MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Thứ tư - 09/12/2020 08:32 524 0
Trong năm 2020, MTTQVN các cấp đã tích cực chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản dự thảo luật, pháp lệnh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân; các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tham gia phối hợp tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp phần giúp cho các chủ trương, chính sách pháp luật khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn, có tính thực thi cao, tạo đồng thuận và huy động toàn xã hội tham gia hưởng ứng thực hiện.
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham gia hội nghị phản biện xã hội
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham gia hội nghị phản biện xã hội
Thực hiện Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền” của Tỉnh ủy, MTTQVN các cấp xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, cụ thể: đã tổ chức được 67 hội nghị góp ý, có 212 ý kiến góp ý, đến nay, cấp ủy Đảng, đã tiếp thu, giải trình được 211 ý kiến, còn lại 01 ý kiến thuộc nội dung phức tạp, liên quan nhiều cá nhân, tổ chức đang tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, xác minh, trả lời kiến nghị theo quy định; việc góp ý thường xuyên được nhân dân quan tâm tham gia tích cực với 310 ý kiến góp ý ở cấp xã; góp ý đột xuất và thông qua các hình thức khác được 84 ý kiến. Các ý kiến góp ý nhìn chung đều được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải trình, trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho nhân dân theo quy định, được nhân dân đồng tình và thống nhất cao.

Việc triển khai thực hiện Quyết định 780-QĐ/TU ngày 13/9/2017 “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân” tiếp tục được MTTQVN các cấp quan tâm thực hiện và đạt được kết quả thiết thực: trong năm MTTQVN các cấp đã đề xuất, phối hợp tổ chức được 28 cuộc tổ chức đối thoại gữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với Nhân dân có 1.352 lượt người tham dự; phát biểu kiến nghị 126 ý kiến, cấp ủy chính quyền đã tiếp thu, giải quyết, giải trình và trả lời được 126 ý kiến, điển hình như một số huyện, thị, thành phố: Đồng Xoài, Phước Long, Phú Riềng, Đồng Phú.


Trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc định kỳ hàng quý tổ chức tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản lý của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức được 03 đợt (mỗi quý 1 đợt, hiện nay đang tổng hợp, báo cáo Quý IV) tổng hợp, phản ánh 18 vấn đề, kiến nghị 29 nội dung giúp Tỉnh ủy, UBND kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng người dân chưa đồng tình còn thắc mắc kiến nghị hoặc các nộ dung mới liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật việc thực hiện các chế độ, chính sách. Các nội dung, kiến nghị đều được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, tiếp thu, ghi nhận và chỉ đạo các ngành chức năng có cơ chế, giải pháp căn cơ, hữu hiệu, phù hợp hơn trong tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thời gian tới  được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành“Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 381/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/7/2018 để triển khai thực hiện trong các tổ chức chính trị - xã hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; ban hành Công văn số 2672/MTTQ-BTT, ngày 08/3/2019 triển khai thực hiện Công văn số 2665-CV/TU, ngày 26/2/2019 của Tỉnh ủy về triển khai Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 28/02/2019 của  Bộ Chính trị “Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân” để triển khai tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Nguồn tin: Tấn Nhu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây