Năm 2024 cần tập trung triển khai thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Thứ sáu - 05/01/2024 02:00 461 0
Ngày 03/01/2024, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, khóa XI. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy. Hội nghị đã đề ra 25 chỉ tiêu cơ bản và 8 nhóm nhiệm, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2024.
Hội nghị Tỉnh ủy lần này tập trung vào các nội dung cơ bản đó là công bố quyết định về công tác cán bộ và thực hiện quy trình giới thiệu, bầu bổ sung thành viên Ban Thường vụ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan trọng, khi vừa bước sang năm mới 2024. Do đó, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu sâu, đánh giá toàn diện, làm rõ thêm những kết quả, thành tích đã đạt được, từ đó xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả cho năm 2024.

Tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Võ Thành Danh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Đại tá Phạm Như Quân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Kết quả, hội nghị đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 100% số đại biểu tham dự tại hội nghị. Đối với việc bầu bổ sung thành viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường khẳng định điều này thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao của Tỉnh ủy Bình Phước, đồng thời kỳ vọng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tốt hơn trong công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ đạt kết quả cao nhất.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023, báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2023 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong 25 chỉ tiêu, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Về kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, đạt 8,34%, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 so với cả nước; trong đó: Ngành nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng 10,25% so với cùng kỳ, cao nhất cả nước; sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao đã góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 35.001 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 9,4% so với năm 2022. Công tác thu hút đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao, với 45 dự án, số vốn đăng ký ước đạt 830 triệu USD, đạt 277% kế hoạch năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 41.000 lao động, đạt 102,5% kế hoạch năm. Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách; phối hợp với các đơn vị, địa phương thăm, tặng 50.897 phần quà với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng cho người có công với cách mạng. Công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng và đạt hiệu quả thiết thực, trong năm đã giảm 2.000 hộ nghèo, đạt 100% kế hoạch.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đạt được kết quả tích cực. Dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 04/63 tỉnh, thành phố. Công tác xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, thông tin truyền thông, đối ngoại được chú trọng và đạt hiệu quả tốt; hình ảnh, văn hóa, môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước, đưa Bình Phước trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại được chú trọng, từng bước khẳng định vị thế của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt và đã tổ chức thành công diễn tập phòng thủ có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ tỉnh quan tâm, có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, sát cơ sở. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu nên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tại hội nghị, đã có 11 lượt ý kiến tham gia thảo luận, các ý kiến với nhiều nội dung tâm huyết, sâu sắc, phân tích rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như những vấn đề cần lưu ý, đặc biệt là những chỉ tiêu còn chưa hoàn thành trong thực hiện nghị quyết năm 2023. Một số nội dung được đại biểu rất quan tâm như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các chỉ tiêu kết nạp đảng viên, chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế, môi trường. Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch boxit trên địa bàn huyện Bù Đăng cũng được đại biểu nêu ra tại hội nghị.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra năm 2024, hội nghị đã thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân các hạn chế, tồn tại trong năm 2023. Từ đó, đưa ra 25 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024 đó là:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, kết luận thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy, nhất là 03 đột phá chiến lược gồm: (1) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Phát triển nguồn nhân lực và các nhiệm vụ, giải pháp theo các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường quản lý, nhằm bảo đảm nguồn thu theo dự toán đề ra; tổ chức điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai,...

Thứ tư, tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch; nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ sáu, triển khai, thực hiện các đề án về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; sử dụng hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Tiếp tục tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQVN tỉnh và các đoàn thể, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung cùng các nguồn lực của Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Thứ bẩy, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, xử lý hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ tám, triển khai công tác chuẩn bị cho việc đánh giá tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  đề nghị toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực hơn nữa cho năm 2024 để chuẩn bị “về đích”, hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2024 đề ra. Trong đó, Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trong quý 1, quý 2 bao gồm: Thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, đề án, chính sách của tỉnh, bố trí thời gian, nguồn lực để thực hiện trong thời gian sớm nhất; linh hoạt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính và chuyển đổi số; quyết liệt, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã,… Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt các mặt công tác trên tất cả các lĩnh vực.
 
1
Thường trực Tỉnh ủy trao qyết định và tặng hoa chúc mừng Đ/c Võ Thành Danh - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự tỉnh

2
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

3
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

4
Toàn cảnh hội nghị


 

Nguồn tin: Kinh Bắc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay4,327
  • Tháng hiện tại45,639
  • Tổng lượt truy cập1,449,862
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây