUT được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức Đoàn thể và nhân dân đánh giá cao và giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của đồng bào các DTTS.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
NCUT đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con định canh định cư, tích cực lao động sản xuất, tương trợ giúp nhau xây nhà tình thương, hỗ trợ đất sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, đồng thời nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, vận động bà con trong thôn tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt hiệu quả cao qua đó đã có nhiều hộ vươn lên làm ăn khá giả, có của ăn, của để. Các hoạt động xã hội hóa như hiến đất làm đường, làm trường học, nhà văn hóa, đóng góp kéo điện về thôn, vận động đồng bào đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới… cũng có những đóng góp rất lớn của NCUT. Nhiều người đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế ở cơ sở, làm gương cho con cháu, cộng đồng noi theo, đoàn kết giúp bà con phát triển kinh tế gia đình.

Trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong những năm qua, NCUT, tiêu biểu trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, NCUT đã thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước, và tích cực tuyên truyền vận động người dân, đồng bào DTTS tại địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Là người am hiểu các phong tục, tập quán dân tộc và hiểu rõ việc xây dựng, phát triển văn hóa trong thời đại ngày nay, NCUT đã vận động nhân dân xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, khôi phục những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đăng ký thi đua thực hiện gia đình văn hóa, xoá bỏ hủ tục, đẩy lùi tệ nạn như: Xóa bỏ tập tục đâm trâu trả của, các hoạt động cúng bái mê tín dị đoan khi gia đình có người ốm đau, hủ tục trong tang ma, cưới hỏi, sinh đẻ...; Khôi phục Lễ hội phá bàu, Lễ mừng lúa mới, khôi phục phát triển nghề dệt thổ cẩm, các món ăn đặc trưng dân tộc, các làn điệu dân ca, cồng chiêng, thành lập các đội văn nghệ dân tộc…

Bên cạnh đó, NCUT vận động đồng bào thực hiện và giữ vững truyền thống văn hóa gia đình, thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình, không thực hiện tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Qua đó đã góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS. Trong giáo dục, NCUT đã vận động đồng bào tích cực đưa trẻ đến trường, không bỏ học giữa chừng, học để nâng cao nhận thức, học nghề để có việc làm, góp phần phát triển dân trí, kinh tế, xã hội của cộng đồng các dân tộc và xã hội. Với trách nhiệm và sự gương mẫu của mình, NCUT đều được đồng bào nghe và tin tưởng làm theo.

Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội vùng DTTS
NCUT luôn là những người đi đầu, trực tiếp giải quyết những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phối hợp cùng với chính quyền địa phương giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn giữa nhân dân trong thôn với thôn khác và trong nội bộ thôn với nhau; cùng các gia đình thực hiện giáo dục thanh thiếu niên, con em trong gia đình tránh xa tệ nạn xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, nhất là luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy. Đặc biệt, NCUT tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc không bán điều non, cầm cố đất, sang nhượng QSD đất – là một vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ ổn định xã hội, giúp nhiều hộ còn đất để canh tác, ổn định và phát triển kinh tế gia đình.

Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, NCUt đã vận động Nhân dân, đồng bào DTTS thực hiện tốt Chỉ thị 15, 16, 19 của thủ tướng Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của địa phương. NCUT đã tích cực đồng hành cùng các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các khu điều trị, khu cách lý tập trung và đồng bào DTTS vượt qua khó khăn vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng có đóng góp quan trọng của đội ngũ những NCUT vì họ là những người nắm chắc, hiểu sâu về mọi vấn đề trong cộng đồng thôn, ấp; là người đứng ra phân giải đúng sai, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng thôn, bản và trong từng gia đình. Đồng thời luôn cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở đến từng gia đình vận động, thuyết phục bà con để bà con nhận rõ và không nghe, tin theo các thế lực xấu gây ảnh hưởng đến an ninh địa phương, an ninh vùng biên giới như: cùng phối hợp với công an viên, các đoàn thể trong thôn vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa và tố giác tội phạm; Thực hiện tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như vận động đồng bào hưởng ứng các hoạt động “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Ngày Quốc phòng toàn dân”, Tháng hành động phòng chống ma tuý, “Thập kỷ an toàn giao thông”, “Năm an toàn giao thông”, vận động nhân dân có nhận thức đúng đắn về âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không nghe theo kẻ xấu xúi giục; Hàng năm vận động con em đồng bào các DTTS hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, các quân nhân khi trở về đều trở thành lực lượng nòng cốt để bảo vệ, xây dựng quê hương. Đội ngũ NCUT ở địa phương đã cung cấp trên 300 thông tin có giá trị cho lực lượng Công an phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, đã góp phần hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư.

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc
NCUT trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương, với trên 38% đảm nhiệm các chức vụ như Đại biểu HĐND xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn ấp, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể, Tổ trưởng Tổ an ninh và 5,7% cán bộ nghỉ hưu; tích cực tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể nhân dân, tham gia các Tổ hoà giải. Những NCUT đã có nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp; có ý kiến tham gia đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp. NCUT tích cực vận động con cháu, dòng họ và mọi người dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể, khuyến khích con, cháu phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, động viên gia đình con cháu, dòng họ và người dân phát huy dân chủ, thực hiện qui chế tự quản, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. NCUT, đã cùng với ban thanh tra nhân dân, ban công tác Mặt trận thực hiện việc giám sát, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu, giúp đỡ những cán bộ dân cử hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện chính sách, nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc”. Qua đó, trên địa bàn tỉnh có 41 dân tộc cùng sinh sống, đa số các dân tộc di cư từ các địa phương trên cả nước nhưng sống hòa thuận cùng nhau, không có sự mâu thuẫn về dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay641
  • Tháng hiện tại47,516
  • Tổng lượt truy cập1,451,739
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây