PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP TRONG HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Thứ sáu - 05/01/2024 07:32 61 0
Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp, sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở trong phong trào phụ nữ và công tác Hội. Trong năm 2023, công tác Hội và phong trào phụ nữ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội phụ nữ tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá. Huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo; Trong đó chú trọng hỗ trợ thành lập mới, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý; tổ chức có hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ, đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ phụ nữ thiếu việc làm, thất nghiệp cao; tập trung nguồn lực phát triển mô hình kinh tế tập thể, phụ nữ khởi nghiệp.
Đại diện Ban giám khảo cuộc thi và lãnh đạo các sở, ban, ngành trao chứng nhận, tặng hoa cho các cá nhân, tổ chức đoạt giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa” (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước).
Đại diện Ban giám khảo cuộc thi và lãnh đạo các sở, ban, ngành trao chứng nhận, tặng hoa cho các cá nhân, tổ chức đoạt giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa” (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước).
Trong năm 2023các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở; xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như trong các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, 100% chỉ tiêu đề ra của năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch; các chương trình, cuộc vận động và phong trào thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.  Hội LHPN các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá: “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”; “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”; “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo”. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, nữ công nhân lao động, các đối tượng phụ nữ khác tham gia tổ chức Hội; tăng cường công tác bám sát cơ sở, hỗ trợ trực tiếp các chi hội khó khăn, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội; củng cố, nhân rộng các mô hình kết nghĩa, các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao... qua đó góp phần thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 437 hoạt động với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng, trong đó tổ chức được 237 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thông nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ và tham gia, định hướng sinh hoạt tại 243 chi hội, câu lạc bộ.

Tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ năng truyền thông trên internet, mạng xã hội cho hơn 900 cán bộ Hội cấp cơ sở và thành viên các Tổ truyền thông cộng đồng; xây dựng 24 sản phẩm truyền thông trên nền tảng số; Phối hợp với các ngân hàng thương mại, Viettel Bình Phước, Quỹ Khởi nghiệp tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng ví “ViettelMoney”; hướng dẫn và cấp tài khoản, mã QR; trải nghiệm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tập huấn về giáo dục tài chính cho 200 cán bộ Hội các cấp, phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ tham gia quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngoài ra, trong năm các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Kết quả các cấp Hội tổ chức được 437 hoạt động với hơn 32 ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham dự và được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang Facebook, fanpage của các cấp Hội về các nội dung tổ chức nói chuyện chuyên đề “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử trong gia đình, 06 buổi tập huấn kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, phòng ngừa bạo lực gia đình. Chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thi, thành phố phối hợp tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc”, “Ngày hội kết nối yêu thương”,...
Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “gia đình 3 có 3 sạch” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp cơ sở lựa chọn và tập trung phân công giúp đỡ theo tình hình thực tế phù hợp với địa phương, từng hộ, từng tiêu chí. Kết quả: có 111/111 cơ sở đăng ký và giúp đỡ (bằng cách giúp tiếp cận vốn, hỗ trợ cây, con giống, phương tiện sinh kế,  947 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” và 644 hộ đạt tiêu chí “5 có, 3 sạch” Thành lập mới 24 mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, 248 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện trị giá gần 5 tỷ đồng.  

Thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu: Toàn tỉnh duy trì đỡ đầu cho 501 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thường xuyên với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội vận động và duy trì được 362 địa chỉ giúp đỡ 310 hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nan y, bại liệt, xây dựng 26 mái ấm tình thương trị giá 2,8 tỷ đồng (sửa chữa 03 căn nhà, xây dựng 3 nhà vệ sinh, tặng 190 thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tặng 40 sổ tiết kiệm tổng trị giá 600 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo: Trong năm, các cấp Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 05 HTX với 90 thành viên 22 tổ hợp tác với 180 thành viên, nâng tổng số lên 11 Hợp tác xã, 83 Tổ hợp tác và 160 Tổ liên kết phụ nữ phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả, với trên 3.660 thành viên. Thành lập mới 15 “Cửa hàng tiêu thụ sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp” đã liên kết tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ khởi nghiệp hơn 2.000 tấn rau, củ, quả, 1.000 áo thun, 20kg yến... Qua đó, các sản phẩm khởi nghiệp ổn định được đầu ra, giúp phụ nữ yên tâm sản xuất.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp thăm, khảo sát tình hình hoạt động của một số Hợp tác xã, Tổ hợp tác và đăng ký giới thiệu sản phẩm trên Sàn Thương mại điện tử do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội LHPN Việt Nam triển khai; phối hợp Liên Minh hợp tác xã tỉnh trực tiếp đến thăm HTX Nấm đông trùng hạ thảo Phụ nữ Bình Phước để hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ vay vốn Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; Hội LHPN tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành giới thiệu xúc tiến thương mại cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.

Thực hiện khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo” gắn với Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025”. Năm 2023 Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, Tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 cho 15 dự án và 02 tập thể đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động các dự án/ý tưởng tham gia dự thi với hơn 200 người dự; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 376 chị, hỗ trợ 221 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh, trong đó giúp phụ nữ tiếp cận, vay vốn khởi nghiệp trên 5,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong năm, Hội LHPN các cấp đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho 376 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, ban quản lý HTX, chủ hộ kinh hỗ trợ 221 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh, trong đó giúp phụ nữ tiếp cận, vay vốn khởi nghiệp trên 5,1 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo Hội LHPN tỉnh đã giải ngân số tiền 12,1 tỷ đồng cho 1.109 thành viên vay.  Các mô hình tiết kiệm tại chi, tổ Hội được duy trì, nhân rộng, toàn tinhe có 920 tổ Tiết kiệm tại chi/tổ phụ nữ, Tổ phụ nữ tiết kiệm - tín dụng, tổ góp vốn xoay vòng với 41.735 phụ nữ tham gia tiết kiệm huy động được trên 70 tỷ đồng giúp cho 13.535 phụ nữ khó khăn vay. Tiết kiệm tại NHCSXH có 25.709 hộ tham gia tại 582 tổ TK&VV với dư nợ 77,83 tỷ đồng; tiết kiệm tại Chương trình tài chính vi mô của Hội có 1.253 hộ phụ nữ tham gia với số tiền 1,008 tỷ đồng.

Trong năm các cấp Hội tiếp tục phối hợp dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nữ và người dân, chủ động rà soát nhu cầu học nghề, việc làm của hội viên, phụ nữ, đồng thời căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố đã ký kết hợp đồng và phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm dạy nghề huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Phòng Nội vụ, Đoàn kinh tế Quốc phòng 778,… mở được 18 lớp cho 539 lao động nữ.  Tiếp tục duy trì và phát triển các điểm tạo việc làm tại chỗ cho hội viên, phụ nữ không đủ điều kiện tham gia các công ty, xí nghiệp như: làm bao tay cao su tại nhà, bóc tách hạt điều, may gia công, xếp hộp giấy, tổ dịch vụ nấu ăn… cho trên 500 hội viên.

Trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo đầu năm, các cấp Hội đã chủ động phối hợp, đề xuất với chính quyền, ban, ngành địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững; các hoạt động tín dụng chính sách xã hội; lồng ghép có hiệu quả việc cho vay vốn với các hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khuyến nông, khuyết lâm, hướng dẫn cách làm ăn, đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Huy động, kết nối nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng, phát triển mô hình sinh kế; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tạo việc làm phù hợp với nhu cầu của phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế; hướng dẫn hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội như: chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin,…
Được biết, toàn tỉnh đầu năm có 2.879 hộ nghèo, 3.062 hộ cận nghèo. Trong năm, các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, dự kiến có 1.129 hộ phụ nữ thoát nghèo (trong đó: DTTS: 579, phụ nữ làm chủ hộ: 498 hộ); có 488 hộ phụ nữ thoát cận nghèo (trong đó: DTTS: 138, phụ nữ làm chủ hộ: 147 hộ), đạt 462%.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024 Hội LHPN  tỉnh đề ra một số nhiệm vụ như sau để thực hiện “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo” như: Huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo; Trong đó chú trọng hỗ trợ thành lập mới, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng được hiện thực hóa khởi nghiệp thông qua cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp “Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024; nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ, đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ phụ nữ thiếu việc làm, thất nghiệp cao; tập trung nguồn lực phát triển mô hình kinh tế tập thể, phụ nữ khởi nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động nữ trên địa bàn.. Tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các chương trình Mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguồn tin: Khánh Liên - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,148
  • Tổng lượt truy cập1,107,282
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây